Kıymetli okurlar, bilindiği üzere gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan iletişim gelişmeleri ticari sınırları ortadan kaldırmakta ve dünyayı küresel bir köy haline getirmektedir. Bu doğrultuda da birçok şirket dünyanın farklı ülkelerinde gerek üretim gerekse satış ağları ile Çok Uluslu İşletme (ÇUİ) şeklinde örgütlenerek faaliyet göstermektedir.

Dünya genelinde 1980’li yıllardan itibaren çok uluslu işletmelerin artması ile birlikte kurumlar vergisi tahsilatları düşüş göstermekte ve uluslararası ticari organizasyonlar faaliyette bulundukları ülkelerde vergi ödemeyi reddetme eğilimine girmişlerdir. Buna karşılık olarak da Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu soruna karşılık çözüm önerisi geliştirme arayışlarına girmiştir. 31 Ekim 2021 tarihinde İtalya’nın Roma kentinde toplanan G-20 Zirvesi’nde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 136 ülkenin katılımı ile Küresel Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması kabul edilmiş ve çok uluslu işletmelerin asgari %15 oranında vergilendirilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu uygulama ile uluslararası şirketlerin kurumlar vergisi yolu ile ülkeleri birbirlerine kırdırmalarının önüne geçilmek istenmektedir.

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulaması Kısım 1 ve Kısım 2 şeklinde uygulama alanı bulacaktır. Toplam geliri 20 milyar avro üzerinde ve vergi öncesi karlılığı %10 üzerinde olan finans ve madencilik dışında yer alan çok uluslu işletmelerin kapsamında olacak Kısım 1 ülkemizde bir uygulama alanı bulmayacaktır.

OECD vergi anlaşması Kısım 2 ise birinci kısmı destekleyici ama birinci kısma girmeyen ticari şirketleri vergilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşıma paralel olarak Kısım 2 kapsamına giren küresel cirosu 750 milyon avro üzerindeki tüm şirketlerin “Küresel matrah aşındırma karşıtı” (GloBE) kuralları ışığında küresel olarak %15 oranı ile vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Küresel Asgari Kurumlar Vergisi’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde de uygulama alanı bulan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu benzeri uygulamalar sona erecektir.

Bilindiği üzere ülkemiz gerek 2017 gerekse 2020 yıllarında yapılan düzenlemelerle %25 oranına çıkmıştır. Bu durum özellikle yatırım ve sermaye ihtiyacını dışarıdan sağlayan gelişmekte olan ekonomiler arasında ülkemizi yüksek kurumlar vergisi oranına sahip bir ülke durumuna getirmektedir. Asgari Küresel Kurumlar Vergisi Uygulamasının 2023 yılında devreye girecek olması da göz önüne alındığında yeni dönemde gerek mevcutta ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu işletmelerin gerekse de çok uluslu işletme olma hedefi güden özellikle sanayi kuruluşlarımızın vergi planlaması yaparken %15 asgari oranın her ülkede uygulanacağını bilmelerinde fayda olacaktır.

“Kıymetli okurlar, sizlere bu köşede yazılarımı paylaşmama teveccüh gösteren Kurucu Yahsin Ardıç’a, Genel Yönetmen Kenan Kibar’a ve Gazete Yazı İşleri Müdürü Semih Aydın’a şükranlarımı sunarım.”

Cem AĞ Özgeçmiş

1989 yılında İstanbul’da doğdu.Lise öğrenimini 2007 yılında Bursa Anadolu Lisesinde, Lisans öğrenimini ise, 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Maliyet Hesaplarının Denetimi ve Alüminyum Demir Çelik Sektörüne Dair Örnek Uygulama” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 2013 yılında yerel bir denetim şirketinde denetçi yardımcısı olarak başladı. 2017 SMMM olmaya hak kazanarak, Cem Ağ Vergi Denetim ve Danışmanlık AŞ’yi kurdu. Halen Bursa ve İstanbul’da vergi denetimi ve danışmanlık konularında faaliyet göstermektedir. Mesleki olarak başta otomotiv yan sanayi olmak üzere, tekstil, hayvancılık ve gıda sanayinde birçok sanayi kuruluşuna müşavirlik ve danışmanlık yapmaktadır.