“Serve Motor Atölyesi” kurulacak “Serve Motor Atölyesi” kurulacak

Ortodontik tedaviye başlama zamanı açısından ergenliğe girilen dönemin büyük önem taşıdığını, hatta üst çene darlığı olan hastalarda mutlaka ergenlik dönemi öncesi ortodontik tedavinin başlaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çatalbaş, “Üst çene darlığında en tehlikeli tip tek taraflı darlık vakaları olup, kapanış esnasında alt çenenin sürekli yana kaymasına sebep olmaktadır. Alt çenenin sürekli tek taraflı kapanması ise çene ekleminde baskı ve hasara yol açmaktadır” dedi. Alt çenenin ileri olduğu vakalarda ise en geç 9-10’lu yaşlarda tedaviye başlanması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çatalbaş, “Alt çene geriliğinde dişler kapalı pozisyonda iken dişler arasında bir parmak mesafeden fazla gerilik varsa, tedaviye 8-10 yaş aralığında başlamak çok önemlidir. Alt çene geriliği vakalarında ideal tedavi yaşları kız çocuklarında 11-12, erkek çocuklarda ise 13-15 yaş aralığıdır” diye konuştu.

Doç. Dr. Çatalbaş, a lt çenenin geriliği ve alt çene ileriliği vakalarında büyüme ve gelişim döneminden önce tedaviye başlanması halinde, bu problemlerin hem şeffaf plak tedavisi, hem de diş teli tedavisi ile kolaylıkla çözülebileceğini belirtti.