Gemlik'te yat limanı için görüşmeleri sürüyor Gemlik'te yat limanı için görüşmeleri sürüyor

Kayapa OSB’de düzenlenen toplantıda, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Kayapa OSB Danışmanı Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, bölgedeki fabrikaların yöneticileriyle Yeşil OSB kapsamında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Kayapa Organize Sanayi Bölgesi olarak bir yandan asli vazifelerimizi yerine getirirken, diğer yandan ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. İklim değişikliği, doğal kaynakların tüketilmesi gibi gelişmeler neticesinde ortaya koyulan her türlü güncel mevzuata uyum sağlanması gerekliliğinden, üretici ya da tüketici fark etmeksizin tüm bireylerin sorumlu olduğu düşüncesindeyim. Bu yolda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) koordinasyonuyla yönetilen ve sertifikalandırılan “Yeşil OSB Belgesi”ne talip olduğumuzu, 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen lansman ile Bölgemiz sanayicisine ve kamuoyuna duyurduk” dedi.

Aralıksız eğitim

 

Kayapa OSB Bölge Müdürlüğü’nün çevreye olan sorumluluk bilinciyle Yeşil OSB olma yolunda önemli bir adım attığını ve kısa sürede bu kapsamdaki çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Başkan Toy, şöyle devam etti:

“Kayapa OSB, bu kapsamdaki çalışmalarında önemli ve değerli ilerlemeler kaydetmiştir. Bunun bir parçası olarak da, çeşitli konularda nitelikli eğitimler düzenleyerek işletmelerini bilgilendirmektedir. Sera Gazı Azaltımı, Enerji Verimliliği gibi eğitimler şimdiye kadar gerçekleştirilen eğitimlerden bazılarıdır; ancak 2024 Eğitim Planı’na göre bu eğitimlerin devamı gelecektir. Bölge Müdürlüğümüz aynı zamanda sürecin bir parçası olarak Enerji Yönetim Birimini kurmuş ve kısa süre içerisinde Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Mevcut çalışmaların Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasıyla taçlandırılması hedefimiz ile birlikte, Yeşil OSB olma hedefimize yönelik gereklilikler bu yolda hızlandırıcı bir kuvvet uygulamıştır. Böylelikle, konuyu bütünsel açıdan ele alıp; Kalite, Çevre ve İSG Standartlarına yönelik Entegre Yönetim Sistemi’nin kurulması için çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

Bizlere kılavuzluk edecek

Sonuç olarak bir yandan Bölgemizin zorunlu altyapı ve yol ihtiyaçlarının giderilmesi konularına eğilirken; diğer yandan sanayiciliğin, üzerinde yaşadığımız dünyayı koruyarak ve kollayarak gerçekleştirilebileceğinin de farkındayız ve ilgili süreçlerin takipçisiyiz. Tüm bunların yanı sıra, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılmasının; işletmelerimizin Bölge Müdürlüğümüzle veya birbirleri arasındaki münasebeti pekiştirerek istenen sinerjiyi sağlayacağı kanaatindeyim. Bu kapsamdaki beklentilerimizi yerine getirirken, hedeflerimiz arasında öncelikli olan Yeşil OSB Sertifikası bizlere kılavuzluk edecektir.”