AYDIN DAĞTEKİN

Resmi kanallardan gelen bu olumlu rakamlara, Bursa iş dünyası temsilcilerinin büyük bölümü ise mesafeli yaklaştı. SİAD ve STK’ların başkanları, verilerin Türkiye’nin gücünü göstermekle birlikte, sahadaki gerçek durumu ortaya koymadığını vurgulayıp, önlem alınmasını istediler.

Sanayici ve iş insanlarının temsilcileri, finansmana erişim sorununun acilen çözülmesini ve sanayinin rekabet gücünün artırıcı önlem alınmasını talep ederken, asıl önemli olanın büyüme ve ihracattaki nispi olumlu verilerin sürdürülebilirliği olduğuna dikkat çektiler.

 

Erol Gülmez
NOSAB YKB

En acil konu, finansmana erişim sorunu


Ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetmesi, ekonomimizin dayanıklılığını ve toparlanma kabiliyetini göstermesi açısından oldukça sevindirici bir gelişmedir. Mayıs ayında ihracatın yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar lira olarak kaydedilmesi de hepimiz için sevindirici bir gelişmedir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da belirttiği gibi, bu rakam tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. Bu başarı, ihracatçılarımızın ve sanayi kuruluşlarımızın azmi ve çalışkanlığının bir göstergesidir. Bursa olarak, bizler de ihracatın bu olumlu seyrine önemli katkılarda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Ancak, bu olumlu tabloya rağmen, büyüme ve ihracat hacminin doğurduğu getirinin hem sanayicilere hem de çalışanlara yansımadığı kanaatindeyiz. Enflasyondan kaynaklı alım gücünün düşmesi, dövizin baskılanması vb. konular reel piyasanın büyüme oranlarını yansıtmadığını gösteriyor. 2024, bu açıdan, öngördüğümüz gibi olukça zor bir yıl oluyor. Türkiye'nin global ticaretteki rekabet gücünün ve ihracat kapasitesinin artmaya devam etmesi için alınması gereken önlemler bulunuyor. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerlemesi için, yatırımların ve ihracatın artırılmasına yönelik politikaların devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle yenilikçi ve teknolojik üretime dayalı projelerin desteklenmesi, gelecekteki büyümemizi daha da sağlam temellere oturtacaktır.

Öte yandan, çözüm bekleyen en acil konu olarak finansmana erişim sorununda devlete görev düştüğü görüşündeyiz. Tüm sanayici arkadaşlarıma ülke ekonomimize katkıları için teşekkür ediyorum. Umarım bu zor günleri hep birlikte başarıyla atlatırız.

 

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

Otomotiv tatile çıkıyor Otomotiv tatile çıkıyor

Asıl önemli olan bu başarının sürdürülebilirliği

 

2024 yılının ilk çeyreğinde ekonomimizde gözlemlenen yüzde 5,7'lik büyüme ve uzun bir aradan sonra net ihracatın ekonomimize pozitif katkı sağlaması, ekonomi politikalarının doğru ilerlediğinin göstergesi niteliğinde oldu. Haziran ayında, baz etkisi nedeniyle enflasyonda bir yavaşlama bekliyorduk. Ayrıca, mevsimsel etkilerle birlikte istihdamda da artış öngörüyoruz. Ancak, asıl önemli olan nokta bu büyüme ve olumlu gelişmelerin sürdürülebilirliğidir. Türkiye'nin ekonomi programının büyüme odaklı yapısı, bu olumlu sonuçların rakamlara yansımasını sağlıyor. Biz sanayiciler ve iş insanları için her zaman olduğu gibi, ekonomik istikrar ve kur politikasının tutarlılığı, ihracatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İhracatımızın yüzde 11,4 oranında artarak 24,1 milyar dolara ulaşmasıyla Türkiye tarihinin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamının elde edilmesinden dolayı umutluyuz. Sanayicilerimiz ve iş insanlarımız için bu artış önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ancak, bu başarının sürdürülebilir olması için istikrar ve uygun kur politikalarının devam etmesi gerekmektedir. Türkiye olarak, küresel piyasalarda rekabet gücümüzü koruyarak ve artırarak ihracatımızı sürdürülebilir kılmalıyız.

Tolga Papatya

GESİAD YKB

Büyüme ikinci çeyrekte yavaşlayabilir

2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler mal ticaretinde düşüşün sonlandığını, küresel ticarette ise az da olsa bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Bu dönemde ABD Dolarında yaşanan güç kaybı, küresel ticareti destekleyen bir etken olarak ön plana çıkıyor. Buna karşılık içeride yaşanan ekonomik gelişmeler, yüksek faizler ve kredi büyümesini sınırlayan makro ihtiyati önlemler nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde büyüme hızı yavaşlayabilir. Yılın ilk dört ayında genel olarak yatay bir seyir izleyen ihracatta mayıs ayında yakalanan sıçrama, ihracatçı cephesinde önemli bir moral oldu. Ama üretim maliyetlerinde artış sürerken döviz kurunun yükselmesi bir yana değer kaybediyor olması, ihracatçının dış satımları için fiyat belirlemesini zorluyor. Para politikaları sıkı tutulurken, yüksek bütçe açıklarının sürmesi, haliyle mal ve hizmet talebini yüksek tutuyor, büyüme hızını yukarı çekiyor. Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi ilk çeyrekte henüz tam olarak gözlemlenmedi. Yılın ikinci çeyreğinden sonra iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkabilir.

Servet Yılmaz

BEKSİAD YKB

Rekabet imkanlarımız çok acil artırılmalı

Büyümeye ilişkin veriler üretim, istihdam, yatırım, ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturulan programın olumlu sonuçlarının artarak devam ettiğini gösteriyor.

Ülke ekonomimizin 15 çeyrektir büyümekte ve gelişmekte olduğunu görüyoruz. Fakat girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden işletmeler olarak biz bu büyüme rakamlarını hissedemiyoruz. İhracata dayalı ekonomi modeli kapsamında mevcut ihracat düzeyini yeterli bulmuyoruz. Bunun için rekabet kabiliyetimizin geliştirilmesi ve imkanlarımızın çok acil artırılması gerekiyor. Ülkemizde iş gücü ve enerji maliyetlerimiz yükseldi ve bu durum bizim gibi emek yoğun iş kollarında iş gücü maliyetlerini bir üst lige taşıyarak rekabet ettiğimiz ülkelere karşı ihracatımızı olumsuz etkilemektedir.

Alparslan Şenocak

MÜSİAD Bursa Şubesi YKB

Türkiye'nin gücünü ve rekabetçiliğini ortaya koyuyor

Ülke ekonomimizin 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik bir büyüme kaydetmesi, özellikle pandemi ve sonrasındaki zorlu süreçlerin ardından, Yüzyılın Felaketi'nin etkileriyle baş etme çabalarımızın meyvelerini toplamak adına sevindirici bir gelişme oldu. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan ivme ile yakaladığımız bu büyümeyi lokomotif sektörler olan otomotiv, makine, inşaat, tekstil gibi alanlarda sağlanacak yatırım ve istihdam destekleri ile sürdürebilir kılmak çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamındaki yerli ve milli üretim hamlesi ile OVP doğrultusundaki ekonomi politikalarının çıktıları hepimiz için moral verici. Ticaret Bakanımızın açıkladığı Mayıs ayı ihracat rakamları ise 24,1 milyar Dolar ile tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamı oldu. Bu veriler de Türkiye'nin dış ticaretteki gücünü ve rekabetçiliğini ortaya koyuyor. Üretim, ihracat ve finansal açısından elde edilen başarılarla ülkemizin parlak bir geleceğe doğru ilerlediği açıkça görülüyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyen bu faktörlerin güçlendirilmesi, daha sağlam ve dirençli bir ekonomiye doğru ilerlemesine yardımcı olacağı şüphesizdir.

Arif Demirören

BARSİAD YKB

Veriler, inşaatın itici güç olduğunu yeniden gösterdi

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik bir büyüme kaydederek güçlü bir performans sergiledi. Bu dönemde, özellikle deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasıyla inşaat sektöründe yüzde 11,1'lik bir artış yaşandı. Türkiye’mizin ekonomik büyümesinde inşaat sektörünün önemli bir itici güç olduğunu, bu veriler bir kez daha ortaya koydu. Aynı dönemde, ihracatımız da 24 milyar Dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı rekorunu kırdı. Yakaladığımız performansın ortak geleceğimiz adına umut verici olduğu kadar sürdürülebilir hale dönüşmesi de önemli. Yeni yatırım alanları üretilmesi, üretim ve istihdam için teşvik politikalarının güçlendirilmesi, ihracat ivmesini yukarı taşıyacak yeni düzenlemeler bu anlamda pozitif hamleler olacaktır. Kamu-özel sektör dayanışması ile Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılacak adımlarla büyüme ve ihracatımızı yeni rekorlarla taçlandıracağımıza inanıyorum.

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

Büyüme bir yana, sanayide yatırımlar durdu

Mühendis ve mimarlardan oluşan, aynı zamanda kendi işine sahip pozitif bilim insanlarından oluşan BUMİAD olarak bize gelen verilere göre, sanayi ve üretim sektörleri açısından baktığımızda kesinlikle bir büyümenin aksine bir küçülmeden bahsetmeliyiz. TL üzerinden açıklanan ihracat rakamlarını döviz üzerinden değerlendirmek daha doğru olacaktır. Aksi takdirde yaşadığımız yüksek enflasyon değerlerinden kaynaklanan rakamsal artışı büyüme zannedip yanılgıya düşebiliriz. Sonuç olarak reel ekonomimizde açıklanan büyümeyi sahada görmek bir yana, sanayide yatırımların durduğunu, üretim ve ihracatın da gerilediğini söyleyebiliriz.

Şeyda Şençayır

BUİKAD YKB

Destek verilirse, ihracatın katkısı artarak sürer

Öncelikle büyümeye iç talebin ve ihracatın ciddi katkıda bulunduğunu, sanayi tarafındaki katkının da artırılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Ülkemizin ekonomik büyümesini ve refahını artırmak için her kesimin işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin ekonomik geleceğine olan güvenimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki büyümesine net ihracat 1,6, ihracat ise 0,9 puan katkı verdi. Rekabetçiliğimizi zayıflatan etkenler ortadan kaldırılırsa ihracatımızın büyümeye katkısı artarak devam edecektir. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz kalkınmasının öncüsü olan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Sadık Şengül

BUTTİM YKB

Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin gücünün kanıtı

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,7’lik büyüme oranı, ülkemizin ekonomik dinamiklerinin gücünün göstergesi, rasyonel ekonomi politikalarının bir sonucudur. İnşaat, sanayi, tarım ve hizmetler gibi farklı sektör ve faaliyetlerin katma değerinde yaşanan kayda değer artışlar, büyüme başarımızın farklı alanlara sirayet ettiğinin ve ekonomik çeşitliliğimizin altını çizmektedir. Kaydettiğimiz ekonomik büyüme, küresel rekabet gücümüzü artırırken, istihdam olanaklarının genişlemesine ve çeşitlenmesine de katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, yüzde 11,4’lük artışla ihracatımız 24,1 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat rakamı elde edilmiştir. Elde ettiğimiz ihracat rekoru, Türkiye’nin uluslararası pazardaki etkinliğinin bir vurgusudur. Yaşanan tüm bu olumlu seyrin yanında ekonomik büyüme ve ihracattaki istikrar, başarımızın sürdürülebilir olması açısından son derece önemlidir. Ürün çeşitliliği ve katma değeri artırmak, dijital ve yeşil dönüşüm hamleleri, pazar çeşitliliğinin artması, finansal destek ve teşvikler ile nitelikli insan kaynağı, ülkemizin yükselen ekonomik başarı grafiğini destekleyecektir.