Geçen hafta bu konunun teknolojik yeniliklerini açıklamıştım. Bu defa örnekleme ile devam ediyorum.

Türkiye'de model fabrikalara yönelik TÜBİTAK MAM, Bosch, İSO, Bursa Model Fabrika (BMF) gibi uygulamalar bulunuyor. Örneğin; BMF, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kurulan bir model fabrika.

İşletmelerin operasyonel mükemmeliyet ilkelerini ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak; yalın üretim, iş etüdü, süreç iyileştirme ve KAİZEN (sürekli iyileştirme) gibi verimlilik arttırma teknikleri üzerine odaklanıyor. Ayrıca, firmalara dijitalleşme ve Endüstri 4.0'a geçişte rehberlik etme amacını gülüyor.

BMF'nin sağladığı faydalar arasında pilot işletmelerde deneyimsel eğitim programları, farkındalık artırıcı seminerler, akademik proje ve ürün geliştirme projeleri sayılabilir.

Bu eğitimler sayesinde firmaların hata oranlarını azaltmaları ve ani değişimlere hızlı tepki vermeleri, zamanında üretim yapmaları, israfları azaltmaları ve kalite standartlarını yükseltmeleri hedefleniyor.

2022 yılında 600 çalışana eğitim veren BMF, yalın üretim tekniklerinden; iş etüdü, KAİZEN ve standardizasyon konularında hem teorik hem de pratik eğitimler sunuyor. Bursa Model Fabrika ve diğer model fabrikalar, yerel işletmelerin gelişimine ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne önemli katkılarda bulunan kurumlar olarak ön plana çıkıyor.

Akıllı ve model fabrikalar, endüstriyel üretimin geleceğini şekillendiriyor. Bu yenilikçi ortamlar; verimlilik, kalite ve sürdürebilirlik kapsamında benzersiz avantajlar sunuyor. Üretici firmalarımız açısından endüstrinin bu yeni dönemine uyum sağlamak, rekabetçi kalmak için gittikçe daha zorunlu hale geliyor.

Peki bu zor mu? Değil. Bugün en gelişmemiş ülkeleri bile bilgiye ulaşmakta sıkıntı çekmiyorlar. Ülkeler ve çok uluslu firmalar, bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri saklayamıyorlar. Tüm yenilikler bir tık mesafesinde. Dünyanın diğer ucunda, binlerce kilometre uzaklıktaki gelişmeler anında bilgisayarınıza veya akıllı cep telefonlarınıza düşüyor. Daraldığınız bir konuda önünüze onlarca makale dökülüveriyor. Analizinizi doğru yapabilmeniz için size karşılıklı alternatifler sunuyor. Yapılması gereken; incelemeye, araştırmaya zaman ayırmak.

Tabii önemli bir diğer konu da pazar imkanları. Bunu da aşmak mümkün. Artık dünyamız 8 milyar civarında nüfusu ile bir ortak pazar durumuna geldi. Siz bir ürünü (bilgi dahil) piyasaya, rekabetçi bir bedelle sürdüğünüzde alıcının sizinle temas istediğini hemen görüyorsunuz.

Bunun somut örneği geçmişte Japonya, yakın dönemde ise Çin ve Güney Kore. Özellikle son iki ülkenin dünyada yarattığı pazar genişlemesi neredeyse inanılmaz boyutta. Bizim de yapmamız gereken, akıllı fabrikalar dahil her yeniliğe anında uymamız yani çok çalışmamızdır.

Güzel günler diliyorum.