Türkiye Ve Tunus Arasında Yeni İş Birliği Köprüleri Kuruluyor Türkiye Ve Tunus Arasında Yeni İş Birliği Köprüleri Kuruluyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DO­SABSİAD), tarafından kadın kooperatif­lerinin ve üreticilerin ürünlerini ticaret sitelerinde değerlendirmek ve satışla­rını kolaylaştırmak amacıyla; ShopSa Kadın Girişimcilere Destek Platformu iş­birliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Kır­sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) katkılarıyla Bursa’daki üretici kadınlar, e-ticaret hakkında bilgilendi­rildi.Kadın girişimcilerin ve üreticilerin desteklenmesinin ekonominin sürdürü­lebilir büyümesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevi­kel, “Kadınların ekonomideki gücünün artırılması, sadece onların bireysel ba­şarılarına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumların refahını artı­rır. Kadınlar ekonomik olarak güçlen­dikçe, aileleri ve toplumları da güçlenir. Bu nedenle, kadın girişimcilerin ve üre­ticilerin desteklenmesi, sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, aynı zamanda ekonomik büyüme açısından da strate­jik bir adımdır. E-ticaret, günümüzün di­namik iş dünyasında önemli bir yer tutuyor. İnternetin sınırsız potansiyeli sayesinde ürünlerinizi dünya genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştı­rabilirsiniz. Bu eğitimlerle, katılımcıları­mız dijital pazarlama ve e-ticaret konularında daha bilinçli hale gelmiş­lerdir. Unutmayalım ki, kadınlar güç­lendikçe, ekonomiler ve toplumlar da güçlenir” ifadelerini kullandı.