Büyüme plan­ları arasında 2028 yılına kadar Avrupa’da şirket kurmak olan MGG Makina, Avrupa’da elektrikli araç yatı­rımlarının yaygın­laşmasına paralel olarak cirolarını ar­tırmayı öngörüyor.

Uludağ Elektrik’ten ‘Ödeme İste’ özelliği Uludağ Elektrik’ten ‘Ödeme İste’ özelliği

Otomotiv sektöründe yaklaşık 20 yıllık tecrü­beye sahip ortaklar tara­fından 2017 yılında kurulan MGG Makina, Ka­yapa Organize Sanayi Böl­gesi’ndeki 6 bin metrekare kapalı olan olmak üzere toplam 8 bin metrekarelik alanda faaliyet­lerine devam ediyor. Kaynak, talaşlı imalat, montaj ve oto­masyon bölüm­leri olmak üzere toplamda 106 kişiyi istihdam eden firma, otomobil fabrikala­rındaki kaporta, boya ve montaj hatlarındaki üre­tim bantlarının imalatını gerçekleştiriyor.

MGG Makina Genel Mü­dürü Müşfik Yadigar, “Şir­ketimizin en önemli hedefi, ihracat rakamla­rını özellikle Almanya ve Fransa bazında yüzde 100 seviyelere getirerek, ilk se­nede elde ettiğimiz rakam­ları 2,5 senede 2 katına çıkarmak.

Bu hedeflere ulaşmak için Avrupa’da şirket kurma planlarımız var. Nihai amacımız 2028 yı­lına kadar Avrupa’da ka­lıcı hale gelmek” dedi.