Her yıl bir tema belirleyerek o çerçevede çalışmalar yapan Ni­lüfer Belediyesi, “Tarım Yılı”, “Gıda Yılı” ve “İklim Yılı” temalarından sonra 2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan etti. Halkevi binasının bir bölümünü Ni­lüfer Tasarım Atölyesi olarak düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yılın temasının açık­landığı basın toplantısını da bu mekanda gerçekleştirdi. 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. Yılı olması nedeniyle bu temayı seç­tiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Baş­kanı Turgay Erdem, “Cumhuriyetimizin tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce tasarladığı değişmez temel il­keleri, yeni nesil beklentilerle har­manlayarak, farklı bir tasarım an­layışını geliştirmek üzere yola çıktık” dedi.

Bursa’da Bozbey’le 5G zamanı! Bursa’da Bozbey’le 5G zamanı!

2023 yılında Nilüfer’in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak is­tediklerini kaydeden Başkan Erdem, Nilüfer’i sosyal, ekonomik ve mekânsal olarak dayanıklı hale getirmek için “Tasarım” konusunu farklı boyutlarıyla ele almaya ha­zırlandıklarını vurguladı.

Tasarım derken sadece mimari, plan­lama, ürün tasarımı ya da sanatsal bir üretim biçimini değil, süreç ve sistem ta­sarımını öngördüklerini ifade eden Baş­kan Erdem, “2023’te doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlar­ken yeni nesil ekonomiler ve beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözüm­ler tasarlamak için çalışacağız. Bütün bunları da yaratıcı bakış açılarıyla ve mutlaka gençlerin katılımıyla yapacağız” dedi.