banner8

banner6

Cevdet Akçakoca

Bütün Yazıları

Cevdet Akçakoca

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır. Bilindiği gibi BOBİ FRS 2017 sürümü, 1.1.12018 tarihinden itibaren...
12 Nisan 2021

Bağımsız denetimde yabancı para cinsinden parasal kalemlerin ölçümü duyurusu

15.Mart.2021 tarihinde Kamu Gözetimi Kurulunun ana sayfasında başlığı ‘Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe (TMS) Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru'dur' şeklinde bir duyuru yayımlanmıştır....
06 Nisan 2021

Biraz da tarih

Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. Abbasi halifelerinden Harun Reşit'e...
29 Mart 2021

Bağımsız denetim üzerine çeşitlemeler

Gerek çağın getirdikleri ve gerekse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, zor da olsa ülkemize bağımsız denetim kavramını getirdi. 6102 sayılı TTK uygulaması 10 yılı, bağımsız denetim uygulaması da 7 yılı geçmek üzere. Türkiye'mizde...
22 Mart 2021

Antika satış ve müzayedesi vergi durumu

Son iki yazımdan sonra birçok yazı aldım. Bunlardan enteresan olan birini aynen paylaşmak istiyorum. Sayın Üstadım; Merhaba;… son ‘sanal mağazacılık ve muhasebesi' konulu yazınızı okuyunca size yazmaya karar verdim. ….. özel sektörde...
08 Mart 2021

Hamiline Hisseler MKK'na bildirilmek mecburiyetindedir

Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Cevdet Akçakoca'nın Yeminli Mali Müşavirler Odası Bursa Şubesi'nde yaptığı sunum; Sunumumuz 3 konuda genel bilgi içermektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Hakkında Bilgiler, TTK açısından...
04 Mart 2021

Eski Bursa'dan notlar

(Sayın İbrahim Burkay'ın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin dikkatine) Her zaman söz ederim ve gurur duyarım ya. Ben Bursa Ticaret Lisesi mezunuyum. Faruk Üsküdari, Ruknettin Akbulut, Ruhnevaz Deringör, Mustafa Yıldırım, İsmail...
01 Mart 2021

KARİZMAYI ÇİZDİRDİK

Bundan birkaç hafta önce, bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Benim okuma hastalığım var, bütün arkadaşlarım bilir. Hemen birkaç tane kitap aldım. Bir tanesi Mahfi Eğilmez'in son romanı 'İnferis”, bir tanesi Selim Atalay'ın...
23 Şubat 2021

Sanayicilerimizin dikkatine uluslararası bir makale

Dün, bir arkadaşımdan aldığım makale bilgisi beni gururlandırdı ve hemen yazımı değiştirme ihtiyacı hissetim. Türkiye'de yıllardır gazetelerde bahsedilir, üniversitelerimiz yurtdışında başarı kazanamıyor, dünyanın ileri üniversiteleri...
22 Şubat 2021

E-ticaret - sanal mağazacılık ve muhasebesi

Geçen haftaki internetten yabancı firmaların bayiliğini alarak yapılan satışlar konusu epey ilgi çekti. Pandemi sebebiyle azalan satışları ve sanal alemde yapılan satışları bir defa daha yakından incelemeye karar verdim. Önce iş alemindeki...
15 Şubat 2021

İnternetten yabancı firma satışları ve bayiliği

Özellikle, Covid-19 sebebiyle evlere kapanmalar son bir senedir çok arttı. Alışveriş merkezleri, berberler, marketler ve benzeri birçok yerler satış yapamaz oldu. İnternetten satış yapan yurt içi veya yurt dışı internet siteleri ile satışlar...
08 Şubat 2021

Hamiline hisseler MKK'na bildirilmek mecburiyetindedir - 2

Yine kanunun suçlar ve cezalara ilişkin 562 inci maddesi ile getirilen bu değişikliklere uymayanlar için aşağıdaki cezalar uygulanacaktır. Bunlar: 562/ (13) Bu Kanunun; a) 486/2 uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası, b) 489/1...
01 Şubat 2021

Hamiline hisseler mkk'na bildirilmek mecburiyetindedir - 1

7262 Sayılı Yasa ile TTK'da yine değişiklikler yapıldı. Kısaca yapılan değişiklik, aile şirketleri ve halka kapalı anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirimini zorunlu kılmıştır....
25 Ocak 2021

Anonim şirketlerde birinci tertip yedek akçe ve kar dağıtımı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe gireli 10 (on) seneyi geçti. Uygulamalardan sonra yeni yeni problemler çıkıyor, tereddütler, duraksamalar oluşuyor. SMMM, YMM ve diğer uygulamacılar ile üniversite öğretim üyelerinin de üzerinde...
18 Ocak 2021

Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi-2

5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul MADDE 7 – 1, Zararın, sermaye ile kanuni...
11 Ocak 2021

Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi (1)

5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ E AİT, Ticaret Bakanlığınca 26.12.2020 tarih ve 32346 sayılı resmi...
04 Ocak 2021

Varlık barışının Muhasebeleştirilmesi

Bir önceki yazımda 7256 sayılı kanunla getirilen varlık barışından bahsetmiş gerek yurtdışı varlıklar ve gerekse yurt içi varlıklar için bu olanaktan yararlanabileceğini anlatmıştım. Vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışı...
28 Aralık 2020

Varlık barışına derhal müracaat edin

Önceki yazılarımızda 'Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki '7256 no.lu kanunun yayımlandığı ve bu kanundan nasıl yararlanılacağı konusunda açıklamalar yapılmıştı....
21 Aralık 2020

2021 Yılında tutulacak ticari defterler ve tasdik zamanları

Yıl sonunda gelecek yıla hazırlık çalışmalarında kullanılacak defterler ve tasdik zamanlarının bir defa daha hatırlatılmasını gerekli görmekteyim. Özellikle de e-defter çıktıktan sonra bu hatırlatma daha da önemli hale gelmiştir. YMM...
14 Aralık 2020

Şirketlerin kendi hisselerini iktisabının kvk açısından durumu

7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunun 17. Maddesi hükümleri önceki yazımızda açıklanmış ve muhasebeleşme konusu da ele alınmıştı. 'Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi...
07 Aralık 2020

Vergi ve Sosyal Güvenlikte 7256 sayılı kanunla 2020 yılı yapılandırması

Vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler yapan 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasa ile kesinleşmiş borçlar yapılandırılacak ve varlık barışı yapılacaktır....
30 Kasım 2020

İndirimli kurumlar vergisinde problemler

Yatırım teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi konusunda birçok yazı yazdım. Gerek benim ve gerekse meslektaşların yazıları sayesinde artık indirimli kurumlar vergisi uygulamasında korkulan birçok problemin halledilmiş olduğu kanaatindeyim....
23 Kasım 2020

Yeniden değerleme veya enflasyon düzeltmesi  yapılmalıdır (2)

TEFE-TÜFE VEYA Yİ-ÜFE ORANLARINA GÖRE DURUM: Tüfe endeks rakamları 2003 yılında 100 olarak yeniden tesbit edilmiştir.   Tüketici Fiyatları Endeks  Üretici fiyat endeks rakamları (Yi-Üfe) Rakamları (2003=100)   2003 94,77                    ...
16 Kasım 2020

Yeniden değerleme veya enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır (1)

Yıllardır yazmaktan bıkmadım, yine bıkmayacağım. Mizan ve bilançoların düzelmesi için, vergi bilançosu ile bağımsız denetim bilançosunun birbirine yaklaşması için KESİNLİKLE YENİDEN DEĞERLEME VEYA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMALIDIR....
09 Kasım 2020
10
parçalı bulutlu