Eyrice ADSM’den standartlara uygun hizmet Eyrice ADSM’den standartlara uygun hizmet

Tofaş, üretime başlan­gıcından bugüne kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı, toplam 3,7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

Sürdürülebilir yönetim modeli, üretim ve ihracat hacmi, Ar-Ge ve teknoloji yetkinlikleri, 6 bine yakın çalışanı ile Türkiye eko­nomisine, sanayii ve Ar-Ge birikimine önemli bir katma değer sağlayan Tofaş, başarılarıyla Tür­kiye otomotiv sektörü­nün yıllar içerisindeki dönüşümünde etkin rol aldı.