Balkanlar ile ticaret hacmi büyüyor Balkanlar ile ticaret hacmi büyüyor

OSEP Bilgilendirme Toplantı­sı’nın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye İhracatçılar Mec­lisi’nin Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri kapsamında OİB, OSD ve TAYSAD’ın katkılarıyla hazırlanan OSEP’in, otomotiv endüstrisine yol göste­receğine ve gelecek hedeflere katkı suna­cağını söyledi. Avrupa pazarıyla yakın ilişkileri olan otomotivin gerek Avrupa Birliği gerekse diğer kuruluşlarla ülkele­rin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Ba­ran Çelik “Bu kapsamda yü­rüttüğümüz çalışmalar ara­sında en önemlisi olan kısa adıyla OSEP ile sektör içeri­sindeki farkındalığı artırarak değişimin ve Yeşil Dönüşü­mün altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

AB’nin Sınırda Karbon Dü­zenlemesi Mekanizması (SKDM) Tüzüğü­nün 1 Ekim 2023 tarihinde raporlama yü­kümlülüğü ile sınırlı olarak uygulamaya gireceğinin altını çizen Baran Çelik “Bu kapsamda, 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 ta­rihleri arasında, mali yükümlülük doğ­mayacak bir geçiş dönemi söz konusu olacak” dedi.