Bu sabah sitenin havuzuna gittik Pascal ile.

Pascal’ı bilen bilir.

Havuzun içinde üzerinde elbiseleri ile çırpınan 11 kişi vardı. Birkaç kişi de kenara oturmuş ayaklarını sallıyordu suda.

“Merhaba” dedim kim olduklarını sormak için, yüzüme baktılar ve cevap vermeden kendi aralarında konuşmaya devam ettiler hiç duymamış gibi.

Öğrendim ki bir aylığına kiraya vermiş ev sahiplerinden birisi evini.

Sürpriz.

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin 10.06.2024 tarihli ve 2024/3 sıra sayılı Genelge ile;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yapılan düzenlemeyle konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Bakanlığımızdan turizm işletme belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmiş, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmalarında Bakanlıktan izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiş.”

7464 sayılı Kanunun 4. maddesi ile izin belgesi olmaksızın faaliyette bulunanlara ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcılara yönelik idari yaptırımlarda uygulanacakmış.

Komşuluk hakkı gereği ben söylemiş olayım, duymadım, görmedim, kimse bana söylemedi denmesin.

Saygılarımla,