Muharrem Yılmaz: ”Süt ve süt ürünleri çok önemli” Muharrem Yılmaz: ”Süt ve süt ürünleri çok önemli”

Bursa’da kurulu tek­nik tekstil ve kom­pozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses ge­liştirme projelerine BU­TEXCOMP tarafından destek sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda ‘KO­Bİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ hakkındaki çağrı dokümanları, www.butexcomp.org porta­lında yayınlandı. 23 Kasım’da Bilgilendirme Top­lantısı Yapılacak Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, teknik tekstil ve kompozit malzeme sek­törlerinin değer zincirinde ağ oluşumunu destekle­mek ve yeni yeşil ürünleri tanıtmak amacıyla hayata geçirilen ‘KOBİ’ler için Yeşil Ürün Hibe Programı’ için 15 Kasım itibarıyla hibe çağrısına çıkıldı. Çağrı hakkında, potansiyel başvuru sahipleri, yetkin isimlerin sunum yapacağı seminer ile 23 Kasım Çarşamba günü Bursa Almira Otel’de bilgilendirilecek.