AYDIN DAĞTEKİN

Bursa iş dünyası temsilcileri, kritik 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adaylarından beklentilerini Ekohaber kanalıyla dile getirdi.

Bursa’da özellikle organize sanayi bölgeleri (OSB) dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve fabrikaların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmeleri için yerel yönetimlerle işbirliği yapılması gerektiğine işaret eden Bursalı SİAD’ların ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, sorunların çözümü için daha bütüncül ve vizyoner yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar. Mekansal planlamaya dayalı yeni kentleşmeye gidilmesi gerektiğini ifade eden sanayici ve iş insanları, böylece Bursa’nın mevcut potansiyelinin daha iyi kullanılabileceğini, ihracatta iller bazında 2’incilikten 4’üncülüğe düşüşle kendini gösteren kan kaybının da önlenebileceğine dikkat çektiler.

Sanayici için altyapısı tamamlanmış yeni yerlere ihtiyaç olduğunu anlatan başkanlar, kurulması gündeme gelen KOBİ OSB’nin de yararlı olacağı görüşünde birleştiler.

‘Çevre kirliliği konusunda denetimler sıkılaştırılmalı’

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan:

“Sürdürülebilir bir sanayi için belediyenin üzerine düşen görev; çevre, ulaşım ve güvenlik konularında proje üretip hayata geçirmek olmalıdır.

Öncelikle çevre kirliliği konusunda denetimler sıkılaştırılmalı. Biz temiz üretim için elimizden geleni yapıyoruz, ama birileri dereleri kirletiyor. Bunlar belediye tarafından tespit edilip cezalandırılmalı. Diğer taraftan yeni OSB’lere kesinlikle izin verilmemeli. OSB’lerde çok boş yer var. Buradaki parsellerini kullanmayanlar devretmeli. KOBİ’ler için OSB açılmalı. Kontrolsüz durumdalar. Bursa’da kontrolsüz bir su kullanımı var. Bunların denetlenmesi lazım. Hangi işletmenin ne kadar su kullandığı tespit edilip, kademeli bir fiyatlandırma yapılmalı.

Sanayinin iyi hizmet vermesi için ulaşım imkanlarının iyi olması gerekli. Yollarda kaybedilen zaman engellenmeli. Servis araçlarının personel taşıması bir kaos yaratıyor. OSB içerisinde ulaşım alt yapısı yapıp metroyla ulaşım sağlanmalı. Güvenlik konusunun başında da deprem güvenliği geliyor. Sanayi için de deprem çok büyük bir risk.”

Bursa'nın sanayi potansiyelini, katma değerli üretimle artırmalıyız

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

“Bursa'nın Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri konumu sürdürmesi ve gücünü artırmaya yönelik var olan potansiyelini ortaya çıkarması için yüksek teknoloji yatırımları, Ar-Ge ve markalaşma çalışmaları ile öncelikle ihracat değerini ve böylece dış ticaret rakamlarını yukarıya taşıyacak adımları hızlandırmasına ihtiyaç var. Tüm kurum ve kuruluşların aynı zamanda sektör temsilcilerimizin birlikte hareket ederek yeni teknoloji hamleleri ile markalaşmayı millî mücadele haline getirmesi gerekiyor.

Diğer taraftan OSB sınırları dışında faaliyetlerini sürdüren sanayi üretimi yapan binlerce firmamız da söz konusu. Bu doğrultuda, özellikle şehir içinde kalmış ve taşınma taahhütü veren sanayi kuruluşlarının planlı alanlara geçmesi ve büyüme hedefi olan şirketlerin önünün açılması adına yeni organize sanayi ve ticaret bölgelerinin kurulması da kamu ve yerel yönetimler tarafından planlanarak atılacak bir diğer önemli adım olacaktır. Kentin yatırım ve gelişim politikalarının dengeli bir şekilde, ortak akılla ve yeni bir bakış açısıyla belirlenmesi gerekiyor. Tüm bu süreçlerde tüm kent dinamiklerinin ve yerel yönetimlerin ortak bir vizyon oluşturarak sürdürülebilir bir sanayileşme ve kentleşme politikası benimsemeleri büyük değer taşımaktadır.”

Mekânsal planlamaya dayalı yeni kentleşme vizyonuna ihtiyaç var

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak:

“Bursa'nın sanayi üretim hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle mekânsal planlamaya dayalı yeni bir kentleşme vizyonuna ihtiyaç vardır. Kapasite artışına imkân sağlayan yeni yatırım alanları oluşturulmalıdır. Diğer taraftan da plansız alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ler ve gıda, inşaat, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız için de yeni sanayi ve ticaret bölgeleri kurulmasının yanı sıra, Organize Konut Bölgeleri oluşturmak Bursa'nın sürdürülebilir şehirleşmesine ve büyümesine katkı sağlayacaktır.”

KOBİ OSB'nin kurulması büyük katkı sağlayacak

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp:

“Bursa'yı daha ileri seviyeye taşıma noktasında, yerel yönetimlerle iş dünyasının ortak akıl çerçevesinde hareket etmesi çok önemli. Özellikle günümüzün beklentileri ışığında, Bursa'nın geleceğini sağlam temellerle inşa etmek adına çevre dostu sanayileşmenin yaygınlaştırılması ve nitelikli istihdama yönelik projelere ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan, teknoloji üreten sanayilerin mutlak suretle desteklenerek, sanayiyi ileriye götürecek insanların yetişmesinin sağlanması gerekiyor. İş dünyasına yatırımlar noktasında finansman desteğinin sağlanması en önemli beklentilerimiz arasında. Ayrıca yerel yönetim, BURSASİAD komisyonu oluşturmalı. KOBİ'lere yönelik bir organize sanayi bölgesi olan KOBİ OSB'nin kurulması, üretim, istihdam ve ihracat açısından Bursa'ya önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yeni sanayi bölgelerinin oluşturulması, artırılması ve sanayi bölge yönetmenliklerinin gözden geçirilerek en fazla 3 yıl içinde sanayi bölgelerinde yer alanların yatırım yapmasının zorunluluk olması, devir haklarının olmaması, sanayiciyi makine parkı ve istihdama yönelik yatırım kolaylıklarının sağlanması, sanayi bölgelerinin ranttan çıkarılması için gerekenlerin yapılması gerekiyor.”

Sanayi için yeni yerler üretilmeli, KOBİ OSB olumlu olur

Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) Başkanı Engin Çetiner:

“Göreve gelecek yeni başkanlardan en büyük beklentimiz, Bursa’ya değer katacak vizyona sahip olmasıdır. Bursa sanayi dışında, tarıma ve kültürel mirasa sahip bir şehirdir. Çarpık kentleşme ve sanayileşmenin artması, tarımın azalması ve en önemlisi Bursa’ya gelen turist sayısının azalması en büyük sıkıntılardır. Kurulacak KOBİ OSB Bursa sanayisi için olumlu olacaktır. Bursa’da maalesef, yeterli sanayi arsası üretilememektedir. OSB dışında birçok yerde faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. Hatta tarımsal alanlarda da birçok fabrika faaliyet göstermektedir. Sanayi için yerler üretilmeli ve buraları OSB haline getirilmelidir. Yeşil enerji ve çevreci üretimler konusunda da öncelikle kurumlarımıza ciddi görevler düşüyor, belli keskin kararların alınması ve sanayici ile istişare yapılarak kademeli dönüşümler başlatılmalıdır.”

Bursa’nın kronikleşmiş sorunlarına bütüncül yaklaşım şart

Barakfakih Organize Sanayi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören:

“Özellikle rekabet halinde olduğumuz şehirler, son yıllarda yaptıkları atılımlarla ihracat sıralamasında Bursa’nın önüne geçmeye başladı. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere üretici firmalarımızın beklentileri doğrultusunda adımlar atılmalıdır. Firmalarımızın büyümelerine imkân sağlayacak ve ihracatlarını artıracak yeni yatırım alanlarının oluşturulması, özellikle yük taşımacılığını şehrin dışına taşıyacak lojistik yatırımlar, çalışanlarımızın işlerine ulaşımını kolaylaştıracak uydu kentler ve nitelikli insan kaynağımızı yeni ekonominin kurallarına göre geliştirmemize imkan sağlayacak projeler, Bursa’nın üretici ve ihracatçı kimliğine güç katacaktır. İş insanlarının yaklaşan yerel seçimlerin ardından en büyük beklentisi, kentin tüm dinamiklerinin Bursa’nın kronikleşmiş sorunlarına bütüncül bir yaklaşım göstermesidir.”

Bursa ihracatta 4’üncülüğe geriledi, KOBİ’lerin önü açılmalı

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Başkanı Dr. İlker Duran:

“Yaklaşan yerel seçimler öncesi aday isimlerden, özellikle KOBİ’leri güçlendirecek projeler bekliyoruz. Bursa ihracatının yukarı yönde seyretmesi noktasında, Bursa’nın yerel yönetimlerine talip tüm adaylara çağrıda bulunuyoruz. Bursa, ihracatta ivme kaybediyor. Bursa, üretim yerlerine göre ihracata baktığımızda, 2023 yılında 4’üncü sırada yer aldı. Birçok il ihracatını artırırken, Bursa maalesef 2’nci sıradan 4’üncü sıraya geriledi. Acil olarak KOBİ’lerin önünün açılması ve büyümesinin sağlanması için mekânsal planlama yapılmalıdır. Ayrıca KOBİ Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili projelerinizi ve üretimi güçlendirecek samimi vaatlerinizi Bursa iş dünyası olarak bekliyoruz.”

KOBİ OSB, KOBİ’ler için fırsat yaratabilir

Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Derneği Platformu (UTİYAP) Bursa Şube Başkanı Ömer Kula:

“KOBİ OSB (Organize Sanayi Bölgesi) kurulması, Bursa'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için potansiyel bir fırsat yaratabilir. Bu, işletmelerin daha uygun altyapıya erişim sağlamasını, işbirliği imkânlarını artırmasını ve rekabet avantajı elde etmelerini destekleyebilir. Ancak, planlamanın etkili bir şekilde yapılması, sürdürülebilirliğin gözetilmesi ve paydaşlarla işbirliği önemlidir. Belediyeler, OSB'ler dışındaki işletmeler ve fabrikalar için bazı önlemleri alabilir. Paydaşlar arasında etkili bir işbirliği, yeşil enerji kullanımını ve çevreci üretimi artırabilir, böylece sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunulabilir. Mevcut OSB'lerin büyütülmesi veya yeni OSB'lerin kurulması, bölgenin ekonomik kalkınması ve istihdamın artırılması açısından önemlidir. Ancak, bu kararların alınmasında bazı faktörler göz önüne alınarak bölgedeki işletmelerin talepleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda bir analizi yapılmalı.”

KOBİ OSB’nin maliyeti düşük olmalı

TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil:

“Bursa'nın gittikçe artan bir trafik sorunu var. Bunun için küçük çözümler artık yeterli gelmiyor. Köklü değişimlere, geliştirmelere ihtiyaç var. KOBİ OSB kurulması, gerçekten Bursa için önemli ancak yatırım maliyetleri düşük olmalı, yoksa KOBİ’lerin o bölgeye gitmeleri çok da kolay olmayacaktır. Bu arada markalaşma üzerine yapılacak her strateji yavaş da ilerlese, emin adımlarla üretimi ve ihracatı destekleyecektir. Yeşil dönüşüm istesek de istemesek de kaçamayacağımız bir yoldur. Önemli olan kanunlara uymak değil, dünyanın ve işletmemizin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.”

Yerel yönetimler, KOBİ’lere yönelik projeler planlamalı

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül:

“Bursa’nın ekonomik dinamiklerini göz önünde bulundurarak, mekânsal planlama yaklaşımıyla ölçek ekonomisine uygun yatırım alanlarının belirlenmesi, kentin planlı gelişimi ve işletmelerin gelecek hedeflerine destek verilmesi, iş dünyasının en öncelikli beklentileri arasındadır. Bursa’nın deprem riskine karşı hazırlığı ile birlikte, altyapı, ulaşımın ve çevre gibi sorunlarına çözüm üretmenin yolu da, iş dünyasının rekabet gücünün artırılması, çevre dostu teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi de, Bursa adına büyük önem taşımaktadır. Sanayi ve ticaret merkezleri anlamında devam eden yeni yatırım alanı ihtiyacının yanı sıra, şehir içinde kalmış sanayi kuruluşlarının ve lojistik alanların deplase edilmesi ihtiyacına çözüm olabilecek KOBİ OSB, Organize Ticaret Merkezleri ve Lojistik Merkezlerin kurulmasının yanı sıra uydu kent projelerinin hayata geçirilmesi aynı zamanda bölgenin ekonomik potansiyelini daha da güçlendirecek önemli bir adım olacaktır.”

Kirliliğe neden olan işletmeler şehir dışına çıkarılsın

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz:

“Bursa’mızın sürekli artan nüfusu ve büyüyen bir şehir olmasının getirdiği sorunlar, bu şehirde yaşayan ve iş yapan insanlar olarak bizleri olumsuz etkilemeye başladı. Görüntü ve hava kirliliği oluşturan depolama alanlarının, hurdacıların, tamircilerin şehir dışına taşınması: trafik, temizlik, çevre, düzeni kentsel dönüşüm, imar ve mimari estetik olmak üzere Belediye başkanlarımızın bu sorunlara acilen çözümler bulmalarını, Bursa ve ilçelerini örnek gösterilir bir seviyeye çıkartmalarını istiyoruz. Bursa’mızın ilçelerinden mahallelerine, caddelerinden sokaklarına kadar ne bekleyecek, ne de kaybedecek 5 yılı olduğunu düşünüyorum.”

KOBİ OSB yerine mevcut OSB’ler iyileştirilmeli

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya:

“Bursa her yıl aldığı iç göçlerle büyümektedir. Gerek göçler, gerekse ekonomik faaliyet yönüyle büyüme Bursa’nın yönetilebilir bir şehir olmasını zorlaştırmaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde her şeyden önce Bursa’nın geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarının yeniden yapılması elzemdir. Diğer taraftan KOBİ OSB ayrı tutulmak kaydıyla, Bursa’da yeni organize sanayi bölgeleri kurulması yerine mevcutların iyileştirilerek doluluğun sağlanması gerekmektedir.”

Yeni OSB’ler yerine, yüzde 40’lık doluluk oranını artıralım

BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er:

“Bursa’da 17-18 sanayi bölgesi var. Bu sanayi bölgelerinde doluluk oranı yüzde 40 civarında. Bunlar dolmadan yenilerinin açılmasını biz gerekli görmüyoruz. Mevcutların değerlendirilmesi bizim için yeterli olur. Buraların rant alanı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Ayrıca sanayi bölgelerinde belediyeler gerekli tedbirleri almalılar, modern hayatın gerektirdiği altyapılarını hazırlamalılar. Ulaşımda alternatif güzergahlar belirleyebilirler örneğin. Çalışan, 5’te paydos ediyor örneğin, evine ancak 7’de ulaşabiliyor.”

OSB’lere doyduk, Bursa daha fazla büyümemeli

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir:

“Bursa’nın kentleşmesi adına yatırımların yapılması gerekiyor. Planlama yaparken şehre de danışmak, sanayinin ihtiyaçlarına göre hareket etmek gerekiyor. Yeni yapılacak otoban en az dört şerit olmalı.

KOBİ OSB’ler gerekli bence. Tarıma elverişsiz olan bölgeler Bursa’da çok. O bölgeler seçilebilir. Tarım bölgelerini ellemeden yayılmamalı. Baktığınız zaman OSB’lere doymuş şehiriz, şehir daha fazla büyümemeli bence. Yeni bir OSB açılmamalı, mevcut OSB’ler iyileştirilmeli. Bu yönde ilerleme sağlanmalı. Şehir batıya kaydı, bu noktada deprem de düşünülmeli. Artı Bursa’nın nüfusu daha fazla artmamalı, nüfus durdurulmalı.”

Bursa’nın değerlerini geleceğe taşıyacak planlamalar yapılmalı

TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan:

“31 Mart Yerel Seçimleri, Bursa’mızın önümüzdeki beş yılı ile birlikte geleceğini şekillendirecek bir süreç olacak. Her seçimde olduğu gibi insanlarımız sandığa giderek seçim iradelerini kullanacaklar. Seçimler, hangi parti ya da adayların lehine sonuçlanırsa sonuçlansın, her kesimden insanımızın beklentisi Bursa’mızın geçmişinden gelen zenginlikleri ile korunarak, her anlamda çağa uygun bir şekilde şekillendirilebilmesidir. Bursa, çok çeşitli potansiyellere ve dolayısıyla da kimliklere sahip, üretken, değer katan bir şehir. Bu değere layık ve şehrimizin değerlerini geleceğe taşıyacak planlamalar ve hizmetlerle Bursa’mız ve Bursa halkımız geleceğe güvenle bakabilmeli.”

Ortak akılla hareket edilmeli

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır:

“Bursamız nitelikli, üretken ve farklı potansiyelleri bünyesinde barındıran bir şehir. Üretkenlik ve farklı potansiyeller nüfusun ve dolayısıyla şehrin büyümesini de beraberinde getiriyor. Bu büyümeyi kontrollü hale getirecek, Bursa halkının her anlamda konfor ve huzurunu tesis edecek proje ve çalışmalarla şehrimiz geleceğe emin adımlarla yürüyebilir. Bunu yaparken şehrin dinamikleri ile birlikte ortak akılla ve Bursa halkının görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda adımlar atılması sağlıklı sonuçları beraberinde getirecektir.”

Göçü önlemek için dağ ilçeleri için proje üretilmeli

BUDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk:

Busworld’de gövde gösterisi Busworld’de gövde gösterisi

“Bursa sürekli büyüyor. Bursa’nın bu büyümesi, takdir edilmelidir ki bazı meseleleri de beraberinde getiriyor. Bursa merkeze Uludağ bölgemizden yani Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmacık ilçelerimizden de geçmişten itibaren hep göçler olmuştur. Bunun esasında, Uludağ bölgesindeki ilçelerimizin tarım dışında farklı bir iş, üretim ve gelir kaynağı elde edememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda bir planlama dahilinde Uludağ bölgemizde yani Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmacık ilçelerimizde üretim ve iş imkanları sağlanabilirse, inanıyorum ki tersine göç olacaktır. BUDSİAD olarak bu konudaki projelerimizle önümüzdeki dönemde yerel yönetimlere yardımcı olmaya hazırız.”

Şehir baştan aşağı bütünsel planlanmalı

İMDER Başkanı Yusuf Şehitoğlu:

“Bursa ile ilgili en önemli konu, topyekûn olarak makro ölçekte planlanması gerekiyor. Bursa'mızın sanayisinden konut alanlarına kadar baştan aşağı bütünsel bir planlamaya ihtiyacı var. Seçilecek Belediye Başkanlarından öncelikli olarak hem şehir planlaması, şehrin dönüşümünün planlanması, yeni ve katma değeri yüksek sektörlerin kazandırılması ve halihazırdaki sektörlerin nasıl daha nitelikli hale geleceği ile ilgili planlamayı iş dünyası ile beraber yapmasını bekliyorum.”

En önemli gündem kentsel dönüşüm ve arsa kıtlığı

İMSİAD Başkanı Şeref Demir

“Müstakbel belediye başkanlarının ilk ve en önemli gündemi, kentsel dönüşümü çözmek ve arsa kıtlığının sebep olduğu konut arzını arttırıcı adımlar atarak, kira ve konut krizine çözüm üretmeleridir. Özellikle de imarlı arsa sorununu çözerek. Şehrin muhtelif yerlerinde dağınık duran küçük, orta ölçekli sanayi, üretim tesislerinin şehir dışına çıkarılması bu alanların kentsel dönüşüm alanı için rezerv olarak kullanılması, Bursa’mızın diğer bir sorunu. Bunun için mutlaka KOBİ OSB’lerin kurulması gerekir.”