Demirtaşlı minikler de artık “Ana Kucağı”nda Demirtaşlı minikler de artık “Ana Kucağı”nda

Bursa yerel yönetimler anlamında tamamen depreme odaklandı. Tüm ilçe belediyelerinin deprem bölgesinde bu güne kadar yaptıkları çalışmalar, Ra­mazan’da depremzedeler özelinde yapılması planla­nanlar ile kentsel dönü­şümle ilgili yapılan ve plan­lanan çalışmalar, düzenlenen toplantıda ma­saya yatırıldı. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Baş­kanı Alinur Aktaş olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanları deprem bölge­sinde hayata geçirdiği çalış­malar, sahadaki ekip ve araç sayıları hakkında bilgi­ler verdi. Toplantıda ayrıca Ramazan ayında ilçelerde bir ay boyunca düzenlenen iftar programları ve erzak yardımlarının gerek dep­rem bölgesi gerekse de Bur­sa’ya gelen depremzedeleri önceleyerek ele alınması kararlaştırıldı. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye­si’nin olası depreme hazır­lık, kentsel dönüşüm ve 1/100.000 ölçekli çevre dü­zeni planı ile ilgili yaptığı çalışmalar sunumla katı­lımcılara anlatıldı.