TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, kimseyi geride bırakmadan kalkınmayı başarmış ortak bir Türkiye hedefine ulaşmanın yolunun, öncelikle gelişmiş­lik farklılıklarını gidermek ve bunda kilit rol oynayacak Küçük ve Orta Bü­yüklükteki İşletmeleri (KOBİ) güçlendir­mekten geçtiğine inandıklarını söyledi.

BUİKAD’dan ‘Neden Yeşil Dönüşüm’ paneli BUİKAD’dan ‘Neden Yeşil Dönüşüm’ paneli

Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da “İşimi Yönetebiliyo­rum Eğitim Programı”nın, KOBİ’lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kıl­mak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.