12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) derlenen bilgiye göre, otomotiv sektöründe gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Plan döneminde, sektörde katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası tüm araç gruplarına yönelik olarak ve gelişmeler doğrultusunda güncellenecek.

İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

Hidrojen yakıt hücresi ve bileşenleriyle hidrojen temelli motorlara yönelik yatırım ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecek. İleri sürücü destek sistemlerine sahip araçlara geçiş desteklenecek.

Araç şarj istasyonu teknolojisinin asgari şartları Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu olarak belirlenecek. Tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulması için yol haritası belirlenecek ve devlet yardımları oluşturulacak.