Tekstil sektörünün kalbi 6 – 9 Şubat tarihleri ara­sında Fransa’nın başkenti Paris’te attı. Art arda dü­zenlenen iki fuarda tekstil sektöründeki son trendler ve geleceğe yön verecek yeni modalar görücüye çıktı. Texworld Evolu­tion Paris ve Premiere Vision Paris fuarlarına Bursa’dan 94 firma ka­tıldı. Sürdürülebilir tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı fuarlara Bursa firmaları yenilikçi tasarımlarıyla damga vurgu.

Ali UĞUR

Yeşil dönüşüm herkes için ertelenemez bir gündem Yeşil dönüşüm herkes için ertelenemez bir gündem

BTSO Meclis Başkanı

İkili iş görüşmeleri gerçekleştirdik

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Paris’te iki ayrı fuar organizasyonuna katılım sağladık. 80’e yakın firma temsilcimiz KFA organizasyonuyla fuarlarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bizler stant açan tüm firmalarımızı ziyaret ettik. Katılımcı olarak fuar, firmalar için verimli geçti. Bundan sonraki Temmuz ayı fuarının daha iyi olacağına inanıyorlar. Fakat bu fuar bizler için çok farklı oldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle hepimiz üzgünüz.

Bayram UÇKUN

BTSO Meclis Üyesi ve Teks. Kon. Bşk.

İhracata önemli katkı

Bursa tekstil sektöründe önemli bir üretim merkezi. Bursa’nın kalitesini ve üretim yeteneğini Paris’teki her iki fuarda da bizzat gördük.

Tüm firmalar burada önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar firmalarımızın ihracatına önemli katkılar sağladı.

Ticarette yaşanan güzel gelişmelere rağmen tüm katılımcılarımız deprem acısını bizzat burada yaşadı.

Mustafa ALTINSU

Altınsu Tekstil CEO’su

Hedef yüzde 100 geri dönüşüm

Ülkemizde yaşanan büyük felaket hepimizi derin­den etkiledi. Pandemiden he­men sonra yapılan fuarlarda zi­yaretçi sayısında ciddi azalma vardı fakat bu fuar oldukça yo­ğundu. Fuarda daha çok ile ilgili yaptığımız projelerimizi tanıttık, recycle ka­litelerimizi paylaştık ve çok reaksiyonlar aldık. Fuardaki ziyaretçilerimiz ağırlık olarak İn­giltere, İspanya, Amerika, Hol­landa ve Fransa’dan oldu. Yeni koleksiyonu­muz ağırlıklı olarak sürdü­rülebilirlik odaklı. Altınsu Tekstil olarak ‘sıfır atık’ motto­sunu göz önünde bulun­durarak bunu tüm üretim süreç­lerimize yansıtmaktayız. Kolek­siyonumuzun yüzde 80’i sürdürülebilir tekstil ürünü. Sür­dürülebilirlik Altınsu Tekstil için büyük önem taşıyor ve kendi bünyemizde bulunan geri dön­üştürülmüş iplik tekstilimizde hedefimiz yüzde 100 geri dönü­şüm rakamına ulaşmaktır.

Vedat KAYAOĞLU

Kayaoğlu Tekstil YKB

Büyük fırsat oldu

Fuarımız fena değil, gü­zel geçti. Katılım gayet iyi. Pandeminin çıkışı ile birlikte insanlar fuar alışkanlığını bırakmıştı. Bu aslında büyük bir fırsat oldu. Premiere Vision fuarında ön plana çıktı. İnsanlar fuarı özledi. Dep­rem sebebiyle zor bir süreç yaşıyoruz. İçimiz yanı­yor. Elimiz kolumuz bağlı. Fiziksel olarak burada olsak da her açıdan bölgedeki elimizden geleni yapıyoruz. Bursa’ya döndüğümde olay yerine git­meyi istiyorum. Firma olarak bölgeye elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz.

Hilal GÜLSEÇEN

Seçen Tekstil CEO’su

Fuarımız iyi geçti

Fuarda hareketli bir açılış yaptık. Dünyanın çeşitli yerlerinden müşterilerimizi ağırladık. Fuarımız iyi geçti. İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonumuzu görücüye çıkardık. Sürdürülebilir koleksiyonumuzu beğeniye sunduk. Gelmesini beklediğimiz potansiyel müşterilerimizi ağırladık. Aslında fiziksel olarak buradaydık ama zihnen ve kalp olarak ülkemizdeydik. Dünyanın dört bir yanından dostlarımız aradı. Buraya geldiklerinde aynı şekilde üzüntümüzü paylaştılar.

Ali SAYIN

Karkent Tekstil YK Başkanı

Çizgilerin dışına çıkan ürünler ilgi gördü

Texworld Fuarı’na pandemi sonrası ikinci kez katıldık ve geçen seneye göre çok daha iyi geçti. Ziyaretçiler, klasik çizgilerin dışına çı­kan, herkesin yaptığından farklı olan ürünler ile daha çok ilgilendiler. Fuarda Meksika’dan Fas’a, Belarus’tan Tayland’a kadar çok uluslu bir katı­lım olduğunu görmek bizleri hem şaşırttı hem se­vindirdi. Bu yıl başlayan ve belki de gelecek iki üç yılın modasını şekillendirecek olan viskon karı­şımlı gofreli desenler bizim kreasyonlarımızın merkezi oldu diyebiliriz. Müşterilerimizin de il­gisi daha çok bu tarz desenler üzerinde oldu. Ku­maşlarımızın büyük bölümü sürdürülebilirlik çerçevesinde olup pamuk, bambu, polyester grubu geri dönüştürülebilen ve yenilenmeye uy­gun iplikler kullanılarak üretilmektedir.

Levent TÜMER

Luno Tekstil YKB

Geçen seneye oranla iyi organizasyondu

Fuarımız çok yoğun geçti. Biz her sezon 8 fuara ka­tılıyoruz. Bu fuarlar içinde en iyisi. PV Fuarı oldukça yoğun. Başarılı bir organizasyon. Yeni kaliteler ile müşterilere hizmet ediyoruz. Ge­çen seneki Temmuz ve Şubat ayına göre çok iyi bir organizasyonu geride bıraktık. Ülkemizdeki olaylar sebe­biyle üzücü bir dönemin içeri­sindeyiz.

Hüzünlü bir dönemdeyiz. Kalbimiz ülkemizden gelen ha­berlerde.

Semih KAYNAR

Ventsa Tekstil Genel Md.

Bursa’nın yılı olacak

Bu sene fuara katılım dü­şündüğümün üzerine çıktı. Avrupalı firmalar taleple­rini ilettiler. Uzakdoğu’dan katılan firmalar ile birlikte fuarda güçlü bir enerji oluştu. Fuara 3 senedir ara vermiştik. İki senedir katılım dü­şüktü. Bu sene acaba olur mu de­dik? Düşündüğü­mün çok üzerinde talep var. Daha iyi olacağına inanıyo­rum. Doğal elyaflı ürünler, viskos ve or­ganik pamuk talep edilen ürünlerin ba­şında geliyor.

2023 yılı için umutluyum. Pan­demi çıkışı ise özlem duyduğu için işlerin daha güzel olacağını düşünü­yorum. Londra fuarı ile seneye baş­ladık. Bu sene Bursa’nın yılı olacak.

Özlem ÖZEL

Marsala Tekstil YKB Yrd.

Sürdürülebilir ürünlerimiz dikkat çekti

PV Paris fuarı bizim için en büyük buluşma noktası. Pandemiden hemen sonra katıldığımız fuara göre çok daha verimliydi. Bu sezon SS 2024 sunuyoruz, koleksiyonumuz içinde Modallı kalitelerimiz çok ilgi gördü. Tabii ki son zamanların en vazgeçilmezi sürdürülebilir ürünlerimiz ve ECOIST grubumuz da en dikkat çekicilerdendi.

Fuara Fransa, sonrasında İtalya, Hollanda, İngiltere, Almanya’dan ziyaretçilerimiz geldi.

Bu sezon ilkbahar yaz 2024 koleksiyon sunumumuzu yaptık. İlk etapta her zamanki gibi çarpıcı renklerimiz ve temalarımızla dikkat çekiyoruz. Koleksiyonlarımızda bulunan Modallı, özel tuşeli, farklı gramaj ve dokulardaki kalitelerimiz en öne çıkanlar arasında.

Sürdürülebilir tekstil ürünlerimiz neredeyse tüm koleksiyonumuzu kapsıyor. Firma olarak ilk önceliğimiz karbon ayak izimizi en aza indirmek ve gelecek için yaşanabilir bir çevre bırakmak. Tüm koleksiyonlarımızı da bu duyarlılıkla hazırlıyoruz.

Levent KAYAOĞLU

Dilek Tekstil YK Başkanı

Sürdürülebilir ürünlerimizde artış var

Fuarda beklentilerimiz son derece iyi bir şekilde karşılandı. öncesine göre düzenlenen bu fuarda zi­yaretçi kitlesi oldukça fazlaydı. Daha çok be­lirli markalar ve belirli firmalar geldi direkt alıcılarla bu fuarda buluştu. Genellikle fas­hion kaliteli ürünler daha çok tercih edildi. Günümüzün ve geleceğimizin şartlarına göre olması gereken Ar-Ge’ler ve yeni tasarımlar tercih edildi. Bu tasarımlar oldukça da yoğun bir talep gördü ve bundan son derece mem­nununuz.

Bu fuarda Amerika, İngiltere, Fransa ve İs­panya gibi dünyanın dört bir yanından ol­dukça fazla sayıda müşteri ziyareti ger­çekleşti. Fuarda sergilenen yeni koleksi­yonlarımızda daha çok fashion yapılan Ar-Ge’ler, yüksek bükümlü kaliteler, sus­tainable dediğimiz recyle ecovero viskon­lar ve organic kotonlar daha çok ön plana çıktı. Sürdürülebilir ürünlerimizde ve ko­leksiyonlarımızda ciddi bir pay artışı var. Bütün yapmış olduğumuz ürünlerde iste­nen tamamen sürdürülebilirlik adına recyle ecoveralar, organic pamuklar tercih edilmek­tedir. Yapmış olduğumuz ürünlerde markala­rın pozisyonuna ve taleplerine göre yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 recyle tercihlerde bu­lunmaktadırlar.

Günü ve modayı iyi takip eden gerek fi­nansal yapısıyla gerek vizyonuyla dünyayla bütünleşen geri dönüşümlü ve doğayı koru­yan ürünlerle başarılı olan firmaların önü­nün açık olacağını düşünüyorum. Burada biz de kendi adımıza yerimizi alabilmek için kendi adımıza ciddi anlamda yatırımlar ve tedbirler almaya devam ediyoruz.

Erman Bükümcü

Pakipek Teks.Pz.Md.

Sürdürülebilir doğal elyaflar

Premiere Vision fuarı her zaman beklentileri karşı­layan dünyanın en prestijli fua­rıdır. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Pandemiye kıyasla çok verimli geçti. Standımızı ziyaret edenler ağırlıklı olarak Fransız ve Amerikan müşterilerdi. Türk müşte­rilerimizin de sayısı azımsanmaya­cak kadar fazlaydı. 2024 ilkbahar yaz koleksiyonu için belirlediğimiz gün­cel renklerle, tama­men sürdürülebilir doğal elyaflar üzerine oluşturuldu. Her aşa­masında tam izlene­bilir ve sürdürülebilir bir lif olan asetat bu seneki kreasyonlarımızda çok yer buldu. Firma olarak Avrupa Birliği Yeşil mutabakatına uyum çerçeve­sinde çevre politikalarımızı yeniden düzenledik. Bunla ilgili olarak Ulu­dağ Üniversitesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Tuncay AKDEMİR

Akdem Tekstil Firma Sahibi

Yeni tasarımlar sunuyoruz

Fuarlar bizim için bir dün­yaya açılan bir kapı. Bizler firma olarak 1994 yılından bu yana faa­liyetteyiz. Paris fuarına eskiden beri katılıyoruz. Bu fuarlar bizlere yeni ufuklar açıyor. Pandemi dönemin­den sonra insanlar yenilikler istiyor. Bu fuarlarda müşterile­rimize yeni bir tasa­rımlar sunmaya çalı­şıyoruz. Bizler her sene fuarımızda yeni kreasyonları müşterilerimize su­nuyoruz. Yeniliğe ve teknolojiye açık çalışmalar yapıyoruz.

Cemil PARLAKAY

İlay Tekstil Sat. ve Paz. Yön.

Beklediğimizden daha kalabalık

Fuara zor bir süreç ile başladık. Uzun zaman sonra insanlar fuara gelmeye başladı. Beklediğimizden çok daha kalabalık ziyaretçi ağırladık. Güney Amerika’dan Asya’dan Avrupa’dan müşterilerimiz geldi. Müşterilerimiz koleksiyonlarımıza baktı ve seçtiler. İnşallah bunlar ticarete dönecektir. Aynı zamanda bütün müşterilerimiz yaşanan deprem felaketi sebebiyle üzüntülerini bizlere ilettiler. Birçoğu da neler yapabilecekleri konusunda fikir aldılar.

Cenk ÜNAL

Ünallar Tek. Koordinatörü

Çinli firmalarla hareket fazlalaştı

Biz firma adında Texworld Fuarına 6. kez katıldık. KFA Fuarcılık şirketi ile bizim 3. fuar katılımımız. Her fuardan çok memnu­nuz. Katılım anlamında bu zamana kadar fuarın çok daha büyük ve küçük olduğu za­manları gördük. Çinli firmaların başla­masıyla fuardaki hareket fazlalaştı. Bu fuar dışında katıldığımız İngiltere fuarları oluyor. İngiltere’ye gelen İngiliz müşterile­rin sayısı buradaki kadar olmuyor. Bu fuar dışında katıldığımız fuarlardan birisi de BURTEX. Avrupa ve dünyanın genelinden birçok ziyaretçinin geldiği bir fuar.

BURTEX fuarının ilk yılından bu yana katılımcıyız. Bu sene BURTEX’in ilk defa yeni fuar alanında olmasından dolayı heyecanlıyız.