Geçen hafta SWOT analizinin ilk iki bölümünü sizlerle paylaşmıştım. Konuya devam ediyorum.


Hazır Beton Sektörüne Yönelik Fırsatlar

1- Kentsel dönüşüm ihtiyacının giderek artması.

2- Kamu yatırımlarına yönelik ihtiyaçların artması.

3- Özel ürünlere olan talebin artması ile daha yüksek katma değer sağlanabilmesi.

4- Beton yol, beton bariyer gibi yeni pazar oluşturacak projelerin artması.

5- Dijital dönüşüm uygulamalarına adapte olunması

6- Altyapı ihtiyaçlarının devam ediyor olması.

7- Depreme dayanıklı ve güvenilir yeni yapılara ihtiyaç duyulması.

8- Satın alma ve birleşme olanakları.

9- Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yatırımlarının devam etmesi.

10- Yeni imar (rezerv) alanlarının açılması.

11- Karbon emisyonu düşük çimento kullanımı imkanlarının artması.

Hazır Beton Sektörüne Yönelik Tehditler

1- Agrega kaynaklarının yetersizliği ve agrega sektöründeki üretim sorunları.

2- Agrega temini, kalitesi, denetimi.

3- Kamu projelerine ayrılan kaynağın ekonomik koşullar nedeniyle azalması.

4- Artan rekabet koşulları ve düşen katma değer.

5- Dövize bağlı maliyet (nakliye, bakım, ekipman vb.) artışları

6- Ekonomik belirsizliğin devam etmesi. Satış fiyatlarına aşağı doğru indirim bazında baskılar.

7- Enerji ve yakıt fiyatlarının artmasına bağlı olarak nakliye giderlerinin artması.

8- Kamu yatırımlarının durması azalması.

9- Konut kredi faizlerinin yüksek seviyede olması.

10- Konut stokunun istenen seviyede azalmaması.

11- Kötü planlama sonucu doğal kaynakların tükenmesi.

12- Müşteri bilgi ve farkındalık seviyesinin düşük olması.

13- Organize sanayi bölgelerinde tesis kurulamaması.

14- Şantiyelerdeki yetersiz iş güvenliği.

15- Şehir içi çalışma (taşıma ve uygulama) saatlerine ilişkin yerel yönetimlerin hesaplama kararları ve oluşan belirsizlikler.

16- Hazır beton tesislerinin bulundukları bölgede imar durumu değişiklikleri.

17- Mevzuat değişikliklerinin koşulları sertleştirmesi.

18- Kendi transmikseri ve pompası ile bant altı beton alan firmaların artması.

19- Seçim kaynaklı belirsizliklerin oluşması.

20 Yeni yetişecek personel bulunamaması.

21- Kalifiye personelin EYT sebebi ile emekli olması.

22- Nüfus artış hızının azalması.

23- Tersine göçün başlaması…

THBB’nin sektör raporunda yukarıdaki tespitler, gerçekten ne kadar ciddi bir durumun içinde olduğumuzu göstermektedir. Vatandaşlar olarak inşaat sektörünün paydaşı değiliz diye okuyup geçemeyiz. Çünkü çağdaş dünyada yapı sektörü tüm insanlarımızı ilgilendirmektedir.

11 ilimizi kapsayan depremdeki tablo tüm insanlarımızı üzüntüye, acıya boğmuştur. Günümüz Türkiye’si bu acıları en aza indirecek imkânlara sahiptir. Yeter ki bilinçli olalım.

50 yılı aşkın çimento, 30 yılı aşkın hazır beton tecrübem oldu. Söyleyeceğim söz: dikkatli olalım, uyaralım, eleştirelim, izleyelim.

Sağlıklı ve sağlam günler diliyorum…