banner6

banner17

Cevdet Akçakoca

Bütün Yazıları

Cevdet Akçakoca

Dahilde işleme rejimi   (1)

Bir zamanlar özellikle 500 milyar dolar ihracat hedefi ön planda iken ihracatın artması için devlet elinden geleni yapmakta, teşvikler vermekte, muhtelif ihracat usulleri geliştirmekte idi. Bunlardan biri de dahilde işleme rejimidir. (YANİ DIR ) ...
20 Eylül 2021

Matrah artırımında Bir problem

7326 sayılı kısaca matrah artırımı diyeceğimiz af yasasının müracaatında son günlere gelmiş bulunmaktayız.  Ancak okurlardan, vergi dairelerinin uygulamaları ile ilgili bir takım problemler tarafımıza bildirilmektedir.  Bunlardan...
13 Eylül 2021

Akaryakıt - LPG teslimlerinde fatura düzenleme süresi ve teminatlar

02.Eylül.2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 531 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile aşağıda açıklayacağımız bazı değişiklikler yapılmış ve değişikliklerden fatura düzenlenmesini içeren tebliğin 4'üncü...
06 Eylül 2021

2021 yılında uygulanması gereken bazı düzenlemeler

2021 yine enteresan bir yıl oldu. Yapılandırmalar, uzatmalar, yeniden düzeltmeler, yeniden uzatmalar, yeni yeni kararlar. Sonuç meslektaşların daha 20'li yaşlarda azalmaya başlayan saçları artık daha hızlı azalmaya başladı.  Mali...
31 Ağustos 2021

Gerçek kullanıcı bildirimi (bir defa daha)

Önceki iki yazımızda gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi konusunu anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalıştık.  Ancak, yangınlar, geçici vergi dönemi, hemen sonrasında katma değer vergisi, bu arada araya bayram girmesi gibi...
24 Ağustos 2021

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi - 2

Gerçek faydalanıcının belirlenmesi de tebliğde ayrı ve detaylı bir madde ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır.   (1) Tüzel kişilerde; a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel...
16 Ağustos 2021

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi -1 

Bugünlerde ülkemiz yangın derdinde, işverenlerimiz aftan yararlanma derdinde iken Maliye Bakanlığı boş durmuyor. Son zamanlarda iki önemli gelişme var.  a.VUK 529 sayılı tebliğ – Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek sahiplerinin...
09 Ağustos 2021

Eskiden muhasebe gecikirdi şimdi maliye anılar-19

Bir haftadır, bayram günleri dahil, stopaj ve KDV'lerimi internetten kredi kartı ile ödemeye çalışıyorum ve ödeyemiyorum. Alo 189, vergi dairesi vs. hiç biri çözüm getirmiyor. Sistemde bir hata var deniyor. Böyle giderse herhalde yarım...
03 Ağustos 2021

Masanın her iki tarafındaki meslek mensuplarına

Geçen yazımda ihracat ve yurtdışı işlerde götürü gider uygulamasını ele almıştım. Konuyu işledikten sonra özellikle kamuda bulunan ve inceleme yaparak rapor hazırlayan inceleme elemanları hakkında bazı ifadeler kullanmıştım. Hah, şimdi...
19 Temmuz 2021

İhracat ve yurtdışı işlerde götürü gider uygulaması

İhracatı artırmak için verilen teşviklerden biri de Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1 maddesindeki ihracat ve yurtdışı faaliyetlerin binde (5) i oranındaki götürü gider indirimi idi. Maddeyi aynen alalım. İndirilecek Giderler, Madde 40 Safi...
13 Temmuz 2021

İç kaynaklardan sermaye artırımı ve bağımsız denetim

Bu sütunlarda defalarca, bilirkişilerin, SMMM ve YMM'lerin özellikle sermaye artırımı ve sermaye ödeme raporlarında, eğer firma bağımsız denetime tabi ise, ödenmiş sermayenin bağımsız denetime ait bilanço ve mali tablolardan tespit...
06 Temmuz 2021

İç kaynaklardan sermaye artırımı ve bağımsız denetim

Bu sütunlarda defalarca, bilirkişilerin, SMMM ve YMM'lerin özellikle sermaye artırımı ve sermaye ödeme raporlarında, eğer firma bağımsız denetime tabi ise, ödenmiş sermayenin bağımsız denetime ait bilanço ve mali tablolardan tespit...
29 Haziran 2021

Veraset ve intikal vergisi (viv) diye bir vergi

Tam vergi yapılandırması çıktığı sıralarda biz bambaşka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz, sayın okurlar. 15.06.1959 Tarih ve 10231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı veraset ve intikal vergisi...
22 Haziran 2021

Nihayet vergi barışında yeniden değerleme geliyor

Yıllardır, birikimli enflasyon hesabı ile yapılan hesaplamada bilançoların çok bozulduğunu, bu sebeple bir defaya mahsus yeniden değerleme yapılması gerektiğini gündeme getiriyordum.  En son aşağıdaki yazımla çok detaylı bir inceleme...
14 Haziran 2021

Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılma yönetmeliği değişti.

Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Yapılan değişiklik özet olarak: 1- Hamiline...
08 Haziran 2021

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 2 )

Bir önceki yazımızdaki hükümlerden hareketle konuyu biraz da basitleştirerek yeniden açıklamaya veya bazı konuları vurgulayarak açıklamaya çalışalım.  6102 sayılı TTK. 400 üncü maddesi ve gerekçesinden anlaşıldığı kadarıyla ...
31 Mayıs 2021

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 1 )

Denetim konusu, 6102 sayılı TTK'nın 400 üncü maddesi ile gündemimize girmiştir. Kanunun bu maddesine göre Denetçi aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir.  I.Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı...
24 Mayıs 2021

Emisyon primi ve yeni ortak alma

Konumuz ve sorumuz anonim şirketler, belli bir kazanç ve birikimden sonra sermaye artırımında primli pay senedi çıkaramaz mı? Cevap: Evet a.Borsaya açılarak, fakat çok masraflı ve prosedürlü b.Borsaya açılmadan, primli pay ihracı ile… c.Bana...
10 Mayıs 2021

Eskiden aş  Genel kurulları 

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi...
04 Mayıs 2021

Dikkat: Hamiline hisseler ve terör bağlantısı

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin Merkezi...
28 Nisan 2021

Bağımsız denetimde  büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır.   Zorunlu olarak TFRS uygulayanlar dışındaki, bağımsız denetime...
19 Nisan 2021

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır. Bilindiği gibi BOBİ FRS 2017 sürümü, 1.1.12018 tarihinden itibaren...
12 Nisan 2021

Bağımsız denetimde yabancı para cinsinden parasal kalemlerin ölçümü duyurusu

15.Mart.2021 tarihinde Kamu Gözetimi Kurulunun ana sayfasında başlığı ‘Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe (TMS) Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru'dur' şeklinde bir duyuru yayımlanmıştır....
06 Nisan 2021

Biraz da tarih

Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. Abbasi halifelerinden Harun Reşit'e...
29 Mart 2021
banner14
18
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?