Bursa’mız doğasının sahip olduğu paha biçilmez iklim ve toprak değerlerini göz önünde tutarak, yeni göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e, geçen hafta sunduğum bilgiler ışığında, aşağıdaki önerilerimi sunuyorum;

·       Göreve başlarken açıkladığınız çalışmalarınızda, kentimizin geleceğinin resmini çizecek 1/100.000 ölçekli imar planının hazırlanmasıyla ilk adımınızı atacağınızı, vurguladınız. Bu adımı atmadan önce dönemimde yapılan, sadece BOSB ve NOSAB’I sanayi bölgesi olarak içeren, ama benden sonraki dönemlerde delik/deşik edilerek bugün 18 resmi OSB’yi barındıran düzeni dondurmanızı, bu OSB’lerde halen boş olan sanayi arsalarında, sadece tarım ve hayvancılığı destekleyecek gıda/et/süt ürünleri üreten sanayilere izin verilmesini, yine de boş arsalar kalırsa, sahipleri oralarda seralar kurarak Avrupa pazarlarına ihraç edebilecekleri tarım ürünlerini yetiştirmelerini sağlamanızı, öneriyorum.

·       Bu frenleme ile sanayinin pompaladığı göçün hızının azaltılmasını, halen boş olan değerli tarım alanlarını kırmızıçizgi ile çevirerek ‘’KORUNACAK TARIM ALANI’’ ilan edilmesini ve bu alanlara yönelik kaçak, her türlü yapılaşmanın, konut veya sanayi, anında durdurulup yıkılmasını öneriyorum.

·       Ve ilk fırsatta yanınıza tarım ve hayvancılık sektörlerinin canlı olduğu ilçelerimizin Belediye Başkanlarını da alarak, İspanya ve Hollanda’daki tarım ve hayvancılık üretim sistemlerini, özellikle kooperatifleşmeyi ve de bu sektörlerde yer alan ailelerin çocuklarının eğitildiği uygulamalı tarım ve hayvancılık meslek okullarını yerinde incelemenizi öneriyorum.

·       Bursa ilimizin bütün çok verimli ovalarında, köy bazında, geçen hafta örneklediğim İspanya ve Hollanda’daki türde Tarım ve Hayvancılık Kooperatiflerinin kurulmasını, öneriyorum.

·       Ve de çiftçi çocuklarının, bölgelerinde kurulacak, Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Okullarında eğitilmesinin sağlanmasını öneriyorum.

·       Kooperatiflerin yönetiminde sabit giderleri en aza indirecek, iki yılda bir düzenlenecek kongrelerde seçilecek yönetim kurullarınca, minimum masrafla yönetilmesini öneriyorum.

·       Tarlaların, her çiftçiye ek maliyet yükleyecek traktöre yatırım yapmadan, kooperatiflerin sahip olacağı traktörleriyle sürülmesini, gübre, tohum, fide gibi alımları toptan alınarak maliyetlerin aşağı çekilmesini öneriyorum.

·       Ürün oluştuğunda piyasa pazarlamasını, araya aracı girmeden, karın büyük bölümünü aracıya kaptırmadan, yine kooperatif yönetiminin yapmasını öneriyorum.

·       Yine aynı yörelerde köy çocuklarının, kaliteli ve verimli üretim yapmayı öğrenmeye yönelik eğitimlerini sağlayacak, Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Meslek Okullarının açtırılmasını öneriyorum.

·       Böylece köylerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini ve kente göçün yavaşlatılmasını, hatta durdurulmasını ve de hatta köye geri dönüşün önünü açılmasını, öneriyorum.

·       Bayram tatilinde 100bine yakın Bursalının, çocuklarıyla beraber ziyaret ettiği, zevkle gezdiği, kentimizin gözde oluşumu, Bursa Hayvanat Bahçesinde, halkın ısrarla bulunmasını istediği Fillerin yaşayacağı, uygulama projesi hazır olan fil barınağının ihalesini yapıp inşaatını başlatmanızı öneriyorum. Barınak bittiğinde, üyesi olduğumuz Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği, EAZA, filleri ücretsiz olarak tahsis edecektir.

·       BursaRay ihale dosyasının ve şartnamesinin hazırlanmasında bize danışmanlık yapan İngiliz uzman Prof. Lesly, kent içi ulaşım sisteminin BursaRay ve ona dik çalışacak otobüs hatlarıyla oluşturulmasını ve aktarmalı ulaşımın yaygınlaştırılmasını, önermişti. Bu sistemin bir örneğini, hafta sonları ve tatil günlerinde çok yoğun trafik yüküyle tıkanan Hayvanat Bahçesine, Acemler ve Paşaçifliği istasyonlarından aktarma otobüs hatları koyarak, başlatmanızı öneriyorum.

·       İmar yönetmeliklerine, yapıların kullanma izni alabilmesi için, çatılarına GES panoları yerleştirmeleri şartının konmasını, öneriyorum. Aynı Japonya’daki gibi, tüm binaların çatıları GES panolarıyla kaplı olması gibi, ama Japonya’nın bir farkı var, GES panolarını devlet veriyor!

·       Son olarak başkanlığını sizin yapacağınız, kent sorunlarının halkla kol kola girerek masaya yatırılacağı, tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği Kent Konseyinin, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcilerinin, Muhtarların ve Bilim İnsanlarının katılımıyla yeniden işler hale sokulmasını öneriyorum.

Evet, Bursa sadece bir Sanayi Kenti değildir, Bursa aynı zamanda çok zengin doğa değerleriyle önemli bir Tarım ve Hayvancılık Kentidir.

Ve tabii Bursa’mız, tarih hazinesiyle ve de Uludağ’ın paha biçilmez doğa değerleriyle, Tarih Turizmi Kenti ve Dört Mevsim Doğa Turizmi Kentidir de…