Ayşe Nur BÜYÜKHAN – Göksel BAŞARAN

Yaklaşık 180 firmanın katılımıyla düzen­lenen Textile Show’da, firmalar 2023-2024 sonbahar ve kış giysilik kumaş koleksi­yonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunarken sektörün son durumunu da Ekohaber Gazete­si’ne anlattı. Özellikle pandemi sonrasındaki Çin etkisinden yakınan sektör temsilcileri, pa­zar kayıpları olduğunu ifade etti.

Aylin SÖZERİ

Zorluteks Pazarlama Müdürü

En büyük rakibimiz Çin

Fuar, istenildiği kadar aktif olmasa da yine de başarılı bir etkinlik olduğunu söyleye­bilirim. Fakat daha fazla yabancı müş­teri beklentimiz vardı açıkçası. 2023 yılının ilk 6 ayı bizim açımızdan çok iyi geçti ancak şu son 2 ay için piya­sada bir tedirginlik olduğunu görüyo­ruz. Bu tedirginlik karşısında da biz tedbirlerimiz alıyoruz. Dün­yada genel olarak satın alma ko­nusunda daralma söz konusu. İn­sanlar tedirgin ve bu en başta giyime yansıyor.

Yani ekonomik konjonktür ile alakalı. Sadece Türkiye değil dünya genelinde bir daralmanın olduğunu söyleyebilirim. Şu an en büyük rakibi­miz Çin. Çin’de maliyetler zaten düşük buna ek olarak bir de özel devlet süb­vansiyonu söz konusu.

Selçuk YEDİKARDEŞ

SYK Teksil YK Üyesi

Rakiplerimiz daha avantajlı konuma geçti

Bursa Fuarı, özellikle son dönemde ilgisini kaybetmeye başlayan yurtdışı fuarlarına alternatif olabilecek nitelikte, gitgide önem kazanmaya başlayan bir fuar olması sebebiyle hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmekte ve kendini geliştirmektedir.

Çin’deki iç talebin artmasıyla maliyet artışları oluşsa da, genel olarak yaşanan kriz hala düşük fiyatlandırma yapabilen Uzakdoğu ülkeleri için avantaj . Sadece Çin değil, şu an düşük kurlar ve işçilik maliyetlerindeki artış ile beraber ülkemizde oluşan maliyetler sebebiyle Hindistan, Kamboçya, Endonezya, Mısır ve özellikle Fas gibi rakipler bizlerden maalesef daha avantajlı duruma geçti.

Ali SAYIN

Karkent Tekstil YKB

Kalite, bizi Çin’den ayıran en önemli özellik

Yıl içerisinde katıldığımız Texworld-Paris ve CarioFashionTex-Kahire fuarlarına göre ziyaretçi sayımız az olsa da Burtex fuarının son yıllardaki verimliliği bizim için sevindirici.

Çin her zaman bu sektörde söz sahibi konumdaydı ve yıllar boyu böyle kalmaya devam edecek gibi duruyor. Bize etkisi negatif olmakla birlikte, Avrupa pazarına yakın olmamız ve kalitemizin daha üst seviyede olması bizi Çin’den ayırarak iş hacmimizin artmasını sağlamaktadır.

Haluk PARLAMIŞ

Parlamış Tekstil YK Başkanı

Müşterilerimizi Uzakdoğu’ya teslim ettik

Biz yaklaşık 30 yıldır çoğu yurt dışında olmak üzere fuarlara katılan bir firmayız. Aynı anda başka ülkelerden müşterilerimizi ağırlama fırsatı olması açısından fuarlar avantajlı ama eski kapasitesi ve yoğunluğu kalmadı. Uzakdoğu’daki tekstil üreticileri de kapasitele-rinde tam kullanım sağlayamıyorlar çünkü Amerika oradan işleri bayağı kesti. Amerika özellikle Çin’den işleri kesince onların kapasiteleri de boşaldı, bu kez bizim Avrupa’daki müşterilerimize çok uygun fiyatlarla ciddi saldırmaya başladılar. Bir de bizim en büyük avantajımız olan Avrupa’ya yakın olmamız artık çok avantaj olmamaya başladı. Çünkü Çin, uçakla Avrupa’ya ürünlerini direkt olarak ve çok uygun fiyata taşımaya başladı. Biz ürünleri 1 haftada TIR ile gönderirken onlar 2 günde uçakla müşteriye teslim ediyor.

Hilal GÜLSEÇEN

Seçen Tekstil Genel Md.

Türkiye ne olmaya aday?

Sonbahar - kış 2024-2025 koleksiyonlarımızla müşterilerimizle buluşmak üzere fuarda yerimizi aldık. Aslında bu dönem hem kışın kapanacağı hem de yeni yazın açılacağı bir dönemde o nedenle yaz, kış ve geçiş koleksiyonlarımızı ve aynı zamanda Seçen Tekstil’in artık imza olan sürdürülebilir koleksiyon grupları da yeni versiyonlarıyla sahnede. Tekstil sektöründe etki yaratan Çin’in üretim kabiliyeti, kapasitesi ve dünyadaki talebi karşısında; Türkiye’nin dünya haritasındaki yeri ve kapasitesi önemli unsurlar. Türkiye, konumu itibariyle pandemi döneminde bize bir avantaj sağladı. Ancak diğer taraftan bakıldığında da Türkiye’nin ne olmak istediği konusu önemli bir faktör. Yani Türkiye, Çin’in bir benzeri olmaya mı aday, yoksa İtalyavari olup oradaki koleksiyon ve katma değer gücümüzle mi aday? Bence önce bunun kararının verilmesi gerekiyor. Diğer taraftan da Çin gerçeğini yadsıyamayız.

Mehmet Çetin ÖZEL

Marsala Tekstil YKB

Çin, piyasaya agresif döndü

Bu yılı yine her yıl olduğu gibi çok yoğun olarak fuarlarla geçirdik. 2 kez İngiltere’de London Textile Fair, 2 kez Paris PV, 2 kez Munich Fabric Start, 2 kez PV New York, 2 kez Moskow Textile Saloon’a katıldık ve İstanbul Texhibition fuarılarına da katılacağız.

Sektör üzerindeki Çin konusu hakkında da söylenebilecek en uygun sözcük, piyasaya agresif bir dönüş yaptığıdır. Çin pandemi sebebiyle bir miktar çekildiği piyasaya agresif fiyatlarla geri döndü bu sebeple, bizim ihracat pazarlarımızda rekabeti artırdı hatta ciddi oranda siparişi de çekmeye başladı. Bu bizim için ciddi bir tehdit şu an için, sipariş kayıpları yaşıyoruz. Eğer enflasyon kontrol altına alınıp beklentiler düzelir ve maliyet dengesizliklerinde finansa ulaşım sorunları giderilirse sektör büyümesi sürdürülebilir. Aksi takdirde sektörde küçülme olacağından endişeliyiz.

İhsan İPEKER

İpeker Tekstil YKB

Ekonomi temelli sürdürülebilirlik

İpeker olarak geniş bir yel­pazeye sahip vegan kumaş ürün gamımızla fuarda yer aldık. Türk tekstil sektörünün lo­komotif şehri olan Bursa ile özdeşen Bursa Textile Show, hem mevcut müşterilerle ilişkileri güçlendirme, hem de potansiyel müşteri ağını oluşturma adına etkin olduğuna inandığımız ve desteklediğimiz bir fuar. Basic ürünler üreten Çin’de yeni bir anlayış ile kalite yönetimi artmaya başlamıştır. Tekstil sektörünün farkındalığının artmasıyla, olması ge­reken standartlar tüm oyuncular için ge­çerli kılınması bu anlayışın artmasını sağlamıştır. Standartların ötesinde bütün­cül yönetimle ürünlere yeni bir soluk getir­mek öne çıkmanızı sağlamaktadır. Türk tekstil sektörü yüz yılları aşkın deneyime sahip olması bu noktada önemli bir eşiktir. Bu kabiliyete sahip sektörümüz için önün­deki esaslı konu, sürdürülebilirliğin önemli boyutlarından biri olan ekonomi temelli sürdürülebilirliğin temin edilmesidir. Mali­yetlerdeki artışın stabil hale getirilip ka­demeli olarak düşüşünü sağlayacak şekilde politikaların yürütülmesi önemli bir adım olabilir.

Semih KAYNAR

Ventsa Tekstil YK Başkanı

Pazarlarımızı kaybediyoruz

Bursa Tekstil Fuarı’nın en büyük avantajı katılımcının tamamen üretici olmasıydı ve bu nedenle pandemi öncesine kadar fuara muazzam bir talep vardı. 2022 yılında bir ivme kazandı ama şu an yaklaşık 1 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı pazarları etkiledi. Pazarlarımızı etkileyen bir diğer önemli faktör ise Çin… 2019 yılında Çin Şangay Tekstil Fuarı’nda insanlar maske ile gezerken biz bunu görmezden geldik. Korona dediğimiz virüs Türkiye’ye çok geç geldi. Biz 2020 yılında kapandığımızda Çin, 2023 şubat ayına kadar hiçbir şekilde ithalat ve ihracat yapmadı.

Bütün hammaddeleri elinde tuttuğu için stokları sayesinde, bizden 3 sene önceki fiyatlarla hareket etmeye başladı. İhracatlarında da yüzde 10 şeklinde bir düşüş olduğu için agresif oynamak zorundalar çünkü 3 yıllık bir kayıpları var. Aynı zamanda, Çin hükümeti de üreticileri ciddi manada desteklediği için şu an 3 veya 5 sene önceki fiyatlarla satış yapıyorlar.

Bugün Rusya ve Polonya’daki müşterilerimiz ‘Çin pandemi öncesi fiyatları sunuyor bize’ diyor bize. Şartlar böyleyken bizim rekabet etme şansımız yok.

Vedat KAYAOĞLU

Kayaoğlu Tekstil YK Başkanı

Müşteri uygun fiyata yöneliyor

Genel anlamda dünyada bir kriz var geçmiş fuarlar gibi yoğun değil ama oluyor mu bir şeyler evet oluyor. Mesela PV’ye de gittik ancak orası verimli bir fuar olmadı.

Bursa iş dünyası acil çözüm bekliyor Bursa iş dünyası acil çözüm bekliyor

Bursa fuarı da alan büyüdüğü için şu anda yüzde 50 kötü durumda. Tekstilcilerin sürekli olarak ifade ettiği Uzakdoğu ve Çin konusuyla ilgil de en öncelikli söylenebilecek husus, buralardaki devlet teşviklerinin çok iyi durumda olması.

Bizde maliyetler artarken onlar daha çok indirim yaparak bizi vuruyorlar. Çünkü dünya genelinde bir kriz var herkes bunu görüyor ve müşteri maliyetleri nasıl aşağı çekebileceğini düşündüğünden dolayı daha uygun fiyatlı ürünlere yöneliyor.

Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil YK Başkanı

Çin’in de maliyetleri yükselecektir

9. Textile Show’un çok iyi ol­mayacağını zannediyorduk ama beklentimizin üstünde geçti. 10. Textile Show’un da ilk gününü göz önüne alarak mukayese ettiği­mizde geçen dönemin ilk günüyle hemen hemen aynı oldu­ğunu söyleyebilirim. Ben özellikle Bursa’nın üretici bir şehir olmasının avanta­jının her zaman var olaca­ğını ve bu gücünü koruya­cağını düşünüyorum. Sektörü etkileyen Çin konu­sundaysa ben karamsar değilim. Evet, pandemi sürecinden az önce ve süreç içerisinde Çin, dünyanın birçok sektöründe stok deposu oldu. Pandemi sonrası ise, başta tekstil olmak üzere birçok sek­törde çok agresif fiyatlarla dünya piyasalarını kırdı ve kırmaya de­vam ediyor. Biz başta Avrupa ülke­lerini ve Balkan ülkelerini biraz kaybettik.

Ancak ben Çin’deki stokların azalmasıyla normal fiyat vererek devam edeceğini ve fiyat nokta­sında rekabette bugünkü gücünü elinde tutamayacağı kanaatinde­yim. Bu bizim için iyi bir gelişme olacak ama bu sürecin1 buçuk yılı bulabileceğini düşünüyorum.

Soykan GÜLSEÇEN

Seçen İplik Genel Md.

Rekabet etmemiz mümkün değil

Biz iplik ve dokuma olarak Almanya, Amerika gibi çe­şitli ülkeler de dâhil olmak üzere bu yıl toplamda 18 fuara katılım sağladık. Şimdi bu fuarların bit­mesiyle beraber ekonomide ve modada bir hareketin başlama­sını, hızlıca siparişlerin gelmesini bekliyoruz. Tekstil sektöründe Çin etkisi bizi olumsuz etkiliyor. Çin’de işçilik, enerji ve ham­madde ülkemize kıyasla çok daha ucuz olunca ürünlerin fiyat­ları da ucuz oluyor. Örneğin ev tekstilinde nakışlı ve özel iplikli bir perde kumaşın Çin fiyatı için istenen rakam karşısında, aynı rakam Türkiye’de yalnızca nakış için isteniyor. Hal böyle olunca rekabet de mümkün olmuyor.

Cenk ÜNAL

Ünallar Tekstil Genel Koor.

Çin yarı fiyatımıza ürün satabiliyor

Textile Show bizim için çok önemli bir fuar o ne­denle en başından beri katılım sağlıyoruz. En kolay müşteriye ulaşabildiğimiz fuar bu­rası oluyor o nedenle yeni koleksiyonlarımızı genelde bu fuar için hazır­lıyoruz. Tüm sektör temsil­cilerinin de bildiği gibi Çin, Türkiye’de yapılabilen her şeyi üretebilen bir ülke ve bunları da Türkiye’ye göre çok düşük maliyetlerle yapıyor. Bizim 10 birim fiyata ürettiğimiz bir ürünü Çin 6 birim fiyata Avru­pa’ya adres teslim olarak satabiliyor.

Ancak kalite arayan müşteri için bu durum geçerli değil. Do­kuma kalitesi olarak Bursa çoğu ülkeden daha iyi. Hassas ve çok ince ipliklerde yapılan işlerde işçi­lik çok zordur, bizim de asıl işimiz bu ince ipliklerle yapılan işler. Çin bu işlerde başarılı değil çünkü on­lar biraz daha yüksek kilometre­lerde çalışıyor.

Barış TATALLAR

Polyteks Satış Müdürü

Çin, maliyet açısından rekabetçi

Yılın son tekstil fuarı ekono­mik durgunluğa rağmen oldukça güzel geçti. Umarız fuar sonrası yeni işbirlikleri gerçekleş­tireceğiz. Çin maliyet açısından oldukça rekabetçi. Kalite konu­sunda da geçmişe göre oldukça yol kat etti. Türkiye’nin en bü­yük avantajı pandemiydi. Bu sü­reç geçtikten sonra Çin tekrardan eski günlerine geri döndü. Şu an için Türkiye’nin en büyük avan­tajları; termin süreleri, sektör­deki tecrübesi ve kalitesi ancak ne yazık ki maliyet pek çok firma için en önemli kıstas.