banner34

banner6

banner45

Makine sanayi fark yaratıyor

Küresel ölçekte yaşanan büyük dalgalanmalara rağmen Türk makine sanayi, ihracat performansı ile göz dolduruyor. Son 12 ayda Türkiye’nin makine ihracatı yüzde 11,8, Bursa’nın ise yüzde 12,5 arttı.

İNCELEME 06.11.2023, 18:27 07.11.2023, 09:53
Makine sanayi fark yaratıyor

Üretim kabiliyeti ve her yıl giderek artan ihracat verileri ile dünyada güvenli ve sağlam bir tedarikçi olan makine sanayi, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için teknoloji odaklı üretim yaparak geleceğe güvenle bakıyor.

Kökleri sağlam temellerle atılmış birçok makine üreticisinin bulunduğu Bursa’da, firmalar yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ürettikleri ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırmaya devam ediyor.

Durmazlar

Makine sektörü

giderek büyüyecek

Son 12 ayda makine ihracatının Türkiye genelinde yüzde 11,8 artması, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen sektördeki güçlü performansı gösteriyor. Bursa’nın ise yüzde 12,5’lik artışla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilemesi, şehrin makine üretiminde önemli bir merkez olduğunun kanıtıdır. Bursa, makine üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir. Şehir, otomotiv, tekstil, metal ve gıda gibi sektörlere makine tedarik etmektedir. Bursa’daki makine üreticileri, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam etmektedir. Bu, şehrin makine sektörünün gelecekte de büyümesini destekleyecektir.

Makine sektörünün son dönemde Rusya ve Güney Amerika pazarına yapılan ihracatın artmasında, Türkiye’nin Rusya ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Bu anlaşma, Türkiye’nin Rusya’ya makine ihracatını daha da kolaylaştırmaktadır. Güney Amerika pazarına yapılan ihracatın artmasında ise, Türkiye’nin bu pazarlara yönelik ihracat teşvikleri ve ABD’nin alternatif tedarikçi bölgesi olarak ön plana çıkmaları ile artan üretim ihtiyaçlarının etkili olduğu düşünülebilir.

Makine sektörünün ihracattaki başarısını sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge ve inovasyona yatırımlar teşvik edilmelidir. Makine ihracatı için teşvikler sağlanmalı, mesleki eğitime yatırım yapılmalıdır. Türk makine üreticilerinin ihracat finansmanına kolay ulaşımı sağlanmalıdır. Ayrıca son dönemdeki odak konularımızdan biri olan Yeşil mutabakat konusunda Türk ihracatçılara destekleyici kolaylıklar sağlanmalıdır. 2024 yılında ihracattaki büyümenin devam etmesini ve ihracat pazarına yeni yerlerin eklenmesini bekliyoruz. Tüm sektörlerdeki gibi makine sektöründe de Ar-Ge ve inovasyona yatırımlar devam edecektir. Sektörün ihracat başlığındaki önemli gündemi Yeşil mutabakat konusunda gerekliliklere tam uyum planı çalışmaları yürütülecektir. Bunun yanı sıra otomasyon robotlu sistemler ve birbirine entegrasyonu olan makine üretimi, sektörün önceliği olmaya devam edecektir.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB Yrd.

Ar-Ge ve tasarıma

yatırım yapılıyor

İhracat oranımız ve ciromuz artış gösteriyor. Üretim adetlerinde ciddi artışlar var. 2023 yılı içinde planladığımız yatırımlar bugün itibari ile gerçekleşmiş durumda. Büyük bir aksilik olmaz ise, hedefler tutacaktır. 2024 senesinin firmamız adına çok iyi olacağını düşünüyorum. Şehrimiz makine konusunda ülkemizde ve yurt dışında oldukça saygın bir konuma ulaştı. Her sektöre hitap eden makineler üretebilir hale geldik. Firmalarımız Ar-Ge ve tasarım konularına oldukça fazla yatırım yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda ihracat oranlarında artış olduğu gözlemleniyor. Ülkemiz bu sene başından bu yana gerçek anlamda Rusya pazarına ciddi satışlar gerçekleştiriyor. Sadece makine sektörü değil diğer tüm sektörlerde satış artışları olmakta. Bunun başlıca sebebi, Rusya’ya uygulanan ambargolar. Atalarımızın tabiri ile musluk akıyorken doldurmak lazım.

Ülkemiz çok güzel ancak çok da karışık bir coğrafyada bulunmakta. Bugün çok iyi satış yaptığımız ülkeler, sonrasında hiç satış yapılamaz hale geliyor. Yumurtaları tek sepete koymadan ülke sayısında kıta sayısında artış yapılmalı. Ülkemizde makineci olup sadece ülke içine satış yapan, ihracat kabiliyeti olmayan firmalarımızda mevcut. Ancak bu firmaların ürünlerini alıp, kendi markası ile satış yapan şirketler ya da bireysel çalışanlar da var. Bu durumda makine ihracatçı sayısı imalatçı sayısından fazla olmakta.Hasan Torun

TESLAMAK Genel Müdürü

Sürdürülebilir ihracat gerekli

İhracat oranında Bursa’nın elbette yeri önemli fakat bu sürdürülebilir ve tabana yayılarak ihracat yapma imkânı olan firmalara fırsatlar oluşturarak daha da artırılabilir. Rusya ve Ukrayna arasında meydana gelen savaş neticesinde Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı ambargo neticesinde Rusya’daki firmaların çalışabileceği potansiyel ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ambargo, durağan hale gelen ekonominin bir nebze olsun canlanmasına yaradı. Biraz önce de belirttiğim gibi önemli olan sürdürülebilir ihracat. Bunun için yapılması gereken ülkemizde bulunan imalat yapan, katma değer üreten ve gelişmeye uygun firmaların sayısını artırmak ve bu firmalara hem fiziki hem de pazarlamaya yönelik imkanları arttırmak. İhracat yapan firmalarının sayısının imalat yapan firmalardan fazla olmasının nedeni üretim yapma şartlarının çok daha zor olması.

Ekonomik daralmayı ortadan kaldıracak çözümleri bir an önce uygulamaya sokarak hem imalat potansiyelimizi hem de ihracatımız artırmak için gereken adımlar atılmalı.

Cemre Tekeli

Ce-Tek Nozzle Kurucusu

Bursa makine sektörünün kalbi

Türkiye için sanayinin en düzenli ve üretimi güçlü olan şehrinin Bursa olduğunu düşünüyorum. Üretim olarak firmaların ihracat ağırlığının burada olmasının en büyük sebeplerinden biri sürekli kendini geliştiren bir sanayi ortamı. Rusya savaşından sonra gelen ambargo nedeniyle Türkiye’nin ticareti o bölgeye oldukça arttı. Şu an bizler ihracat yoğunluğu olarak Rusya’yla iş birliği içindeyiz. Türkiye üretim konusunda gerek mekanik bilgi, mühendislik gücü, Türk lirasının değer kaybı nedeniyle uygun maliyet olduğu için ihracat olarak en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

2024 için dünya gelişmelerini göz önünde bulundurursak ihracat olarak Bursa’nın yüzde 12,5 seviyesini daha da yükselteceğini ön görüyoruz. Bursa, Türkiye’nin makine sektöründe kalbidir.Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vek. ve Gen. Mdr.

Dünyada sağlam tedarikçi

konumundayız

Ermaksan olarak, 2023 yılını başarılı bir şekilde geçirmeye devam ederken, mevcut stratejimiz ve hedeflerimiz ile uyumlu olarak ilerlemeyi sürdürüyoruz. Değişen müşteri beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla piyasaya sunduğumuz yenilikler de ihracat performansımıza pozitif yönde etki ediyor. Bu durum, mevcut pazarlarımızda konumumuzu daha da güçlendirirken, yeni pazarlara hızlı giriş yapabilmemize de olanak sağlıyor. Teknoloji geliştirme odaklı çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürerek, ülkemiz ve sektör açısından en yüksek düzeyde katma değer sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz. Ermaksan olarak da sürdürülebilirliği ve verimliliği odağımıza alan çalışmalarla, yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Diğer yandan, sektörel verilere baktığımızda, Türkiye’nin makine ihracatı yılın 8 ayında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 11,1 artarak 18,6 milyar dolara yükseldi. Baktığımızda, küresel ölçekte yaşanan büyük dalgalanmalara rağmen yerli makine sanayimiz, üretim altyapısı ve ihracat verileri ile dünyada güvenli ve sağlam bir tedarikçi olduğunu göstermektedir. Sektör olarak, sürdürülebilirliğin öncelik haline geldiği günümüzde, rekabetçi gücümüzü koruma ve geliştirme noktasında Döngüsel Ekonomi, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi önemli konularda uyumda geç kalmayıp, bu mevzuatlara uyum ve eylem planlarının hızla hayata geçirilmesi, ülkemizi gelecek 20 yılda daha da avantajlı konuma getirecektir.Turan Cesur

Cesurbend YKB

Pazar

çeşitliliği çok

önemliBursa Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olması sebebiyle birçok büyük ve küçük ölçekli üreticiyi bünyesinde barındırmakta ve bu durum da makine üretimi ve ihracatı için elverişli bir endüstriyel altyapının oluşmasını sağlamaktadır. Bunun yanında Bursa, sahip olduğu mühendislik yetenekleri ve teknik becerilere sahip iş gücü sayesinde kaliteli ve rekabetçi makinelerin üretimini de desteklemektedir. Makine endüstrisi, teknolojik gelişmelerin hızlı benimsendiği bir sektör olması sebebiyle en son teknolojiler kullanılarak dünya genelinde yeni pazarlara açılma, dış ticaretin teşvik edilmesi bu artışta etkili olmaktadır. Makine sektöründeki artışın sürdürülebilirliği için rekabetçilik, kalite kontrolü, lojistik, pazarlama gibi faktörlerin de dikkatle ele alınması gerekmektedir. Türkiye’nin makine üreticileri genellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına odaklanmaktaydı. Ancak son yıllarda bu firmalar Rusya ve Güney Amerika’daki ekonomik büyüme sebebiyle pazarlarını çeşitlendirmek ve risklerini azaltmak amacıyla Rusya ve Güney Amerika bölgelerine yönelmiş olabilir. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve iyi bir dağıtım ağıyla, ürünlerin bu uzak pazarlara ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, makine sektörünün bu ülkelere ihracatın artmasının sebeplerini pazar çeşitlendirmesi, ekonomik büyüme, rekabet avantajı ve hükümet teşvikleri olarak sıralayabiliriz. İhracatın sürdürülebilirliği için farklı coğrafya ve sektörlere yönelik pazar çeşitlendirmesi önemlidir. Ar-Ge çalışmalarına ve inovasyona yatırım ve kalite standartlarının sürekli olarak yüksek tutulması, müşteri memnuniyetini arttırarak uluslararası pazarlarda kabul edilmeyi kolaylaştırır. Etkili bir dağıtım ağı sayesinde üretilen ürünlerin zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırılması ihracatı sürdürülebilir kılmaktadır. Tüm bunların yanında nitelikli iş gücü, yeni pazarlara girmeden önce kapsamlı bir pazar araştırması, yerel ve uluslararası iş ortaklıkları, devlet teşvikleri yeni pazarlara girişte kolaylık sağlamaktadır. Son dönemde çevresel sürdürülebilirlik bilinci de önemli bir rekabet avantajı sayılmaktadır. Türk makine sanayisi, dış pazarlara yönelik üretim ve ihracata büyük önem vermektedir. Türk üreticilerin yüksek kaliteli ürünler üretebilme ve son teknolojileri benimseyebilme yeteneği uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlamaktadır. Devletin, ihracatı teşvik etmek adına sunduğu çeşitli destekler ihracatı kolaylaştırmaktadır. Tüm bu faktörler, Türkiye’deki makine sanayiinde ihracatçı firma sayısının artmasını ve imalat sanayi ortalamasının üzerinde olmasını etkilemektedir.Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Kaliteli ürün

fark yaratıyor

2024 yılı beklentilerimiz, iç ve dış pazarlarda büyümeyi sürdürmek, Ar-Ge çalışmalarımızı artırmak ve müşterilerimize daha fazla değer sunmak yönünde. Aynı zamanda sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Son 12 ayda makine ihracatının Türkiye genelinde artması, sektörün kalitesini ve rekabetçiliğini yansıtıyor. Bursa’da bu artışın daha yüksek olması, Bursa’nın makine imalatında önemli bir merkez olmasından kaynaklanıyor. Bursa’da bulunan birçok firma, yüksek kaliteli makineler üretiyor ve uluslararası pazarda rekabetçi fiyatlarla sunuyor. Sektörün son dönemde Rusya ve Güney Amerika pazarına artan ihracatını, bu bölgelerdeki siyasi gerginlik ve ambargolar birlikte sanayi taleplerinin artmasına ve Türk makine sektörünün kalitesinin tanınmasına bağlıyoruz. Türk makinelerinin, dayanıklılık, verimlilik ve kalite açısından iyi bir üne sahip olması fiyatların uygun olması bu pazarların tercihini Türkiye’den yana kullanmasını arttırmıştır. İhracattaki bu başarıyı sürdürmek için Ar-Ge’ye yatırım yapmalı ve ürün yelpazemizi sürekli olarak yenilemeliyiz. Aynı zamanda uluslararası pazarlarda güçlü bir pazarlama ve satış stratejisi geliştirmeliyiz. Türkiye’de makine sanayi sektörünün en çok ihracatçıya sahip olmasının nedeni, Türk makinelerinin kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıdır. Üretim süreçlerini verimli hale getirme konusundaki yeteneklerimiz ve ihracat odaklı çalışmalarımız da bu başarının temel nedenlerindendir.Engin Çetiner

Beka-Mak YKB

Hedefimiz 

ilk 5 firma arasına

girmek

Firmamız 2022 yılında aldığı yatırım teşviği ile başlattığı yatırıma 2023 yılı içeresinde de devam etti. 2024 yılında bu yatırımı bitirmeyi hedefliyoruz. Kendi özsermayemiz ile yatırımımıza devam ediyoruz. İmalatımız olan Metal Testere Makineleri sektöründe dünyada sayılı firmalar arasında yer almaktayız. Konumuzda üretimi zor olan makineleri üretmeye başladık. Teknolojik üretim yaparak sektörümüzde ilk 5 firma arasına girmek en büyük hedefimiz. Artan maliyetler dış pazara açılması için gerekli krediye ulaşımın imkansızlığı üretim yapan firmaların kendi başlarına ihracat yapmasını zora sokmuştur. Bu durum imalat yapan firmaların ne kadar zor şartlar altında üretim yaptığının en büyük kanıtıdır. İmalatçıdan uygun fiyatlara ürün alıp ihracat yapan ticaret firmalarının artmasına sebep olmuştur.

Bursa’da kökleri sağlam temellere atılmış birçok makine üreticisi bulunmaktadır. Sağlam ekipleri ve ileriye dönük pazar analizleri ve güçlü bayii ağları ile sektörün başarısını yükseltmişlerdir. Daha çok üreterek Rusya’nın yanı sıra, Romanya, Polonya, Sırbistan, Macaristan’da hızlanan yatırımlardan da payımıza düşeni almalıyız. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş üreticileri tedirgin etse de bu durum Türkiye lehine fırsata dönmüş ve makine ihracatı rekor seviyelere çıkmıştır. Rusya – Ukrayna savaşı ile beraber makine sektörü Rusya pazarında önemli bir yer edindi. Birçok rakip ülke Rusya pazarına ürün satamazken onların boşluğunu da Türk üreticiler doldurmakta. Bu durum savaştan sonra uzun zaman devam edebilir. Tabi bu durum bazı şartlara bağlı. Rekabet gücü yüksek olan pazarda yer alır. Bu da maalesef üretici ile tam ilgili değil. Ülke ekonomik programları üreticiyi olumsuz etkileyeb

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18