Bursa Kent Konseyi Koza Salon’unda 19 Ekim Çar­şamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar, KOBİ’lere önemli konularda bilgilendirmelerde bulunacak.

BUMİAD’dan Tofaş ziyareti BUMİAD’dan Tofaş ziyareti

TOSYÖV Bursa Yönetim Ku­rulu Başkanı Yavuz Kazangil ile Sektör Kurullar Başkanı Hakan Çubukçu’nun açılış ko­nuşmalarıyla başlayacak olan programın ilk oturu­munda; SACHI Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju kurumsal sürdürülebilirliğe giriş, BUÜ Çevre Mühendis­liği Bölümü’nden Prof. Dr. Güray Sali­hoğlu ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı ve sektörel etkileri ile döngüsel ekonomi konularında bilgilendirme­lerde bulunacak. Programın ikinci oturumunda ise SACHI Consultancy kurucu ortakları Çiğdem Palalı ve Senem Tanju sürdürülebilir finans ve iyi uygu­lama örnekleri konularında bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.