Bulgaristan Mestanlı Belediye baş­kanı İlknur Kazım’ı ev sahipliğinde gerçekleşen programa BALKANTÜRK­SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk ve Yö­netim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, T.C. Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda protokol temsilcisi katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulu­nan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Şakir, “Balkan ve Rumeli’deki kardeşlerimizle her vesi­leyle yakın olmaya büyük özen göste­riyoruz. Zor günlerdeki yardımlaşmaların ötesinde mutlu günlerde de birlikte olmaktan mem­nunuz” dedi.

BALKANTÜRKSİAD Heyeti iftar programı öncesi Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ile Kırcaali Tica­ret ve Sanayi Odası Başkanı Nasko Nastev ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sosyal ve ekonomik işbirliği imkanla­rını görüştüler.