Yeni dönemde Başkanlığını Cafer Yıldız, Başkan Yardımcılığını ise Arif Demirören’in yapacağı KOBİ Kon­seyi’nin ilk toplantısı BTSO Hizmet Bi­nası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bur­kay, BTSO Yönetim Kurulu ve KOBİ Konseyi üyelerinin katılımıyla düzen­lenen toplantıda Konseyin yeni dö­nemde odaklanacağı öncelikli alanlar ve atılacak adımlar ele alındı. BTSO Yö­netim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ’lerin sadece ekonomik gelişimin değil, sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli aktörleri olduğunu söyledi. Burkay, “Üretim ve ihracat kenti Bursa’da bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların arkasında büyük ölçekli sa­nayi kuruluşlarının yanı sıra KOBİ nite­liğindeki firmalarımızın da çok önemli katkıları bulunuyor. Konseyimiz Bursa’da nitelikli sanayi dönüşümü he­defiyle çalışmalar yürütecek” dedi.

“2 bin 500’den fazla firmadan talep var”

Yaklaşık 4.5 yıldan bu yana KOBİ’le­rin mekânsal planlama ihtiyacını gün­deme taşıdıklarını aktaran Başkan Bur­kay, “KOBİ OSB projesi için 13 ana sektörde 2 bin 500’den fazla firmamız­dan taşınma taahhütlü yatırım talebi topladık. BEBKA tarafından son olarak hazırlanan araştırma OSB dışındaki plansız sanayi alanlarında 8 binden fazla KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini or­taya koyuyor.

Türkiye Ve Tunus Arasında Yeni İş Birliği Köprüleri Kuruluyor Türkiye Ve Tunus Arasında Yeni İş Birliği Köprüleri Kuruluyor

Projeye ilişkin talepleri yeniden top­layıp güncel bir şekilde Valiliğimizin bünyesinde oluşturulan KOBİ Komis­yonuna sunmayı hedefliyoruz. Bizim KOBİ OSB için tek kriterimiz, otoyol, de­miryolu ve liman bağlantısının olması. Bu kriteri karşılayacak uygun yatırım alanının sunulması durumunda TEK­NOSAB projesinde yaptığımız gibi 3 yıl gibi bir sürede burayı yatırıma hazır hale getiririz” dedi.

Toplantıda konuşan BTSO Meclis Üyesi Cem Bozdağ, BTSO Meclis Üyesi Ali Güzeldağ, BTSO Meclis Üyesi İlker Duran ve RUMELİSİAD Başkanı ve KOBİ Konseyi Üyesi Zarif Alp de KOBİ OSB’nin gerekliliğine vurgu yaptılar.