AYDIN DAĞTEKİN

Uludağ İhracatçı Birlikleri’ne (UİB) bağlı Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaşanan sorunları rapor haline getirdi.

UTİB raporunda, 2023 yılında Birlik’in ihracat kaydının 1 milyar 282 milyon dolar, aynı dönemde Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri ihracatının 9 milyar 558 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, Çin rekabeti, finansman, düşük kur ve giderek artan maliyetler nedeniyle sektörün zor günler geçirdiği belirtilerek, çözüm talep edildi. Raporda, sorunlar ve çözüm önerileri şöyle sıralandı:

Tekstil sektörünün talepleri

* DÖVİZ KURU, FİNANSMAN: Piyasa ve Merkez Bankası arasında döviz fiyat farkı giderilmeli. Gerçekçi kur, faiz ve enflasyon üçlüsünün sağlanması için rekabetçi kur politikası olmalı, enflasyonla uyumlu artan bir döviz kuru politikası uygulanmalı.

* ENFLASYON: Üretim maliyetlerindeki artışların maliyet üzerinde kontrolsüz etkisi giderilmelidir.

* İŞÇİLİK MALİYETLERİ İÇİN VERGİ DİLİMLERİNİN ARTIRILMASI Ücretlerde sürekli artışlar yaşanırken, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi’ndeki ücret gelirlerinin vergilendirilmesine esas teşkil eden vergi dilimlerinin, enflasyondaki yükselişe eş zamanlı artırılmamasından dolayı çalışanlar daha yüksek vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu durum diğer taraftan ücretler üzerinden vergi kesintisi yapmak zorunda olan işverenlerin maliyetlerinde de sürekli bir artışa neden olmaktadır. Her ne kadar asgari ücret üzerinden bir vergi alınmasa da asgari ücret üzerinde ücret geliri elde eden çalışanlar ve bunların işverenleri açısından bu olumsuzluklar devam etmektedir. Söz konusu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla gelir vergi tarifesinde yer alan dilimlerin artırılması önem arz etmektedir. Bu durumda hem çalışanlar üst gelir dilimlerinden daha geç vergilendirilecek, hem de işverenler üzerinde oluşan maliyetler daha makul ve katlanılabilir seviyelerde kalacaktır.

* DEVREDEN KDV ALACAKLARI: Firmaların mali yapılarında zayıflama olmaması için devreden KDV alacaklarının tahsili sağlanmalıdır.

* YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN FİNANS KAYNAĞI SAĞLANMASI, REHBERLİK/DANIŞMANLIK DESTEĞİ: Desteklerin detaylarıyla önceden tasarlanması ve firmalarımızın hangi alanda neler yapmaları gerektiğinin net olarak ortaya konulması faydalı olacaktır. Markaların hedeflerini yakalayarak diğer ülke rakiplerinden ayrışmak için danışmanlık desteği verilmesi talep edilmektedir.

* ENERJİ, ELEKTRİK FİYATLARI: Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve kesintilerin sektörün rekabet gücünü sınırlandırması, sanayide kullanılan elektrik fiyatlarının ihracatçıların küresel pazarlarda rekabet edebilir seviyelere indirilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi talep edilmektedir. Ayrıca yeşil üretim yapan OSB’lerde güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında bağlantı izinlerinin verilmesi süreçlerinin kolaylaştırılması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi talep edilmektedir.

 

 

 

Ekonomiye ‘kadın mühendis’ damgası Ekonomiye ‘kadın mühendis’ damgası

 

UHKİB de, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe her geçen gün daha fazla hissedilen sıkıntıları ve çözüm önerilerini rapor haline getirerek yetkililerin dikkatine sundu. Raporda, “2023 yılında Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ihracat kaydı 954 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı dönemde Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı 19 milyar 254 milyon olarak gerçekleşmiştir” denildi.

 

UHKİB raporunda, “2023 yılında Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ihracat kaydı 954 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı dönemde Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı 19 milyar 254 milyon olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi. Raporda, sektörün sorunları ve çözüm önerileri şu şekilde aktarıldı:

Hazır giyim sektörü ne istiyor?

* TİCARET POLİTİKASI BAĞLAMINDA GÜMRÜK VERGİLERİ: Yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan ithalata karşı korunma önlemlerinin alınmaya devam edilmesi ve ayrıca bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla Türkiye’ye ihraç edilmesi durumunda, bu mallara karşı vergi bazında önlemler alınması talep edilmektedir. Buna karşın yerli hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yurt içinde gerçekleştirdiği üretimde yoğun olarak kullanılan ve sektörün katma değer üretmesini sağlayan ithal ara mallarda ise vergi yükünün azaltılması gerektiği, bu kapsamda yerli üreticiler korunurken aynı zamanda hazır giyim konfeksiyon alanında rekabetçiliği devam ettirecek ve pazar paylarımızı kaybettirmeyecek politikalar izlenmesi gerekmektedir.

* TÜRK LİRASININ DEĞERLİ OLMASI: Rekabetçi kur politikası kapsamında enflasyonla uyumlu artan bir döviz kuru politikasına ihtiyaç vardır.

* ENFLASYON: Üretim maliyetlerindeki artışlarının maliyet üzerinde kontrolsüz etkisinin giderilmesi ve enflasyonist ortamdan hızlı şekilde kurtulmamız gerektiği belirtilmiştir.

* HAMMADDE TEDARİĞİNDE YURT İÇİ ÜRETİCİLERİN DÜNYA FİYATLARINDAN PAHALI KALMASI: Artan hammadde fiyatlarının daha aşağı düzeyde ihracatçıları destekleyen seviyelere çekilmesi gerekmektedir.

* DEVREDEN KDV ALACAKLARI: Firmaların mali yapılarında zayıflama olmaması için devreden KDV alacaklarının tahsili sağlanmalıdır.

* KALİTELİ İŞGÜCÜ İÇİN ÜNİVERSİTELERİN DESTEKLENMESİ: Yenilikçi ve rekabetçi üretim için nitelikli işgücünü sağlayacak çalışmaların artırılması, dolayısıyla sektördeki kalifiye ve üreten işgücü ihtiyacının giderilmesi talep edilmektedir.

* YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN REHBERLİK/DANIŞMANLIK VE FİNANS KAYNAĞI: Firmalarımızın küresel markaların hedeflerini yakalamaları ve diğer ülkelerdeki rakiplerden ayrışmaları için yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında danışmanlık ve rehberliğin sağlanması talep edilmektedir. Yeşil dönüşüm alanında desteklerin detaylarıyla tasarlanması ve firmalarımızın hangi alanda neler yapmaları gerektiğinin net olarak ortaya konulması faydalı olacaktır.