Balkan Rumeli Sanayici­leri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yurt­dışı temaslarını sürdürü­yor. 4-7 Kasım tarihleri ara­sında Polonya’da Yurtdışı Ekonomi Zirvesi programı gerçekleştiren BALKAN­TÜRKSİAD üyeleri yeni ekonomik iş birliği imkan­larını değerlendirdiler.

Muharrem Yılmaz: ”Süt ve süt ürünleri çok önemli” Muharrem Yılmaz: ”Süt ve süt ürünleri çok önemli”

Polonya’daki temasla­rına Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği Ticaret Mü­şaviri Nevra Genç’i ziyaret ederek başlayan BALKAN­TÜRKSİAD Yönetim Ku­rulu ve Üyeleri, Ticaret Mü­şaviri Genç’ten Polonya ekonomisi ve iş birliği im­kanları hakkında bilgi aldılar.

Fatih Şakir Başkanlığın­daki BALKANTÜRKSİAD Heyeti Polonya Odalar Bir­liği’ni de ziyaret ederek Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Jetzy Dozdz ile de görüştü. Türkiye ile Po­lonya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği olanak­larını değerlendiren BAL­KANTÜRKSİAD Heyeti son olarak Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği’ni ziya­ret etti ve üyeler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.