Sunvital Enerji’ye ödül Sunvital Enerji’ye ödül

Sütaş 5000 çalışanının yanı sıra sa­tış dağıtım grubundaki iş ortak­ları ile birlikte 7.500 kişiye istihdam sağlıyor. 4 entegre tesisinde; her gün 6,8 milyon paket süt ürünü ve yem fabrikalarında günde 1.380 ton karma yem üretiyor.

Sütaş’ın kuruluşunun 50’inci yılını kutlayacağı 2025 yılı he­defleri doğrultusunda yürüt­tüğü faaliyetleri ve 2022 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Sütaş Sürdürülebilirlik Ko­mitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde “2022 Yılı Sür­dürülebilirlik İlerleme Raporu’nu ya­yınladık. Sütaş olarak özüne sürdürüle­bilirliği alan “Çiftlikten Sofralara” en­tegre iş modeli ile bu alanda önemli bir örnek oluyoruz” dedi. Yılmaz, ye­nilenebilir enerji ile ilgili çalışma­larını paylaştığı sözlerini şöyle sürdürdü; “2020 yılında yenilene­bilir enerji üretimini çeşitlen­dirme kararı alarak 25 MWp GES yatırım hedefi koymuştuk. Bu kapsamda, Bingöl Entegre Tesisle­rimizde 1 MWp’lik, Tire Entegre Tesislerimizde 4,9 MWp’lik güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını so­nuçlandırdık. Diğer lokasyonlarımız­daki çiftliklerimiz ve üretim tesislerimi­zin çatıları için GES fizibilite ve şartname çalışmalarımız devam ediyor.”