Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Nisan 2024’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Çalışmada, ankete katılan firmaların verdikleri yanıtlar, ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerin karmaşık olduğunu gösterdi. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2024 yılının ilk çeyreğine ait veriler, Türkiye ekonomisinde iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna ve enflasyon bekleyişlerinin kırılamadığına işaret etmektedir. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler ise karmaşık sinyaller vermekte ve henüz belirgin bir ivme kaybı olmadığını göstermektedir.

Kalite ödülleri sahiplerini buldu Kalite ödülleri sahiplerini buldu

PERFORMANSLAR ZAYIFLIYOR

Ankete katılan firmaların bir önceki çeyreğe göre performanslarının ortalama olarak sınırlı ölçüde zayıfladığı, imalat sanayinde ise zayıflamanın görece belirginleştiği izlenmiştir. Firmalar gelecek altı aylık süre içinde mevcut görünümlerinin süreceğini değerlendirmektedir. Bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak üretim hacmi azalış yönünde değişirken, imalat sanayinde iyileşme söz konusudur. Değişimin, tüm firmalar için önümüzdeki üç ay için de azalış yönünde seyredeceği teyit edilmiştir.

Önümüzdeki üç ayda istihdam düzeyinde ortalama olarak olumsuz yönde bir değişim beklemektedir. Önümüzdeki 6 ay boyunca ücretlere ilişkin maliyetlerin artması beklenirken, söz konusu beklentinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak daha zayıf olduğu görülmektedir.

YATIRIM, İHRACAT, FAİZ VE KUR

Gelecek 12 ayda geçmiş 12 aya kıyasla makine-teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli bir değişim göstermediği, imalat sanayinde ise değişimin azalış yönünde olduğu görülmektedir. Aynı dönem için bina-tesis yatırım harcamalarında bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış beklenirken, söz konusu beklentinin imalat sanayi açısından daha güçlü olduğu gözlenmektedir.  İhracat yapan firmaların, son üç aylık ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış yönünde değişim gösterdiği, imalat sanayinde ise yatay bir seyir olduğu görülmektedir.

İmalat sanayinde ortalama olarak faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre artış gösterdiği gözlenmiştir. Firmalar belirgin bir kur riski taşımazken, imalat sanayinin kur riskinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış izlenmektedir.

ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Firmaların karlılık düzeylerinde ortalama olarak iyileşme yönünde bir değişim gözlenmiştir. Firmaların gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarındaki artış beklentisinin ortalama olarak zayıfladığı gözlenmektedir. Böylece firmalar üzerindeki maliyet baskılarının hafiflediği ve fiyat artış hızında yavaşlama olduğu anlaşılmaktadır.

Firmaların yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi artış eğilimini korurken, söz konusu beklentideki değişimin imalat sanayinde zayıfladığı gözlenmiştir.

Küçükkayalar: Belirsizlik ortadan kalkmış değil

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, seçim sonrasına ilişkin belirsizliğin halen ortadan kalkmadığını bu anketin ortaya koyduğunu ifade ederek, “Daralma beklentisi, ekonomi kurmaylarının yerinde kalıp kalmayacağı, ihracatta dövizin nerelere geleceğine ilişkin belirsizlik, işgücü maliyetlerinin ne olacağına ilişkin öngörülemezlik üretim ve hizmet sektöründeki üyelerimizin ortak kaygıları olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca finansa ulaşımın zorlaşması da öngörülebilirlik için zorlayıcı bir unsur olarak önümüzde. Bu anket bize öngörülebilirlik, güven ve istikrarı bir kez daha hatırlatmıştır. Bu üç faktörün yerine oturmasıyla Bursa ve Türkiye üretim ve hizmet sektörlerinin atılım yapmaması için bir neden yoktur” dedi.