UİB’in Mayıs ihracatı 3,4 milyar dolar UİB’in Mayıs ihracatı 3,4 milyar dolar

CEV tarafından hayata geçirilen program ile mes­leki ve teknik eğitimi zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek amacıyla ülke çapında eğitim pro­jelerine mali kaynak sağlanacak. Üniversiteler ve meslek liseleri gibi kamu eğitim kurumlarının değer­lendirmeyi geçerek başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan projeleri desteklenecek.

Sanayi, iş dünyası, akademi ve mesleki eğitim ara­sında sinerji kurmayı hedefleyen program ile eği­timde geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin güç birliği yapılarak bugünden üretilmesi amaçlanı­yor. Program kapsamında ilgili kamu eğitim kurum­ları, “Bugünün ve Yarının İhtiyaçlarına Odaklı Geleceğin Meslekleri” temalı projeleriyle Türki­ye’nin gelişim ve dönüşüm hikayesine ortak olmaya davet ediliyor. Başarılı bulunan projelere, projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hibe usulü ile mali destek sağlanacak. Projeleri yürütmek için rehberlik de sağlanacak programda, projeler ba­şından sonuna kadar takip edilecek ve sonuçları de­ğerlendirilecek.