Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek büyümeye devam ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek büyümeye devam ediyor

Mayıs ayı ihra­cat verilerini de­ğerlendiren UİB Koordinatör Baş­kanı Baran Çelik, “Bu yılın ilk çeyre­ğini yüzde 4 bü­yüme ile kapatı­yor olmak, ülkemiz tarihinin en büyük depremi­nin olduğu bir dönemi ve küresel ekonomide yaşa­nan sorunları göz önüne aldığımızda, kötü bir sonuç değil. Bu büyümeye, en­flasyona paralel artan girdi maliyetleri nedeniyle reka­bette zorlanan sanayi sek­törlerinin katkısı bir miktar düşük oldu. Ama ilk çey­rekte OECD Ülkeleri içinde en çok büyüyen 2. ülke ol­mak önemli. Bu sonuç, ih­racatçılarımızın her türlü soruna rağmen var gü­cüyle çalıştığının da bir göstergesi’ dedi.

Mayıs ayında 2 milyar 615 milyon 801 bin dolar ihracat gerçekleştiren Ulu­dağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayında 2 milyar 615 milyon 801 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ma­yıs ayında 105 mil­yon 200 bin dolar ihracata imza attı. Uludağ Hazır Gi­yim ve Konfeksiyon İhra­catçıları Birliği’nin (UH­KİB), ise mayıs ayında 91 milyon 148 bin dolar ihra­cata ulaştı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı­ları Birliği (UMSMİB), geçti­ğimiz ay 21 milyon 846 bin dolar ihracat yaptı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçı­ları Birliği’nin (UYMSİB) mayıs ayı ihracatı 10 mil­yon 350 bin dolar oldu.