Sunvital Enerji’ye ödül Sunvital Enerji’ye ödül

Faaliyet bölgeleri başta olmak üzere kadın kooperatifleri üyelerinin el emeği ürünlerini “Eco Love Fest”teki Eko Kulübesi’nde festival ziyaretçileri ile bu­luşturan Zorlu Enerji, daha güçlü bir Tür­kiye için sürdürülebilir ekonomik kal­kınmanın ancak kadınların yaşamın tüm alanlarına, özellikle ekonomiye ka­tılımları, üretimde ve iş dünyasında ak­tif rol almalarıyla mümkün olacağına inanıyor. “Eco Love Fest”teki Eko Kulü­besi’nde geçtiğimiz yıl Alaşehir Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ürünlerini standında ziyaretçilere sunan Zorlu Enerji, Temiz Hasat Tüketim Koo­peratifinin desteklediği üreticilerin kendi topraklarında ürettikleri temiz ve sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayıp sofrasına güve­nilir gıda koymak isteyenlerle buluş­turdu. Zorlu Enerji’nin Eko Kulübesinde erişteden domates konservesine, nar ek­şisine ve sergilenen el emeği ürünlere zi­yaretçilerin ilgisi büyük oldu.