Değerli Okurlar,

Doğrudan veya dolaylı olarak kullandığımız sular; suyun türünü ne zaman ve nerede kullanıldığını göstermek amacıyla sınıflandırılmıştır. Su ayak izi kavramı kullanılan suyun kalitesine ve kullanımına göre, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olarak üç temel birleşenden oluşmaktadır.

Mavi su ayak izi; bir malı veya hizmeti üretmek için kullanılan yüzey ve yeraltı su kaynaklarının tümüdür. Mavi su ayak izine kısaca tatlı su kaynağıdır denilebilir. Türkiye’deki üretimin yaklaşık %19’u mavi sudur.

Yeşil su ayak izi; bir malı veya hizmeti üretmek için kullanılan yağmur sularının tümüdür. Bu yağmur suyu yeraltı sularına karışmaz, toprakta veya toprağın üstünde kalır. Türkiye’deki üretimin yaklaşık %64’ü yeşil sudur.

Gri su ayak izi; kirlilik yükünün bertarafı için kullanılan tatlı su miktarıdır. Kısacası kirletilen su miktarıdır. Türkiye’deki üretimin yaklaşık %17’si gri sudur. Gri su ayak izi nüfusun artması ve endüstrinin gelişmesi ile doğrudan bağlantılıdır.

  1. suyun; %72’si tarımda, %18’i evlerde ve %10’u endüstride kullanılmaktadır. Tarımın da en büyük su ayak izi yeşil sudur, yani yağmur sularıdır.

- Su arıtma sistemleri ile doğal kaynaklardan kullanılan su miktarları azaltılarak daha verimli kullanılabilir.
- Atıksu geri kazanım sistemleri ile proseste kullanılması gereken su kalitesi sağlanılabilir.
- Yine tarımda, bahçe sulamada çeşitli su arıtma sistemleri kullanılabilir.
- Yağmur suyu arıtma sistemleri ile tasarruf sağlanabilir. Yağmur sularının yaklaşık olarak %30’nun yeraltı sularına karışmaktadır ve yağmur sularının %70’inden faydalanamamaktayız.
- Gri su arıtma sistemleri ile tuvalet dışında evde kullandığımız sular arıtılarak tekrar kullanımı sağlanabilir.

Araçlarımız için alternatif yakıt çalışmaları yapılırken, insanın kendisini ıskalamaması gerekiyor! Suyun değerinin kıymetli metallere eş değer olmasına az kaldı. Bilmem tehlikenin farkında mısınız? Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda ben iki konuyu öneriyorum;

  1. TARIMDA KULLANILAN SU TÜKETİMİNİN BİLİNÇLİ YÖNETİMİ ŞARTTIR.
  2. DENİZ SUYUNUN EKONOMİK YÖNTEMLERLE KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ ŞARTTIR.

Diğer yandan; bilinçli tüketiciler alacaklarında bu değeri göz önüne almaya başlasınlar diye, ülkemizde satılan ve ithal edilen tüm ürünlerin etiketlerinde ve ambalajlarında, o ürün için kullanılmış su miktarının belirtilmesini öneriyorum.

Bazı temel ürünleri üretmek için kullanılan su miktarını gösteren çarpıcı listeyi de bilgi amaçlı paylaşıyorum.

Saygılarımla