Her tacir, kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek zorundadır. Ticaret unvanını, şirketin “markası” ile karşılaştırmamak gerekiyor. Örneğin “Büyük Şefler Gıda Turizm” bir Anonim Şirketin ticaret unvanının ilk kısmıdır, ancak şirketin “markası” ise “Big Chefs” işaretidir. Sınai Mülkiyet Kanunu, “markanın” tanımını ve koşullarını düzenler. Ticaret unvanını ise, “Türk Ticaret Kanunu” düzenler. Ticaret unvanı “ticaret siciline”, marka ise “sınai mülkiyet siciline” tescil edilir.

Ancak bazen bu iki kavram, şirketin ticari faaliyetlerinde karışabiliyor. Önceden marka tescili yapılmış bir markanın üçüncü kişilerce ticaret unvanında kullanımını görebiliyoruz. Tam tersi olarak, ticaret unvanı şeklinde ticaret siciline tescil edilmiş bir ifadenin, üçüncü kişilerce marka tescili talebine konu edildiğine şahit oluyoruz. Her ikisi de hukuken engellenebilir ve haksız tescil talepleri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik tazminat hakları da cabası.

Ticaret unvanının Ticaret Kanunu’nca belirlenmiş koşulları var. Unvana hangi eklerin eklenebileceği gibi kurallar, kanunun 39-53 arası maddelerinde belirtiliyor. Ticaret Kanunu’nun özellikle 46. maddesi oldukça önemli. Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bir ticaret unvanı tescil edilemez. Ayrıca, kendi başlarına ticaret yapan gerçek kişiler de, ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yerleştiremez. Peki yaptık, yaptırımı nedir? Kanun tanımına girdği şekliyle, yanıltıcı ticaret unvanlarını tescil eden şirket hissedarları, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Örneğin, eğer şirketiniz yeni kurulmuş, sadece asgari sermayeye sahip bir Limited Şirket ve faaliyetleriniz sadece yerel ise, ancak şirketiniz ticaret unvanına “uluslararası” “grup” gibi şirketin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında yanıltıcı ibareler kullanmışsanız; Ticaret Kanunu, şirket hissedarı olarak hapis cezasına çarptırılabileceğinizi söylüyor.

Sonuç olarak ticaret unvanının, marka isminin ve işaretlerinin seçiminde “özenli” davranmak oldukça mühim.