Marsala Tekstil’e Altın İhracatçı ödülü Marsala Tekstil’e Altın İhracatçı ödülü

İzmir’de 300 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen Vizyon 100 Etkinlik Platformunun 5. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde ÜÇGE, etkinliğin katkı veren firmaları arasında yer aldı. Zirvede gerçekleştirilen ödül töreninde ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras ve ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven “Topluma İlham Veren ve Değer Katan Kadın Yönetici” ödülüne layık görüldü. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras, Sumitomo SumiSert­Metal CEO’su Emine Akman’a “Topluma İlham Veren ve Değer Katan 10 Kadın Yönetici” ödülünü takdim etti. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras, “ Global pazarın önemli markala­rından biri olarak sektörümüzün ve şirketlerimizin geleceğe hazır olmasını sağlamak amacıyla biz de büyük bir de­ğişim ve dönüşüm içindeyiz. Bu geliş­meler ışığında hedef ve stratejilerimizi Gelecek 100 yılda ‘Geleceğe Değer’ yaratmak vizyonu olarak güncelledik ve bu gaye ile harekete geçtik. Geleceğe yönelik bakış açımızı; insan, sürdürüle­bilirlik, sürekli gelişim ve yeni nesil tek­nolojilere odaklanarak şekillendiriyo­ruz. İş dünyasının dönüşümünde öncü bir rol oynamak, toplum ve çevresel so­rumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.