Firmalara en çağdaş hizmeti en uygun fiyatla verme hedefleri kapsamında kısa sürede önemli yol aldıklarını belirten Şengül, teknoloji hizmetleri başlığı altında üç faz halinde ve üç yıllık bir süreçte tamamlamayı planladıkları yatırımların, katılımcı firma temsilcilerinden gelen talep doğrultusunda iki yıl öne alındığını belirtti. DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, "İlk faz hizmetimize bu yılın Nisan ayında başlarken, bütünleşik olarak yatırımlarımızı bir yıl içinde tamamlayıp hizmete sokmayı planlıyoruz. Bu süreçte firmalarımızla birlikte hareket edeceğiz. Amacımız DOSAB olarak kar değil, piyasa şartları üzerinde bir hizmeti piyasa fiyatları altında firmalarımıza sunabilmek. Bunu başardık ve firmalarımızın bizim sunduğumuz hizmeti tercih edeceklerini biliyoruz" dedi.

Daha sonra DOSAB Haberleşme Projesi Danışmanı Engin Işık teknik içerikli bir sunum yaptı. DOSAB Teknoloji Hizmetleri kapsamında ilk faz hizmet fiyatları da katılımcılarla paylaşıldı. 60'ın üzerinde firma temsilcisinin katıldığı toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Telekomünikasyon

BTÜ özel sektör için ‘Sorun Çözme Pazarı’ kurdu BTÜ özel sektör için ‘Sorun Çözme Pazarı’ kurdu

DOSAB, Nisan 2024 itibarıyla devreye alacağı fiber optik şebekesi üzerinden firmalarına; Metro Ethernet ve Fiber İnternet, MPLS VPN ve Dark Fiber gibi katma değerli haberleşme hizmetleri sağlayacak. DOSAB haberleşme omurgası, internet iletişimi için, BGP üzerinden hizmet aldığı farklı İnternet Servis Sağlayıcılar (ISS) üzerinden omurgalarına yedekli iki farklı güzergah üzerindeki iki farklı PoP ile bağlı. Böylelikle pasif omurga ve aktif omurga yedekliliği ile birlikte operatör yedekliliği de sağlandı.

Veri Merkezi

DOSAB, hizmet kalitesini sürekli iyileştiriyor ve katılımcısına katma değer yaratacak projeler geliştiriyor. Ocak 2025 itibarıyla TIER-3 standartlarına göre tasarım ve kurulumu tamamlanan veri merkezinden hizmetlerine devam edecek olan DOSAB, katılımcılarına butik ve ekonomik hizmet vermeyi, katılımcıların haberleşme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayarak rekabet üstünlüğü yaratmayı hedefledi.

DOSAB, mevcut know-how’ı ile katılımcılarının ihtiyaçlarını harmanlayarak, veri merkezi çalışmalarına başladı. DOSAB veri merkezi projesi sayesinde firmalar, konsolidasyon ile maliyeti paylaştırılmış veri merkezinden sanal veri merkezi, replikasyon, arşivleme, yedekleme, sanal masaüstü altyapısı (VDI), iş sürekliliği ve felaket yönetimi hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Güvenlik Operasyon Merkezi

DOSAB katılımcıları, günümüz siber dünyasındaki saldırılardan koruyabilmek ve sürekli izleme ile iş sürekliliğini maksimum düzeye çıkarabilmek amacıyla, Network Operasyon Merkezi ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi bünyesinde DDoS Atak Önleme, IDS/IPS, Güvenlik Duvarı, VPN, 5651 Log Yönetimi, İzleme ve Monitoring hizmetleri sağlanacak.

DOSAB, tüm Teknoloji hizmetlerinde olduğu gibi Güvenlik Operasyon ve İzleme Merkezi süreçlerinde de ITIL metodolojisi kullanarak BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetecek. ITIL servis yaklaşımı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi kılavuz alınarak paydaşlarının bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlayacak.