Geçen hafta THBB’nin (Türkiye Hazır Beton Birliği) hazırladığı 2023 Yılı Raporu ve Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Akademik Değerlendirme’yi dikkatle inceledim. Gerçekten özenle hazırlanmış iki doküman. Akademisyenlerimizin de katkı verdiği bu çalışma için ilgili herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iki dokümanı (136 sayfa + 8 sayfa) konuyla çok ilgili ve yetkili olanların mümkünse temin etmelerini ve detaylı olarak incelemelerini tavsiye ediyorum. Gazetemizin sınırlı yer tahsis edebilmesinden dolayı ben en can alıcı noktaları paylaşmayı doğru buldum. Bunun için de raporun SWOT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizini köşeme almaya karar verdim.

SWOT Analizi

Sektörün mevcut ve gelecek performansını daha net görmek için bu analizden faydalanılmıştır. Konu için bir çalışma grubu oluşturulmuş ve grup; sektörün güçlü ve zayıf yönlerini, sektörün karşısındaki fırsat ve tehditler ile birlikte analiz etmiştir. Bilindiği gibi SWOT analizinde güçlü ve zayıf yönler iç faktörleri, fırsatlar ve tehditler ise dış faktörleri temsil etmektedir.

Hazır Beton Sektörünün Güçlü Yönleri:

1- Yeterli üretim kapasitesi.

2- Tüm Türkiye geneline yayılmış hizmet ağı.

3- Tecrübeli iş gücü.

4- Alternatif ürünlere oranla daha ekonomik ve kolay erişilebilir bir ürün.

5- Üretimde genel olarak yerel ham maddelerin kullanılması.

6- Geçmişte yaşanan birçok olumsuz koşulun etkisiyle sektörün adaptasyon ve hızlı reaksiyon yeteneğini artırmış olması.

7- Üretimde otomasyon düzeyinin yüksek oluşu ve konusunda kendini ispatlamış yerli firmaların mevcudiyeti.

8- Genel olarak ülkemizdeki pompa ve transmikserlerin 2022 ve 2023 yıllarında yenilenmiş olması.

Hazır Beton Sektörünün Zayıf Yönleri:

1- Yakıt verimliliği yönetimi.

2- Nakit akış, alacak ve risk yönetimi.

3- Tahsilat yöntemleri (vadeli çek, barter vb.) ve eski, sözleşmeli/bağlantı alışkanlıklarının devam etmesi.

4- Yüksek rekabet seviyesi.

5- Düşük kârlılık.

6- Araştırma ve geliştirmeye yeterli kaynak ayrılamaması.

7- Dijitalleşme seviyesinin yeterli olmaması.

8- Kalifiye personel yetersizliği.

9- Beton atıklarının (inşaat ve yıkıntı atıkları) geri dönüşüm sürecinde değerlendirilmesinin yeterli olmaması.

10- Mavi yakalı personelin aidiyet duygusunun düşük olması.

11- İş kazaları.

12- Haksız rekabetin artması.

13- Taşra, aile şirketleri vb. yapılarda kaliteye önem veren anlayış olmaması.

14- Az bir bölüm şirketlerde kaliteye önem veren anlayış olmaması.

15- Ham madde fiyatlarında ani ve sert artışlar.

16- Ham madde temininde sorun yaşanması.

17- Konut kredi faizlerinin yüksek seviyede olması.

18- Piyasadaki likidite sorunu.

19- Yapı denetim laboratuvarlarının standarda uygun bir şekilde taze beton numunesi almaması sonucu ortaya çıkan gereksiz ve uygunsuz alınan karotlar.

20- Bu durumun oluşturduğu ilave maliyet; müşteriyle yaşanan gerginlik ve zaman kayıpları.

21- Talep ve fiyat istikrarsızlığı.

Devam edeceğim…