Via Premium’dan Bulgaristan’da sağlık buluşması Via Premium’dan Bulgaristan’da sağlık buluşması

2010 yılında kurulan NUKON La­zer Makina, geliştirdiği sistemler ve ürettiği son teknoloji makinelerle kısa sürede makine sektöründe ken­dine önemli bir yer edinmeyi başardı. NUKON Lazer, ağır sanayinin temelini oluşturan makineler üretiyor ve ürün­lerini 42 ülkeye ihraç ediyor. Son yıl­larda Birleşik Krallık’a yaptığı ihracatı büyük bir ivme ile arttırdıklarını söy­leyen Nukon Lazer Bölge Sorumlusu Metin Ertufan, Birleşik Krallık’ta önü­müzdeki sene içerisinde de birçok fuara katılacaklarını bildirdi. Sektörle­rindeki ve teknolojideki yenilikleri ya­kından takip ederek kendilerini geliş­tirmeye devam ettiklerini belirten Ertufan, NUKON’da teknolojik yenilik­lerin ve yatırımların hiçbir zaman durmadığının altını çizdi.