banner6

Tofaş’tan hisse başına 5,40 lira kâr payı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 20 Şubat tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla hissedarlarına pay başına net 5,40 nakit kâr payı ödeyeceğini duyurdu. Açıklamadan şirketin ödemeyi 21 Mart tarihinde gerçekleştireceği bildirildi.

Şirketler 20.02.2023, 23:31
Tofaş’tan hisse başına 5,40 lira kâr payı

Tofaş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Fi­nansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Teb­liği” uyarınca hazırlanan 2022 yılı kon­solide Bilanço ve Gelir Tablosu’na göre Şirketimizin 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 8.562.191.000 TL’dir. Dö­nem içinde sosyal yardım amacıyla va­kıf ve derneklere yapılan bağış ve yar­dımların tutarı ise 21.028.679 TL’dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Ka­nunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun ola­rak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt yüzde 600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza yüzde 600,00 nispetinde ve 1Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza yüzde 600,00 nispetinde ve 1 Kr’luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,00 Kr, net 5,40 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 21 Mart 2023 ola­rak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu’na su­nulması teklif edilmektedir.”

Yorumlar (0)
12
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18
banner51