Nilüfer Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile bir­likte binaların depreme dayanıklılığına ilişkin bir çalışma için hareket geçti. İm­zalanan protokolle ilk aşamada Nilü­fer’deki 3400 ticari işletmede eksik ve zedelenmiş taşıyıcı sistem tespiti yapıla­cak ve sonuçlar vatandaşlarla paylaşılacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta art arda yaşanan deprem felaketinin ardından herkes yaşadığı binanın depreme daya­nıklı olup olmadığı kaygısını yaşarken, Nilüfer Belediyesi bu kaygılara cevap ve­recek bir adım attı. Nilüfer Belediyesi, Ni­lüfer bölgesindeki ticari işletmeler içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolü amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve İnşaat Mühen- disleri Odası Bursa Şubesi ile iş birliği pro­tokolü imzaladı.

Sedat Yalçın çevre ve enerji projelerini paylaştı Sedat Yalçın çevre ve enerji projelerini paylaştı

Protokolü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ülkü Mercan Kü­çükkayalar ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şim­şek imzaladı. Protokol törenine her iki odanın yönetim kurulu üyeleri ile Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Ayradilli, Remzi Çınar ile Nilüfer Beledi­yesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol da katıldı.

Protokol kapsamında Nilüfer’de 70 met­rekarenin üzerindeki 3400 ticari işletme­nin içinde yer alan taşıyıcı sistem elemanlarının yerinde olup olmadığı ve varsa taşıyıcı sistem tahribatlarının göz­lemsel tespiti yapılacak.