Sızlanıp durduğumuz davaların yılları alması, hepimizin sorunu. Hatta bazen “ulusal güvenlik“ sorununa bile dönüştüğüne şahit olabiliyoruz. Papaz davasının CMK sistemindeki ilkel duruşma atmaları, yani eften püften nedenlerle uzamasıyla ekonomide papazı bulmuştuk.

Keza sıkça tekrarladığımız gibi, “Geciken adalet, adalet değildir.”

Milletin hukuka duyması gereken güveni alaşağı eden dolayısıyla yansımaları ekonomiden tutun, tüm hayati alanlara etki eden bir sorun.

Geçtiğimiz günlerde incelediğim bir ortaklığın giderilmesi dosyasında , taşınmazda ortak olan 80 kusur kişiden salt bir iki kişinin adresleri bulunamadığı ve yurt dışında yaşadıkları için ortaklar arası dava ve satış işlemleri dördüncü yılını doldurmuştu. Satışın ne zaman gerçekleşeceği ise Allah’a kalmıştı.

Halbuki, ekstra bir sorun yok ise özellikle düz arazilerde ortaklığın giderilmesi davası sistemdeki en basit, en hızlı görülesi işlerden. Büyük şehirlerde bile üç ay, altı ay uzamaması gerek. Misali verilen bu dava türünde her bir ortağa mahkemece dava davetiyesi, bilirkişi raporu, gerekçeli karar, satış memurunca hazırlatılacak değer raporu ve satış ilanı gönderilmesi gerekiyor. Bu tebligatlardan biri yapılamayınca, alın size ömürlük hale gelecek bir dava-iş.

Bildiğimiz üzere neredeyse on yıldır uygulamaya geçirilen UETS sistemiyle, yüz binlerce, milyonlarca avukata, şirkete, kurum ve kuruluşlara her gün 500 bin tebligat teslim ediliyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Bazen bir tebliğ zarfında kiloları bulan rapor görüntüler, elektronik yolla saniyede ilgilisine teslim edilebiliyor.

Ne büyük bir ekonomik kazanç, zaman kazancı. Bir avukat dava açtığında mahkemece bazen aynı gün davalı şirkete UETS tebliğ gidiyor. Davalı şirketin avukatı da aynı gün cevap dilekçesini ve eklerini mahkemeye sunuyor, eski sistemde 6 ayda gerçekleşecek hareketler, 24 saate bile indirgenebiliyor.

Ancak halen gerçek kişilerin- vatandaşların KEP adresi ya da UETS tanımlamaları yok. Yine pek çok şirketin de… Olay burada kopuyor.

Oysa her TC vatandaşının TC numarası, keza nüfus bildirim sistemleriyle entegre yapı tebliğ işlemlerinin geliştirilmesine müsait.

Vaktiyle çalışmalar yapıldığını biliyoruz ancak işler halen eski tebligat sisteminde ilerliyor. İlaveten posta tebliğ memurlarının yaptıkları tebliğler, muhtarlara bırakılan tebliğler, vatandaşın UYAP SMS sisteme abone olmaması gibi sebeplerle yüz binlerce adli hak kaybı yaşanmaya da devam ediyor.

Bahsi geçen adaletin hızlandırılması, hak kayıplarının önüne geçilmesi, ilaveten milyarlarca liralık kağıt, zaman israflarının önüne geçilmesi, adaletin daha ucuza işleyebilmesi, başta olmak üzere pek çok sorunun ortadan kalkması için Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere tüm TC vatandaşlarının elektronik tebliğ adreslerini edinmesi zorunluluğuna “bir an önce” geçilmeli. Hiçbir sistem mükemmel değildir ancak UETS –KEP sistemlerinin uygulamaya geçmesiyle gördük ki faydaları yüzde 99, riskleri yüzde 1 bile değil.

Bu sorunları ve çözümleri gündeme getirmek, Bakanlıklara hatırlatmak işi de esasen 21. Yüzyıl Türkiyesinde, dünyasında kağnı arabası yerine otomobili, kamyonu, tren ve uçağı hatırlatmak gibi esasen. Yine de vazifemizi yapalım.

Saygılarımla