Bir büyüğümüz “Yılda en az bir kez iyi bir tatil yapamıyorsan, boşuna çalışıyorsun” demişti.

Haklıydı tabi ki ama bunu söylediğinde hiçbirimiz yaşam koşullarının bu kadar zorlaşacağını öngörememiştik.

Bu yazım hala tatile gidebilenler için.

Hiç olmazsa tatiliniz zehir olmasın.

6502 sayılı Kanuna göre, tüketiciye sunulan mal ya da hizmet aşağıdaki hususları içermiyorsa ayıplı kabul edilecektir: (1) Satılan bir mal ya da hizmet kendisinden beklenen faydayı vermeli, olması gereken özellikleri kapsamalıdır. Diğer bir anlatımla o mal ya da hizmet hayatın olağan akışı ve tüketicinin o üründen beklentisini karşılamalıdır. (Örneğin bir seyahat acentası tur satmış ise rehber hizmeti sunmalı, konaklama işletmesi 5 yıldız kategorisindeyse saunası olmalı vs.) (2) Satılan mal ya da hizmet tüketiciye taahhüt edilene uygun olmalıdır. Ürünün katalogunda, ilanında, reklamında vs. bahsedilen vurgulanan özellikleri içermesi gerekir. (Örneğin su kayağı aktivitesi bir konaklama işletmesinin sunması gerekli olan bir hizmet değildir. Ancak işletmenin katalogunda su kayağı resimleri bulunuyorsa artık tesiste bu hizmetin verilmiyor olması bir ayıp teşkil eder.

Bu iki unsurdan herhangi biri eksik ise o hizmet ayıplıdır ve tüketiciye tanınan seçimlik haklar devreye girer. Tüketici (tatilci); “hizmetin yeniden görülmesini, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir.

Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez.

Ancak bu seçimlik hakların çoğunun turizm sektöründeki hizmet satımlarında kullanılması, “zaman”ın telafisi mümkün olmadığı için hemen hemen imkânsızdır. Örneğin balayı tatili alan ve tatilinde vaat edilen hizmeti alamayan kişi tatilden dönünce sözleşmeden dönemez çünkü ayıplı da olsa faydalandığı bir hizmet vardır. Bu nedenlerle turizmde uygulanabilecek seçimlik hak genellikle “bedelden indirim” hakkı olarak karşımıza çıkar.

Ayrıca taksitle satış uygulandığında, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayabilir, Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödemiş olduğunuz bedeli iade alabilirsiniz.

 İyi tatiller.