Çalışanların maaşlarına konulan hacizlerdeki ve iflas eden şirketlerin sayısındaki artış korkutucu.

Ne insanlar ne de şirketler borçlarını ödeyebilecek durumda. Elbette ki küresel etkenler var, pandemi, desteklerin sona ermesi, Ukrayna’daki savaş, artan maliyetler nedeniyle Çin gibi ülkeler ile fiyat rekabetine girememek bu artışı etkiliyor.

Ekonomik durgunluk, enflasyon, döviz kuru, yüksek faiz, aşırı borçlanma, maliyetlerdeki planlanamaz artış (enerji, işçilik, hammadde vs) veya kilit müşterilerin kaybı gibi bir şirketin iflas etmesine yol açan (katkıda bulunan) faktörlerin çoğu, ekonomik faaliyetteki genel yavaşlama ile daha da kötüleşti.

Yöneticilerin hiç mi suçu yok derseniz var elbette. Şirketlerin riskleri önceden düşünerek, alınması gereken önlemleri almaması, hesaplanmamış yatırımlar, aile işletmelerinin kurumsallaşmaması, bilgiye değer vermeyerek uzman değil ucuz işgücü ve niteliksiz danışmanlar, gelir/gider dengesinin oluşturulmaması, alınan kredilerle birlikte borç üstüne yeni borç eklenmesi de cabası. Bu nedenle şirketlerin doğrudan iflas etmesini önlenmesi, kurtarılması ve ekonomiye yeniden kazandırılması için de yasal düzenlemeler yapıldı. İflâsın ertelenmesi, konkordato ve yeniden yapılandırma.

Peki duymuş olacağınızı düşündüğüm ancak duymadıysanız da bundan sonra duyacağınızdan emin olduğum ‘Konkordato’ ne demek? Merak edenler için anlatayım.

Konkordato, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe riski taşıyan borçlu şirketlerin, mahkemenin denetimi ve gözetimi altında alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını ödemelerine veya işletmenin mali durumunu düzeltmelerine olanak tanıyan bir yöntem.

Konkordato başvurusu kabul edilen şirketleri devlet geçici koruma altına almış olur. Alacaklılar konkordato sürecini başlatan firmalar için haciz işlemi yapamaz, bankalar kredilerini isteyemez, ipotekler satışa çıkarılamaz.

Böylece, borçlu iflas etmek yerine borçlarını ödeyebilir veya ödeme sürecini uzatabilir. Aynı şekilde, alacaklılar da borçlarının en azından bir kısmını veya tamamını tahsil edebilirler. Bu süreç borçlu ve alacaklılar arasında uzlaşıyı sağlayarak, iflasın önlenmesine ve işletmenin devam etmesine katkı sağlar.

Bu düzenlemeyi kötüye kullananlar olmakla birlikte, bu süreçte şirketleri finansal okur yazarlığa zorladığı için eğitici de olduğunu söylemek mümkün.

Umarım anlatabilmişimdir.