Ünver Group, Türkiye’nin Lastik-Plastik-Kauçuk sek­töründe önemli bir Ar-Ge yatı­rımcısı olarak “Turkishtime Tür­kiye Ar-Ge 250” listesinde 7. sırada yer alarak büyük bir ba­şarı elde etti.

ÜÇGE DRS, sektörün geleceğine ışık tutuyor ÜÇGE DRS, sektörün geleceğine ışık tutuyor

Ayrıca, “En Büyük İkinci 250 Şirket Genel Sıralamasında” 360. sırada yer aldı. Ünver Group, kali­teli ürünler sunma, sürdürülebilir bü­yüme ve inovasyon konusundaki taahhüdünü sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, bu başarıları firmanın Ar-Ge ve ino­vasyon odaklı yaklaşımına bağlılığı olarak değerlendirdi. Ünver Group, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki büyümesine katkılarda bulunan bir firma olarak gelecekte de bu başarıları sürdürmeyi hedefliyor.