Göksel BAŞARAN

Makine ve endüstriyel oto­masyon sektörünün he­yecanla beklediği Uluslararası Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı EMO Hannover 2023, bu yıl 18 – 23 Eylül 2023 tarihleri ara­sında Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye’den 61, Bursa’dan 11 firmanın katıldığı ve dünyadan 42 ülke­den 1.600’ü aşkın katılımcının ağırlandığı fuar, takım tezgâhları, fabrika otomas­yonu, endüstriyel robotlar, ölçüm sistem­leri, test teknolojileri, kesici aletler ve metal işlemenin de yer aldığı sek­tör temsilcilerini tek çatı altında buluşturdu.

“Yenilikçi üretim” başlığı altında EMO Hannover katılımcılara ve zi­yaretçilere, teknoloji, strateji ve organizasyondaki en son trendleri sundu. “Geleceğe yönelik öngörü­leri, sektörü etkileyen mega trendler” ve “İş Dünyasının Geleceği”, “Bağlanabilirli­ğin Geleceği” ve “Üretimde Sürdürülebilir­liğin Geleceği” fuarın odak temaları idi.

Serdar Sağlam, EMO Hannover Fuarı’nı Ekohaber okuyucuları için gezdi, fotoğrafladı ve yorumladı.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vekili ve Gen. Mdr.

Yerli ve milli teknolojilerimizi sergiledik

EMO Hannover Fuarına, Ermak­san çatısı altında Türkiye’nin ilk metal 3D katmanlı imalat teknolojisi üreten firmamız olan Ermaksan Addi­tive ile katılarak, yerli ve milli teknolo­jilerimizi gururla sergiledik. ENAVI­SION 165 metal 3D yazıcımızı dünyanın dört bir yanından gelen zi­yaretçilerimizin beğenisine sunduk. Fuar sürecince önemli iş bağlantıla­rına imza atmayı da başardık. ENAVISION

165 metal 3D eklemeli imalat makinesi, özellikle dental ve me­dikal sektörlerde daha düşük ya­tırım maliyetleri ile maksimum üretkenlik sağlamak amacıyla ge­liştirilmiş olup, bununla beraber araştırma enstitülerinde ve ofis tipi üretim ortamlarında da özel­leştirilmiş uygulamalara izin veri­yor. Modern imalatın taleplerini karşılamak üzere tasarladığımız ENA­VISION 165, üretim süreçlerini kolay­laştırırken teslim sürelerini kısalt­makta ve genel verimliliği artırmaktadır. Fuar süresince Ermaksan

teknolojileriyle gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize te­şekkür ederiz. Sürdürülebilir teknoloji­ler geliştirmeye devam ederek, ülke­mize ve sektöre en yüksek düzeyde katma değer sağlamayı hedefliyoruz.

Engin ÇETİNER

Beka-Mak YKB

Teknolojik makinelerimiz büyük ilgi gördü

EMO Hannover, metal işleme endüstrisinin önemli bir uluslararası etkinliği olan Avru­pa’nın en önemli fuarlarından biridir. Bu fuar, CNC makine metal işleme, otomasyon teknolojileri, metal işleme ekipmanları ve daha fazlasını sergilemek için dünya genelinden katılımcıları bir araya getirdi. Türkiye’den birçok imalatçı son teknoloji ürünlerini ser­giledi. Fuarda, Bursa firmalarının çokluğu şehrimizin dünya makine sektöründe ne kadar önemli oldu­ğunu tüm dünyaya gösterdi.

Beka-Mak olarak son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vererek konumuzda lider firmalar arasında merak edilen firma olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Son model teknolojik makineleri­miz büyük bir ilgi oldu. Yapılan anlaşmalar ve alınan siparişler ile verimli bir fuar geçirdik.

Mesut GÜNAL

HELIX TOOLS YKÜ

Ülke ihracatına

katkı sağlıyoruz

Artı Kesici Takım ve Makine Sanayi 2005 yılında kurulmuş olup, Helix Tools markası ile üretim yapmaktayız. Talaşlı imalat sektöründe kullanılmak üzere karbür kesici ve delici takımların üretimini yapıyoruz.

Firmamız, özel takım tasarım imalatı, takım tekrar bileme işlemleri ile de müşterilerinin isteklerine cevap vermektedir. 2005 yılında yurt içi pazardan başlayarak, 2006 yılından bugüne kadar yurt dışı pazarda da yer alan Helix Tools olarak, ülke ihracatına önemli ölçüde katkı sağlamaktayız. Bu fuara sürekli katılıyoruz. Diğer yıllara göre bu fuar bizim açımızdan zayıf geçti.

Fatih İĞREK

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü

Üretici bölümünde yer aldık

2023 yılı itibariyle yıllardır katıldığı­mız EMO Hannover Fuarı’nda sağ­layıcı bölümde değil takım tezgahı üre­tici bölümünde yer aldık. Türkiye’de ilk defa üretilen CNC kontrollü, 5 ek­senli, freze ve torna tezgahlarımızı tanıttık.

Makinelerimiz ziyaretçiler tarafın­dan güzel ilgi gördü. İğrek Makine olarak büyük makineler üretmeye hassas makineler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye delegesi ol­duğum Avrupa Takım Tezgahları İma­latçıları Birliği’nin (CECIMO) buradaki etkinliklerine katılarak ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum.

Serdar SAĞLAM

Yavuzlar Dişli YKB Yrd.

Sert malzeme kesim makinemizi tanıttık

Yavuzlar Dişli olarak biz ilk defa yurt dışı bir fuarda sert malzeme kesim makinemizi sergi­ledik. Makinemiz yanında tüm dişli gruplarını da sergi­leyerek ziyaretçilerimizi ağırladık. Fuar etkinliği ve katılım oranı yüksek olsa da önceki seneleri arattı. Tüm katılım­cılarda ve bizde de görüşümüz “katıldığımıza değdi” şeklindeydi. Bu tarz uluslararası fuarların hem rakiplerimizin ürün­lerini hem de ne aşamada oldukla­rını ve bizim hangi konumda oldu­ğumuzu açıkça gördüğümüz bir organizasyon olduğunu düşünü­yorum. Bizim neler yap­mamız gerektiği, ne­leri yanlış ya da daha doğru yaptı­ğımız çok rahat bir şekilde gözler önüne serilmiş oluyor.

Otomotiv yan sanayinin gövde gösterisi Otomotiv yan sanayinin gövde gösterisi

Nusret Can EROĞLU

Eroğlu Makina İşletme Sorumlusu

56 ülkeye ihracat yapıyoruz

Talaşlı üretim yapan CNC takım tez­gahları için hassas tutucu takım sistemlerini üretmekteyiz. Konusunda Türkiye’de lider konumdayız ve Avru­pa’nın önde gelen üreticilerindeniz. Eroglu Şirketler Grubu olarak Türkiye ve Almanya’daki üretim merkezlerinde yüksek teknoloji ile ürettiğimiz hassas tutucu takımların yüzde 60’ını yurt dışı pazarlama ağı ile Avrupa ve Asya bölgelerinden toplam 56 ülkeye ihraç etmekteyiz. EMO Hannover Fuarı bütün katılımcı­lar için güzel bir fuar oldu. Teknolojinin ve sanayinin gelişmelerini takip ettiği­miz, araştırdığımız ve katkı sağladığımız bir etkinlikti. Pek çok partnerimizle bu­luşma imkanı sağladık. Sanayicilerle ta­nışma fırsatımız oldu ve yeni projeler için fikir alışverişinde bulunduk. Katılımcılar için başarılı bir fuar organizasyonu olduğunu düşünüyoruz. 

Erhan YILMAZDÖL

İleri Teknik Gen. Mdr.

Bayilerimizle buluşma noktası oldu

Bu fuarda son teknoloji ürünü tam otomatik metal ke sim makinelerimizin yanı sıra son teknoloji ürünümüz olan lazer boru kesme tezgahlarımızı sergiledik.

Makinelerimizde yer alan donanımsal ve yazılımsal yeniliklerle birlikte verimlilik, yüksek hız ve hassasiyetle kesim özelliklerini öne çıkarmayı hedefledik.

2003 yılından bu yana düzenli olarak bu fuara katılmaktayız.

Her katılımımızda firmamız ve ürünlerinin gelişimine paralel olumlu ziyaretler almaktayız. Gelişen yurtdışı faaliyetlerimiz sonucunda bu fuar bir yerde bizim bayilerimizle buluşma noktası haline gelmiştir.

Serkan UZUNOĞLU

Armdendus Genel Müdürü

Uzun süredir bu fuara hazırlanıyorduk

Destek kolları sistemleri, kontrol pa­nelleri, bağlantı kuleleri, klavye sis­temleri ve led ışıklar ve müşteri talebine uygun endüstriyel çözümlerimiz ile fuar standımızda katılımcılarımız ile buluş­tuk. Modern yapı, dayanıklılık, güvenli ve kolay kullanımları ile anılan marka­mız Armendus için EMO 2023 Fuarı yeni ağlar oluşturma, iş ortaklıklarını pe­kiştirme ve yeni vizyonlar açısından oldukça verimliydi. Geniş ürün yelpa­zemiz ile uzun süredir bu fuara hazırla­nıyorduk. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ile tanışmak ve ürün­lerimizi tanıtmak bizim için heyecan vericiydi. Sanayi ve üretim teknolojisi arasındaki önemli bir arayüz görevi gö­ren EMO 2023, katılımcıları ve ev sahip­liği yapan markaları ile modernizasyon süreçlerine geniş bir bakış açısı katmıştır. EMO 2023, yeni çalışma yöntemleri, sür­dürülebilir üretim ve iş süreçlerinin orga­nizasyonu ile ilgili yenilikçi birçok tec­rübe kazandırmıştır.

İlker DOLGUNDAĞ

Emay Metal Kalıp Gen. Mdr.

Bayilik anlaşmaları yaptık

CNC Doormatic kapı açıcıları, CNC makinelerinin ka­pılarını otomatik olarak açıp kapatmak için tasarlanmıştır. Servo mo­torlu kapı açıcılar, kendi kendine öğrenen ve di­renci otomatik olarak al­gılayan bir kontrol mo­dülü ile donatılmıştır. CNC Doormatic yüzde 100 güvenilir­dir ve ek anahtar, ışık sensörleri, ba­sınç anahtarları vb. donanımlar ol­madan kullanılabilir. EMO Hannover fuarına ilk defa katıldık. Fuar gayet güzel geçti. Yurt dışı bağlantılarının yanı sıra direkt üretici firmalarla an­laşmalar yaptık. Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya bayilikleri verdik. Montaj, servis ve satış ekiple­riyle anlaşmalar yaptık. Genel makine üreticile­rinin otomatik kapı sis­temlerine adapte ede­bilmeleri için fabrikalarla anlaşmalar yaptık.

Ercan GÜRGÖZE

Özbayrak Kızak Koruma Fab.Mdr.

Özel üretim sistemler yapıyoruz

Gıda, makine ve birçok sektörde CNC tezgahlarda kullanılan kızak koruma sistemleri üretiyoruz. Müşteri­lerin talebine göre özel üretimler yapı­yoruz. 2007 yılında kurulan bir firmayız 2013’te EMO’ya ziyaretçi olarak gel­dik. Akabinde 2014 Euroblech fua­rına katıldık ve o fuar sayesinde ihra­cat yapmaya başladık. 2014 yılından bu yana yurt dışında birçok fuara ka­tıldık. Şu anda 25 ülkeye ihracat ya­pan bir firmayız. EMO Hannover, glo­bal ve dünyada sayılı fuarlardan biri. Daha önceden de bu fuara katıldık. Fuar gayet güzel geçti ve üreticilerle kontakt kurduk. Almanya’da düzenle­nen fuarların bize katkısının çok fazla olduğunu söyleyebilirim.