BUSİAD Üyesi ve Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Çetin Ceylan ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç’un da katıldığı ziyarette, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, mevcut durumda en büyük sorunun günübirlik ziya-retçilerin pistlere girişinin olduğunu ifade ederek, Uludağ’a 20 bin aracın giriş yaptığı günler olduğunu söyledi.

Yaya izolasyonu ile ilgili çalışmalara başlanıldığını, bu doğrultuda, ziyaretçilerin piknik yapabileceği ve kızakla kayabileceği alanların belirlenmesinin ve kurulması-nın düşünüldüğünü ifade eden Çavuş, esas önemli çalışmanın, mart ayında yapı-lacak üst ölçekli plan ihalesi sonrası olacağını da kaydetti.

Çavuş, hedefin Uludağ’ın 12 aya yaygın şekilde cazip turizm alanı haline getiril-mesi olduğunu da dile getirdi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, bilgilendirme için Çavuş’a teşekkür ederek, BUSİAD’ın “Sanayi, tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” çalışmasına değindi. Küçükkayalar, turizme özel önem verdiklerini ve Uludağ’ın 12 ay turizme kazandırılmasını da önemsediklerini belirtti.

Küçükkayalar: BUSİAD desteğe hazır

BTSO Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek BTSO Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Bursa yararına olacak, Bursa paydaşları-nın katılımcılığında yapılacak çalışmaların kent kültürünün oluşması açısından önemli olduğunu, BUSİAD’ın Bursa Vizyonu çerçevesinde bu çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını da ifade etti.