banner34

banner6

banner45

Cem AĞ

Bütün Yazıları

Cem AĞ

Dahilde İşleme İzin Belgesinde Üretim Analizi ve Randıman Hesabı Yapılırken Dikkate Alınacak Fire Nispetler

Kıymetli okurlar, İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurtiçi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen belge olan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) gerek ihracat gerekse ithalatçı şirketler...
04 Aralık 2023

DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV

Kıymetli okurlar, İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurtiçi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen belge olan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) gerek ihracat gerekse ithalatçı şirketler...
27 Kasım 2023

Finansman Gider Kısıtlamasında Aynı Kaynaktan Doğan Varlığın Mahsubu

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine şirketlerin öz kaynak yapısının güçlendirilmesinin teşvik edilmesi amacıyla mevzuat hükmüne alınmış olan finansman gider kısıtlaması uygulaması beraberinde birçok soru işaretini de getirmiştir....
13 Kasım 2023

Kur korumalı hesapların geçmiş yıl kar zararına etkisi

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine kur korumalı hesaplar uzunca bir süredir bir çok ticari işletmenin gündem konusu olmuştur. Gerek kur korumalı mevduatların teminat gösterilerek kredi kullanılması gerekse kur farkının vergisel istisnaları...
06 Kasım 2023

Cumhuriyete teşekkür

Kıymetli okurlar, uzun süredir teveccühünüzle bu kö­şede vergi ve mali hukuk konularında yazdığım köşe yazılarına bu hafta 100. Yılını kutladığımızın Cumhuriyete teşekkür etmek için ara verdik. 29.10.1923 yılında Cumhuriyetin...
30 Ekim 2023

Müdürün yurtdışı fuar harcamaları

Kıymetli okurlar, pek tabi ki ülkemizin döviz ihtiyacının karşılanması ve ekonomik kalkınmamız açısından ihra­cat faaliyetleri çok büyük bir önem arz etmektedir. Pek tabi ki mali politikaların ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyeti...
24 Ekim 2023

Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz,...
16 Ekim 2023

Ticari reklam hizmetlerinde KDV tevkifatı

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine rekabetçi piyasa koşullarında gerek yurt içi gerekse uluslararası piyasalarda mal pazarlayabilmek tüm ticari teşekküller açısından büyük önem arz etmektedir. Pek tabi ki pazarlama faaliyetlerinin...
09 Ekim 2023

Makine ithalinde KDV istisnası

Kıymetli okurlar hepimizin malumu üzerine yatırım teşvik belgeleri ve sağladığı vergisel ve mali avantaj­lar imalatçı şirketler açısından büyük önem arz etmektedir. Yatırım teşvik belgesinin vergi uygulamaları konusunda pek tabi ki...
25 Eylül 2023

Sanayi işletmelerinin yazılım üretim faaliyetinin vergi kanunları karşısındaki durumu

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine nitelikli üretim ve bilişim tek­nolojisi ülkemizin kalkınması ve ihracatın artırılması açısından büyük önem taşımak­tadır. Bu doğrultuda birçok sermaye grubu yazılım ve bilişim sektöründe...
18 Eylül 2023

Döviz hesaplarının KKM hesabına dönüştürülmesi

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine kur korumalı mevduat hesapları çok fazla tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Vergisel konularla ilgili gerek tebliğ gerek özelge yoluyla açıklamalar yapılmış olup pek tabi ki bir takım alanlarda...
11 Eylül 2023

OSB’lere güneş enerji santralı kurulmasının KDV durumu

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine gerek enerji maliyetlerinde yaşanan global artışlar gerekse sürdürülebilirliği sağlaması açısından yenilenebilir enerji son yıllarda büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle sanayi işletmeleri...
04 Eylül 2023

Kurumlar vergisi oranında indirim uygulanması

Kıymetli okurlar, kurumlar vergisi bir milyon yüz iki bini aşan mü­kellef sayısı ile ülkemizde en fazla uy­gulama alanı bulan vergi türlerinden birisidir. Gerek tahakkuk tahsilat oranı açısından gerekse gelir üzerinden alı­nan vergilerdeki...
28 Ağustos 2023

Nakit sermaye artırımında indirim

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine özellikle pandemi dönemi ile birlikte ortaya çıkan döviz kuru artışı ile Türk Lirası cinsinden tutulan ticari defterlerin de­ğeri azalma eğilimi göstermiştir. Özellikle şirketlerin öz kaynakları...
21 Ağustos 2023

Hurdaya çıkan makinelerin satışının vergisel durumu

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine başta sa­nayi işletmeleri ve imalatçı mükellefler olmak üzere gerek kullanım süresinin dolması gerekse teknolojik geliş­melere uymaması sebebiyle birçok demirbaş hurda niteli­ğine gelebilmektedir....
14 Ağustos 2023

Şirketlerin arazi ve arsalarının Finansal Kiralamama Kanunu kapsamında geri alınması - 2-

Fon hesabında tutulması gereken sü­reden, satışın yapıldığı yılı izleyen be­şinci yılın sonuna kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir. Kazancın ser­mayeye ilave edilmesi durumunda da aynı süre geçerli olacaktır. '5.15....
07 Ağustos 2023

Şirketlerin arazi ve arsalarının Finansal Kiralama Kanunu kapsamında geri alınması (1)

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine pan­demi ile birlikte ortaya çıkan global ekonomik dengesizlik birçok ticari teşekkülü zor durumda bırak­mış ve etkileri hala geçmemiştir. Global bazda artan enflasyon ve o dönemde bozulan nakit dengeleri...
31 Temmuz 2023

Defter ve belgeleri gizleme suçu

Kıymetli okurlar, Vergi Usul Ka­nunu hükümlerine göre, ger­çek ve tüzel kişiler muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile ver­mek zorunda bulundukları bilgi­lere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp,...
24 Temmuz 2023

Limited şirketlerde genel kurulda ortakların madde ekleme hakkı

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine limited şirketler ticari yaşamımızda en fazla uygulama alanı bulunan şirket türlerinden biridir. Gerek kurulum kolaylığı gerekse yetki süresinin yenilenmemesi sebebiyle limited şirketler cazip halde...
17 Temmuz 2023

Katma değer vergisi oranlarında değişiklik

Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine Katma Değer Vergisi (KDV) kamu bütçesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Hayatın birçok noktasında yapılan her mal ve hizmet teslimini konusu içeriğine alan KDV uzun yıllardır gerek oran...
10 Temmuz 2023

Sosyal içerik üreticiliğinde kazanç istisnası

Kıymetli okurlar, son dönemde sosyal medya kullanımının artması ve önemli bir pazarlama aracı haline gelmesi sebebiyle, içerik üreticiliği önemli bir faaliyet haline gelmiştir. Pek tabi ki önemli bir ticari alana dönüşen sosyal içerik üreticiliğinin...
04 Temmuz 2023

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması - 2

213 sayılı Vergi Usul Kanununun; - 262'nci maddesinde, "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. - 269...
04 Temmuz 2023

Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması (1)

Kıymetli okurlar, hepimizin ma­lumu üzerine otomobil piya­sasındaki artış ve sürekli yaşanan fiyat dalgalanması tüm gerçek ya da tüzel kişilik işletmelerde araç alma davranışı sergiletmiş özellikle çip krizi sebebiyle sıfır araç buluna­mama...
19 Haziran 2023

Sosyal içerik üreticiliğinde kazanç istisnası (2)

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. 193 Sayılı Kanunun 'Sosyal İçerik Üreticiliği...
12 Haziran 2023
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18