Seminerde ilk olarak ‘Dijital Çağda Yeni Eko­nomi Yatırımları’ konulu bir sunum gerçekleştiren Grow in EMEA AB Girişim Erişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Babaoğlan, günümüzde teknoloji firmalarının pi­yasa değerinin diğer bir­çok sektördeki çok daha büyük firmalara göre yük­sek olduğunu belirtti. Dünyada artık iş yapış şe­killerinin değiştiğini anla­tan Ali Rıza Babaoğlan, “Artık bir işi yapabilmek için şirketi ya da ürün ve hizmetlerini satın alma­nıza gerek yok.

Dünyada bu şekilde şir­ketler arası işbirlikleri oluşmaya başladı. Çağı­mız teknolojinin çok hızlı dönüşüp, değiştiği bir dö­nem.

Balkanlar ile ticaret hacmi büyüyor Balkanlar ile ticaret hacmi büyüyor

Bu hızlı dönemde doğru teknolojik fırsatları yaka­lamak için öngörülü ol­mak gerekiyor” dedi.