Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

TÜYAP Fuarcılık tarafından Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan MATEF Üretim Teknolojileri, Sac İşleme – Metal İşleme Makineleri, Lazer – Otomasyon – Robotik Sistemler, Kaynak ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Fabrika Donanımları Fuarı, 20 – 23 Haziran tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yerli makine imalat sanayisinin yeni buluşma noktası olmayı hedefleyen MATEF Fuarı, dört gün boyunca sektörün öncü firmaları ile profesyonel ziyaretçileri bir araya getirdi. Fuarda, sac-metal işleme makineleri, boru-profil bükme ve işleme makineleri, lazer kesim tezgahları, plazma kesim makineleri, presler, testereler ve daha fazlası sergilendi.

Hedefte Amerika pazarı var

Fuarın açılışında konuşan geçmiş dönem Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, makine sektörünün yüksek verimlilik açısından büyük öneme sahip bir sektör olduğunu söyledi. Her alanda üretim teknolojilerini oluşturan ve bunlara yön veren makine sektörünün bu nedenle çok daha geniş bir değer zincirine sahip olduğunu belirten Büyükdede, “Gelişmiş ülkeler makine sanayisinin gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına büyük önem vermektedirler. Makine sektörü için uluslararası rekabet konusunda en önemli hususlardan biri de yüksek teknolojili yani katma değerli ürün ihraç edilmesidir. Hacimsel olarak makine ihracatı kadar ihracatın birim değeri de önem kazanmaktadır. İstanbul Sanayi Odası ile çok yakın çalışıyoruz. Ortak bir çalışma platformu oluşturduk. Ümit ediyorum ki biz, dış ticaret miktarını daha yukarı çekebilecek potansiyeli mutlaka bulabiliriz. İhracatımızda; kazanlar, soğutucular, makine aksanları, dondurucu cihazlar üzerinde enjektör, motor aksan ve cihazları, asansörler ve presler ön planda yer alırken, tekstil makinesi, metal işleme, takım tezgâhları ithalatımızda üst sıralarda devam etmektedir. İhracat pazarımızın yüzde 60’ından fazlası Avrupa Birliği ülkelerinde görünüyor. Ama ülkelerin de sınırı var. Şimdi Amerika pazarı ile bir irtibat kuruyoruz. Amacımız daha fazla ülkelerin bizi görmesi sağlamak” dedi.

“Üretim gücümüzü dünyaya duyuracağız”

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Baş­kanı S. Emre Gencer de “Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz bu fuarın; makine sanayisinde üretim gücü­müzü dünyaya daha fazla duyurduğumuz, yeni pazar ve alıcılara ulaştığımız bir platform olarak ileriki yıllarda adından söz ettireceğine inanıyo­rum” şeklinde konuştu.

Makine sektörünün performansı artıyor

Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, MATEF’in bu yıl ilk kez ziyaretçi­leriyle buluştuğunu belirterek, “200’den fazla ülkeye ihracat ya­parak ülke ekonomisinde kilit büyüme faktörlerinden biri ol­mayı başaran makine sektörü, yakaladığı büyüme performansı ile potansiyelini hızla artırmakta­dır. Bu olumlu ivmeye paralel olarak yeni pazar­lara erişim konusunda önemli fırsatlar sunan MA­TEF Fuarı yerli üretim makinelerinin yanı sıra yenilikçi teknolojiler ve ileri üretim süreçlerinin topluca sergileneceği etkili bir ticari platform ola­cak” diye konuştu.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vkl. ve Gen. Md.

Makineciler kabına sığmıyor

Öncelikle bu yıl ilk kez düzenlenen ve sadece yerli makine üreticilerimizin ürünlerini sergilediği MATEF Fuarı’nın hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından ha­yırlı olmasını diliyorum.

Sektörün geleceği açısından son derece önemli olarak gördüğümüz MATEF Fuarı’na katılmaktan heyecan duyuyoruz.

Bu fuarın, Türk makine sektörü­nün üretim gücünün tüm dünyaya duyulrulması ve yeni pazarlara ulaşma noktasında da sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanı­yorum.

Fuar için Makine İmalatçıları Bir­liği çok büyük emek harcadı, yılların hayaliydi. MİB ve TÜYAP iş birliğiyle gerçekleştirilen bu fuar, sektörün ilerlemesi, gelişmesi ve kendini daha iyi tanıtabilmesi için gerekliydi. Türkiye’deki makineciler ar­tık büyüdü, tabiri caizse artık kabına sığmı­yor. Sadece yerli makine üreticileri için dü­zenlenen MATEF Fuarı hem katılımcılar hem ziyaretçiler açısından çok pozitif yansı­malar getirdi. Sektör temsilcileri olarak biz­ler de bu fuarın devamlılığı ve daha da bü­yümesi için daha çok çalışacağız, fuarı daha çok sahipleneceğiz. Ermaksan olarak da bu yıl, dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve sektörün tek çatı altında buluştuğu pek çok fuarda yenilikçi teknolojilerimizi gu­rurla sergiledik, sergilemeye de devam edi­yoruz. Özellikle mayıs ayında çok sayıda fuara katıldık. MATEF Fuarı’nda da ileri tek­noloji ile geliştirdiğimiz Enavision 120, Thunderbird 4kw 1500 x 3000, Fibermak Gen 5, 10 kw Ermaksan rezonatör, Evo3 3100 x 100 ton ve Power Bend Pro 1270 x 60 ton­dan oluşan, çevre dostu ürünlerimizle yer al­dık. Fuar boyunca Ermaksan teknolojilerine yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilerimize te­şekkür ederiz.

Orhan ER

Erbend Makine YK Başkanı

Fuarların markalaşmasını sağlamalıyız

Erdem ALTINTAŞ

Loyal Makine YK Başkanı

Ürün portföyümüz genişliyor

MATEF Fuarı gelecek yıllar için önemli bir potansiyel barındırıyor. Fuarda, sadece makine imalatçısı olan yerli firmaların yer alması da oldukça önemli. CNC lazer kesim ve metal makineleri üreten yerli üretici bir firma olarak biz de bu fuarda yerimizi aldık.

İhracat odaklı çalışan bir firmayız. Gelen talepler nedeniyle üretimimizin yaklaşık yüzde 20’sini de iç piyasaya sunuyoruz. Ağırlıklı ihracat pazarımız ise Avrupa. Güney Amerika ve Afrika pazarlarında da büyümeyi hedefliyoruz. Bu noktada fuar katılımlarını oldukça önemsiyoruz.

Yılın ikinci yarısından itibaren yurt içi ve yurt dışında yoğun bir fuar trafiğine gireceğiz. Almanya Essen, Konya Makine Fuarı, BlechExpo ve BUMATECH katılacağımız fuarlar arasında. Ayrıca bayilerimiz aracılığıyla da yurt dışındaki fuarlarda boy göstereceğiz. Buralarda uzman olduğumuz alanlardaki yeni teknoloji makinelerimizi sergileyeceğiz.

Müşterilerimizin isteklerine hızlı cevap verme kabiliyetimiz ve erişilebilir olmamız ile kullandığımız malzeme ve ekipmanların kalitesi bizi alanımızda bir adım öne çıkaran faktörler. Yaygın servis ağımız ile yaşanan sıkıntılara etkin bir şekilde müdahale edebiliyoruz.

Ar-Ge ekibimizin çalışmaları ile de yeni ürünleri portföyümüze katıyoruz. Önümüzdeki dönemde su jeti yatırımının yanı sıra, robot kesim plazma modellerimize beş eksenli lazer kesim modellerini de ekleyeceğiz.

Fatih İĞREK

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü

Yurt içi pazardan yoğun ilgi vardı

MATEF Fuarı, Makine İmalat­çıları Birliği ve TÜYAP’ın iş birliği ile yıllar sonra yeniden başladı. olmaktan memnun kaldık. Ülkemizin çok değerli yerli üretici firmalarıyla birlikte bu fuarda yer aldık. Güzel bir ilgi vardı.

Fuarda, firmamızın yeni giri­şimi olan takım tezgahlarını tanıt­tık. CNC kontrollü, 5 eksenli, freze ve torna tezgahları imal ediyoruz. Bu­rada yepyeni modelimiz, 1 metre döner tablalı freze tornalı işleme merkezimizi müşterilerimizin beğe­nisine sunduk. Bu tezgah beşik tipi tablaya sahip. Bütün dünyada, en üst kalite seg­mentinde bir makine.

Fuarda, ilgi çok güzeldi. Güzel bağlantılar kurduk. Özellikle yurt içi pazardan oldukça yoğun ziyaretler oldu. Biz firma olarak ön­celikle Türkiye pazarı, sonrasında Avru­pa’ya konsantreyiz. Okyanusu aşıp ABD’de bir oluşuma başlama planımız var. Alman­ya’daki şirketimizi kurduk. Orası yeni müş­teriler bulma ve mevcut müşterilerimizle paralel çalışmaya devam ediyor. Al­manya’da yıllardır varız. Orada hem dö­kümcülük hem de tezgah anlamında iyi bi­liniyoruz.

Turan CESUR

CESURBEND YK Başkanı

MATEF sektörü geliştirecek

İlk defa düzenlenen bu fuardan beklentilerimizi şu şekilde sıra­layabiliriz; yeni teknolojilerin sergilen­mesi, iş birlikleri ve ağ oluşturma, pa­zar araştırmaları ve müşteri geri bildirimleri, iş fırsatları ve satışlar, eği­tim ve bilgi paylaşımı. Fuarın sektöre birden fazla katkı sağlayacağını düşü­nüyorum. İhtisas fuarları sektördeki en son yenilikleri ve trendleri sergilemek için önemli bir platformdur. MATEF, makine endüstrisindeki yeni ürünleri, teknolojileri, ekipmanları ve hizmetleri tanıtarak sektörün gelişmesini sağlaya­caktır. Ayrıca mevcut ve yeni iş birlikle­rinin güçlenmesi anlamında da faydalı olacağını düşünüyorum. Fuarlar, sek­tördeki farklı paydaşları bir araya geti­rerek iş birlikleri ve ticari ilişkilerin kuv­vetlenmesini sağlar. Pazar araştırması ve müşteri geri bildirimi konusunda da bu fuarla­rın katkısı çok büyüktür. İhtisas fuarları, sektöre yö­nelik iş fırsatları ve istih­dam potansiyeli sunar. Aynı zamanda, fuarlar sek­tördeki yetenekli çalışanla­rın yeni beceriler kazan­masını sağlayacak eğitim ve seminerler gibi etkinliklere de ev sahip­liği yapabiliyor. Fuar maalesef yerli ve yabancı ziyaretçi konusunda beklenti­lerimizin çok altında kaldı. Bunda en büyük etkenlerden birinin fuar tarihi­nin yanlış seçimi olduğunu düşünüyo­rum. Hem yaz ayı hem de bayramdan bir hafta öncesine fuar tarihi koymak çok yanlıştı. Ayrıca genel olarak fuar ta­nıtımının çok eksik ve başarısız oldu­ğunu düşünüyorum. Çünkü ilk kez dü­zenlen bir fuar için çok daha iyi organize olunmalıydı. Fuarda NC ve CNC boru bükme makinalarımızı sergi­ledik. Bunun yanında kurtağzı açma makinalarımız ve boru end forming makinalarımızı da sergiledik.

BAYKAL MAKİNA

Lazer kesimde adımızdan söz ettirmek istiyoruz

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği ile İs­tanbul Tüyap’ta bu yıl ilk defa gerçekleştiri­len MATEF Fuarı, yerli üretici ve yabancı ziyaretçileri buluşturarak yeni ihracat fırsatlarının yaratılması açısından önemli bir özellik taşımaktadır. Diğer fu­arlara nazaran yabancı üreticilerin olmamasının, yerli üretici firmalar için iç piyasa satışlarına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. MATEF Fuarı’nın tarih olarak bayram tatili öncesi olması ve faiz açık­laması ile çakışması beklentilerimizin altında kal­masına sebep oldu. Yaklaşık 2 yıldan bu yana pa­zarda önemli bir yer edinen boru kesme makinemizi MATEF Fuarı’nda sergiledik. Bunun yanında lazer kesme makinaları ve abkant presler sergilenen diğer ürünler arasındaydı. Elektrikli, hibrid ve standart hidrolik CNC abkant üretimiyle öne çıkan firmamız abkant üretimiyle pazarda iddialıdır. Bu alandaki yetkinliğimizi lazer üretimine de taşıyan firmamız kalitesi ve segment farklılıklarıyla rekabetçi olmayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte lazer kesim maki­naları ile de pazarda adımızdan söz ettirmeyi planlı­yoruz. İlk 6 aylık dönemde makine sektörü ihraca­tında Rusya’nın payı oldukça fazla. Bu da Türk üreticiler arasında ciddi bir rekabet ortamı oluştur­makta. İlerleyen süreçte bu etkinin aynı şekilde de­vam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte talep­lerin yoğun olması teslim sürelerinin uzamasına da sebep olmakta. İhracat için Uzak Doğu ve Orta Asya ülkeleri yeni pazarlar olarak değerlendirilmelidir.

İlker AYDIN

Hidropres Genel Müdürü

Yeniliklerimiz ilgi gördü

İlk defa düzenlenen bu fuar ile birlikte biz de Hidropres olarak uzun yıllardan sonra bir fuar organizasyonuna katılmış bulunmaktayız. Ancak bu fuarın bizim için ilk olan bir diğer yanı da yeni makinalarımız ile birlikte müşteriye tanıtım yapma imkanı bulabilmekte.

Bu fuarın makine imalatçılarına özel olması da MATEF’e özel bir ayrıcalık katmış durumdadır. Makine sektöründe, firmaların kendilerini tanıtması ve yeni müşterilerle birebir görüşme sağlanabilmesi açısından katkı sağlayacağını umut ediyoruz.

Fuarda genel olarak ziyaretçi sayısı azdı, ancak potansiyeli yüksek yerli ve yabancı firmalar ile iletişim açısından olumlu olarak geçtiğini düşünüyoruz. Buna rağmen Avrupa ülkelerinden ziyaretçi sayısı oldukça azdı. Maalesef bu fuarın tanıtımının iyi yapılmadığını düşünüyoruz. Ancak ziyaretçiler tarafından standımıza ve makinalarımıza gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu etti. Teknolojilerimiz ve yeniliklerimiz arasında olan eksantrik pres, hidrolik abkant ve yüksek hızlı hidrolik presler fuarda ziyaretçilerimiz tarafından ilgi ile karşılandı.

Ali VATANDAŞ

Şahinler Makina Yurt İçi Satış Md.

MATEF geniş pazarlar açabilir

MATEF Fua­rı’nın zaman içinde Türk ma­kinecilerine ge­niş pazarlar aça­bileceğine inanıyoruz.

Bu yıl ilki dü­zenlenen bu fuarın beklentilerimizi karşıladı­ğını söyleyebilirim. Uzun süredir ticaret yaptığımız bayilerimiz ve müşterilerimiz ile tekrar bir arada olmak ilişkilerimizi diri tutuyor. Bu da yeni pazarlar ve müşterileri beraberinde getiriyor.

MATEF Fuarı’nda eksen sayısı ve yazılımı geliştirilmiş TC 42 boi­ler büküm makinemiz ile bununla beraber yeni tasarım modelleri­mizi sergiledik.

Firma olarak yaklaşık 40 yıldır Rusya ile ticaret yapıyoruz. Son 1 – 2 yıl içinde bu ticaret hızlandı. Önümüzdeki süreçte yeni ihracat hedefimiz ise Uzak Doğu pazarın­daki payımızı artırmak olacak.

Atilla Ulukardeşler

Akyapak Yurt İçi Satış Müdürü

Busworld’de gövde gösterisi Busworld’de gövde gösterisi

Yılda 2 bin makine üretiyoruz

Kendi makinelerimizi ithalata gerek duymadan üreten dün­yadaki sayılı firmalardan biri olarak MA­TEF Fuarı’nda sac şekillendirme ve profil bükme makinelerimizin yanı sıra kaynak çözümleri grubumuzu sergiledik.

Fuarın ilk yılı ve katılımın sınırlı ol­ması nedeniyle, beklentilerimizin biraz al­tında bir fuar geçirdik. Ancak gelecek yıl­larda bu eksikliklerin giderileceğine inanıyoruz. Bu fuar, mutlaka uluslararası alıcılara açılmalı. Bunlar yapıldığı tak­dirde MATEF’in sektöre önemli kazanım­lar sağlayacağına inanıyoruz. Akyapak olarak gerekli tüm iş­lemleri gerçekleştirerek, sacı mamül bir olarak sunuyoruz. Yani aslında anahtar teslim te­sisler kurduğumuzu söylemek doğru olacaktır. Bursa’daki 3 farklı lokasyonda yılda 2 bin ci­varında çeşitli ebatlarda ma­kine imalatı gerçekleştiriyoruz. Son geliş­tirdiğimiz ürün olan CNC Gantry frezeleme makinesi ARTOS, üretimimizde verimliliği ciddi şekilde artırdı. Bunların yanı sıra Ar-Ge ve yüksek teknolojilere de önemli yatırımlarımız var. Endüstri 4.0’dan enerji verimliliğine, nano teknolo­jiden teknik tekstile kadar birçok alanı kapsayan, döngüsel ekonomiye uygun birçok Ar-Ge projesi üzerinde çalışmaları­mız aralıksız devam ediyor.

Zeki ACAR

ZM Metal Makina Genel Müdürü

Hızlı teslimle fark yaratıyoruz

Bursa, makine sektöründe dünyada bir marka konu­muna geldi. MATEF’in de buna olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum.

Fuara, Avrupa ve Rusya başta olmak üzere Orta Doğu’dan da zi­yaretçiler geldi.

Fuarda vinç kaldırma ekipmanlarımızı sergiledik. 1 tondan 100 tona kadar kal­dırma yapabilen taşıma ekipmanlarımızı ve çeşitli vinçlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk.

Bu noktada firmamızı sektörde ayrış­tıran en önemli özellikler ise hız, termin, stoktan teslim. Bunun yanı sıra kaliteli bir teknik mühendisliğimiz var. Ol­dukça başarılı bir mühendislik firma­mız var. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Ayrıca Bursa’da bir makine üreticisi olmak da dünyada iyi bir algıya sahip olmanıza imkan sağlıyor.

Tüm dünya Rusya’ya kapısını kapat­mışken, Türkiye’nin izlemiş olduğu poli­tikalar sayesinde Rusya ile iyi ticaret ya­pabilen bir ülke konumuna geldik. Fuar süresince de Rusya’dan gelen alıcılarla görüşme imkanı yakaladık.