İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsuru, yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıdır.

En eski yenilenebilir enerji kaynağı hidroelektrik santralleridir. 2022 yılında diğer tüm yenilenebilir enerji kaynağının toplamından daha fazla enerji hidroelektrik santrallerinden elde edilmiştir.

Ancak bu temiz, sürdürülebilir, doğal enerji kaynağının çevresel endişelerden nasibini almaya başladığı görülmektedir.

Bunlardan en önemlisi hidroelektrik santrallerin baraj ekosistemine verdiği olumsuz etkilerdir. Dünya hidroelektrik santrallerin çevresel etkilerini azaltmak için bir çaba içerisindedir.

Bu noktada karşımıza özellikle balıkların korunması gündemi meşgul etmektedir. Finans kurumlarının yeni türbin teknolojilerini desteklediğini ve yeni baraj ruhsatlarında konvansiyonel türbinlerin vize almayacağı ifade ediliyor.

Mühendisler balıklara zarar vermeyecek daha kalın bıçakları olan ve sathı kesici olmayan türbinleri üretmek için çalışıyor. Yeni türbinlerin veriminin bir miktar düşük olduğu biliniyor. Ruhsatların yenilenme sürecinde hidroelektrik enerjinin üretiminin azalacağı ve yenilebilir enerji arzında problem yaşanabileceği düşünülmektedir.

Anlaşılacağı üzere yenilebilir enerji arzında sorun yaratmasına rağmen balıkların hayatının daha önemli olduğu kabulüyle büyük bir türbin yenileme yatırımıyla karşı karşıyayız.

Sonuçta, derelerden barajlara ulaşan balıkların yaşam hakkı için tüketicilerin bedel ödeyeceği bir süreç bizi bekliyor.