banner8

banner6

Cevdet Akçakoca

Bütün Yazıları

Cevdet Akçakoca

Nihayet vergi barışında yeniden değerleme geliyor

Yıllardır, birikimli enflasyon hesabı ile yapılan hesaplamada bilançoların çok bozulduğunu, bu sebeple bir defaya mahsus yeniden değerleme yapılması gerektiğini gündeme getiriyordum.  En son aşağıdaki yazımla çok detaylı bir inceleme...
14 Haziran 2021

Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılma yönetmeliği değişti.

Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Yapılan değişiklik özet olarak: 1- Hamiline...
08 Haziran 2021

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 2 )

Bir önceki yazımızdaki hükümlerden hareketle konuyu biraz da basitleştirerek yeniden açıklamaya veya bazı konuları vurgulayarak açıklamaya çalışalım.  6102 sayılı TTK. 400 üncü maddesi ve gerekçesinden anlaşıldığı kadarıyla ...
31 Mayıs 2021

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 1 )

Denetim konusu, 6102 sayılı TTK'nın 400 üncü maddesi ile gündemimize girmiştir. Kanunun bu maddesine göre Denetçi aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir.  I.Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı...
24 Mayıs 2021

Emisyon primi ve yeni ortak alma

Konumuz ve sorumuz anonim şirketler, belli bir kazanç ve birikimden sonra sermaye artırımında primli pay senedi çıkaramaz mı? Cevap: Evet a.Borsaya açılarak, fakat çok masraflı ve prosedürlü b.Borsaya açılmadan, primli pay ihracı ile… c.Bana...
10 Mayıs 2021

Eskiden aş  Genel kurulları 

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi...
04 Mayıs 2021

Dikkat: Hamiline hisseler ve terör bağlantısı

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi...
28 Nisan 2021

Bağımsız denetimde  büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır.   Zorunlu olarak TFRS uygulayanlar dışındaki, bağımsız denetime...
19 Nisan 2021

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır. Bilindiği gibi BOBİ FRS 2017 sürümü, 1.1.12018 tarihinden itibaren...
12 Nisan 2021

Bağımsız denetimde yabancı para cinsinden parasal kalemlerin ölçümü duyurusu

15.Mart.2021 tarihinde Kamu Gözetimi Kurulunun ana sayfasında başlığı ‘Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe (TMS) Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru'dur' şeklinde bir duyuru yayımlanmıştır....
06 Nisan 2021

Biraz da tarih

Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. Abbasi halifelerinden Harun Reşit'e...
29 Mart 2021

Bağımsız denetim üzerine çeşitlemeler

Gerek çağın getirdikleri ve gerekse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, zor da olsa ülkemize bağımsız denetim kavramını getirdi. 6102 sayılı TTK uygulaması 10 yılı, bağımsız denetim uygulaması da 7 yılı geçmek üzere. Türkiye'mizde...
22 Mart 2021

Antika satış ve müzayedesi vergi durumu

Son iki yazımdan sonra birçok yazı aldım. Bunlardan enteresan olan birini aynen paylaşmak istiyorum. Sayın Üstadım; Merhaba;… son ‘sanal mağazacılık ve muhasebesi' konulu yazınızı okuyunca size yazmaya karar verdim. ….. özel sektörde...
08 Mart 2021

Hamiline Hisseler MKK'na bildirilmek mecburiyetindedir

Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Cevdet Akçakoca'nın Yeminli Mali Müşavirler Odası Bursa Şubesi'nde yaptığı sunum; Sunumumuz 3 konuda genel bilgi içermektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu Hakkında Bilgiler, TTK açısından...
04 Mart 2021

Eski Bursa'dan notlar

(Sayın İbrahim Burkay'ın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin dikkatine) Her zaman söz ederim ve gurur duyarım ya. Ben Bursa Ticaret Lisesi mezunuyum. Faruk Üsküdari, Ruknettin Akbulut, Ruhnevaz Deringör, Mustafa Yıldırım, İsmail...
01 Mart 2021

KARİZMAYI ÇİZDİRDİK

Bundan birkaç hafta önce, bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Benim okuma hastalığım var, bütün arkadaşlarım bilir. Hemen birkaç tane kitap aldım. Bir tanesi Mahfi Eğilmez'in son romanı 'İnferis”, bir tanesi Selim Atalay'ın...
23 Şubat 2021

Sanayicilerimizin dikkatine uluslararası bir makale

Dün, bir arkadaşımdan aldığım makale bilgisi beni gururlandırdı ve hemen yazımı değiştirme ihtiyacı hissetim. Türkiye'de yıllardır gazetelerde bahsedilir, üniversitelerimiz yurtdışında başarı kazanamıyor, dünyanın ileri üniversiteleri...
22 Şubat 2021

E-ticaret - sanal mağazacılık ve muhasebesi

Geçen haftaki internetten yabancı firmaların bayiliğini alarak yapılan satışlar konusu epey ilgi çekti. Pandemi sebebiyle azalan satışları ve sanal alemde yapılan satışları bir defa daha yakından incelemeye karar verdim. Önce iş alemindeki...
15 Şubat 2021

İnternetten yabancı firma satışları ve bayiliği

Özellikle, Covid-19 sebebiyle evlere kapanmalar son bir senedir çok arttı. Alışveriş merkezleri, berberler, marketler ve benzeri birçok yerler satış yapamaz oldu. İnternetten satış yapan yurt içi veya yurt dışı internet siteleri ile satışlar...
08 Şubat 2021

Hamiline hisseler MKK'na bildirilmek mecburiyetindedir - 2

Yine kanunun suçlar ve cezalara ilişkin 562 inci maddesi ile getirilen bu değişikliklere uymayanlar için aşağıdaki cezalar uygulanacaktır. Bunlar: 562/ (13) Bu Kanunun; a) 486/2 uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası, b) 489/1...
01 Şubat 2021

Hamiline hisseler mkk'na bildirilmek mecburiyetindedir - 1

7262 Sayılı Yasa ile TTK'da yine değişiklikler yapıldı. Kısaca yapılan değişiklik, aile şirketleri ve halka kapalı anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirimini zorunlu kılmıştır....
25 Ocak 2021

Anonim şirketlerde birinci tertip yedek akçe ve kar dağıtımı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe gireli 10 (on) seneyi geçti. Uygulamalardan sonra yeni yeni problemler çıkıyor, tereddütler, duraksamalar oluşuyor. SMMM, YMM ve diğer uygulamacılar ile üniversite öğretim üyelerinin de üzerinde...
18 Ocak 2021

Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi-2

5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul MADDE 7 – 1, Zararın, sermaye ile kanuni...
11 Ocak 2021

Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi (1)

5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ E AİT, Ticaret Bakanlığınca 26.12.2020 tarih ve 32346 sayılı resmi...
04 Ocak 2021
16
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?